BLOGARCHIEFdinsdag 19 augustus 2014

HVB Excursie Sophiapolder, Valckestijnse Bos en de Rhoonse Grienden. 28 juni 2014

Nu de vakantie op zijn eind begint te lopen en wij net terug zijn van vakantie hebben we weer tijd om onze blog bij te werken. Het verslag van de excursie naar de Sophiapolder hadden we nog steeds niet klaar. Onderstaand in het kort een overzicht van de gebieden die we bezochten en de soorten die we op deze dag zagen.
We begonnen deze ochtend met een wandeling in het Valckestijnse Bos in Portugaal. Al gauw merkten we dat de zang van vogels al behoorlijk was afgenomen. Waarschijnlijk een gevolg van het vroege voorjaar waarbij de vogels dit jaar eerder begonnen met het bezetten van de territoria. De Zwartkop, Winterkoning en Zanglijster lieten zich nog wel horen. Het tweede deel van de ochtend maakten we een wandeling door de Rhoonse Grienden. Leuk was de waarneming van de juveniele Gekraagde Roodstaarten die we hier een jaar gelden op precies dezelfde plek weer zagen. Het gebied leent zich in deze tijd van het jaar altijd weer voor een wandeling.
In de "Eeterij en Tapperij 't Ambacht" in Hendrik-Ido-Ambacht dronken we koffie en aten zoals gebruikelijk appeltaart.
Om 14.00 uur voeren we met het voetveer van het Zuid-Hollandsch Landschap naar het natuureiland Sophiapolder. Tijdens de oversteek zagen we diverse keren een IJsvogel. Hier is altijd wel iets te zien, het is immers een getijdengebied dat vanwege zijn dynamiek aantrekkingskracht uitoefent op talloze vogels. Zo zagen we er Bosruiter, Witgat, Kemphaan, Wulp en Visdief.
Om 16.00 uur staken we weer over met het voetveer en dat was tevens het einde van deze geslaagde vogeldag.

Waargenomen:  Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Ooievaar, Lepelaar, Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Canadese Gans, Bergeend, Nijlgans, Krakeend, Kuifeend, Sperwer, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Kemphaan, Wulp, Tureluur, Bosruiter, Witgat, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief, Houtduif, IJsvogel, Gierzwaluw, Grote Bonte Specht, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Winterkoning, Gekraagde Roodstaart, Merel, Zanglijster, Kleine Karekiet, Zwartkop, Fitis, Tjiftjaf, Vink, Bosrietzanger.


Met dank aan Ton Hissink, die ons de onderstaande foto's mailde. 

Fitis (Phylloscopus trochilus) / Willow Warbler.
Kuifeend (Aythya fuligula) / Tufted Duck. 
Knobbelzwaan (Cygnus olor) / Mute Swan.
Groenling (Chloris chloris) / European Greenfinch.
Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicuris) / Common Redstart.
Witte Kwikstaart (Motacilla alba) / White Wagtail.
Canadese Gans (Branta canadensis) / Canada Goose.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Bosruiter (Tringa glareola) / Wood Sandpiper.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Visdief (Sterna hirundo) / Common Tern. 
Visdief (Sterna hirundo) / Common Tern.
Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus) / Lesser Black-backed Gull. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten