BLOGARCHIEFzondag 21 september 2014

De Lepelaars van de Banken. 21 september 2014.

In de Banken zitten van eind juli tot eind september bijn dagelijks wel een aantal Lepelaars. Deze vogels zijn op doortrek naar hun overwinteringsgebieden en maken in dit kleine wetland een korte stop. De Banken is tevens een Natura 2000 gebied waar natuurlijk niet alleen Lepelaars op trek, maar waar ook veel andere overwinterende en langstrekkende vogels gebruik van maken. Vandaag maakten we een paar foto's van 3 juveniele Lepelaars. 

Verder noteerden we:
Aalscholver, Dodaars, Knobbelzwaan, Smient, Krakeend, Wintertaling, Slobeend, Kievit, Spreeuw, Boerenzwaluw, Putter, Graspieper, Paap, Lepelaar, Watersnip, Bonte Strandloper, Bontbekplevier, Kleine Strandloper, Sperwer, Torenvalk, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Kokmeeuw. 

Natura 2000 De Banken.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Spreeuw (Sturnus vulgaris) / Starling. 

zaterdag 20 september 2014

Een middagje Steltlopers zoeken op Tiengemeten - 20 september 2014.

De vogeltrek begint goed op gang te komen. Deze periode van het jaar is bij uitstek de tijd om je verrekijker op steltlopers te richten, die zijn immers op dit moment op trek. Op Tiengemeten kun je van de steltlopertrek aardig wat meekrijgen. Deze middag verplaatsten we ons per fiets over het eiland om te kijken welke vogels we op de daglijst konden noteren. In de namiddag reden we nog even naar de Korendijkse Slikken. We zagen hier al weer grote groepen Brandganzen. Op het onderstaande overzicht staan alle soorten die we deze middag zagen.

Waarnemingen van deze middag: Knobbelzwaan, Sneeuwgans ?, Nijlgans, Brandgans, Grauwe Gans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Kuifeend, Fazant, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Lepelaar, Buizerd, Bruine Kiekendief, Slechtvalk, Torenvalk, Bontbekplevier, Goudplevier, Kievit, Witgat, Tureluur, Rosse Gruto, Wulp, Watersnip, Kemphaan, Krombekstrandloper, Kleine Strandloper, Bonte Strandloper, Houtduif, Holenduif, Turkse Tortel, Boerenzwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart, Cetti’s Zanger, Pimpelmees, Huismus, Putter, Rietgors.

Kleine Zilverreiger (Egretta garzette) / Little Egret.
Kleine Zilverreiger (Egretta garzette) / Little Egret.
Op weg naar de Vliedberg aan weerszijden plas-dras gebieden. 
Op de achtergrond, achter de Kievit: Kemphanen (Philomachus pugnax) / Ruff.
Hier tellen we ongeveer 6 Kemphanen (Philomachus pugnax) / Ruff.
Kemphanen (Philomachus pugnax) / Ruff.
Brandgans (Branta leucopsis) Barnacle Goose.
Kievit en Goudplevier. 
Krombekstrandloper (Calidris ferruginia) / Curlew Sandpiper 
Vandaag regelmatig Kleine Zilverreiger (Egretta garzette) / Little Egret.
Weelde. Op het dak van dit huisje zit vaak een Slechtvalk. We zager er twee vanaf de Vliedberg jagen. 
Putter (Carduelis carduelis) / Goldfinch. Weelde.
Putter (Carduelis carduelis) / Goldfinch. Weelde.
Grote Groene Kikker of Meerkikker. (Pelophylax ridibundus).
Bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum).
Een van de weinige informatieborden. Nabij de vogelhut in Weelde.
Vogelobservatiehut in Weelde: de kijkopening is te hoog, waardoor kleinere mensen niet naar buiten kunnen kijken. 
Het uitzicht is redelijk, maar we zagen er weinig vogels. 
♀ Fazant (Phasianus colchicus) / Pheasant.
Witte Kwikstaart (Motacilla alba) / White Wagtail.
Je kunt er goede fietsen huren.
De bermen van de akkers in de Hoekse Waard.
Brandgans (Branta leucopsis) Barnacle Goose. Korendijkse Slikken.
Brandgans (Branta leucopsis) Barnacle Goose. Korendijkse Slikken.
Vogelkijkhut in de Korendijkse Slikken. 
Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) / Great White Egret.

zaterdag 13 september 2014

HVB Excursie De Groene Jonker - 13 september 2014.

Met fantastisch nazomerweer gaan we vandaag op excursie naar De Groene Jonker. Vanaf de parkeerplaats De Smient beginnen we aan de 3.3 km lange wandeling. Het waterpeil is bewust laag gezet om de waterkwaliteit te bevorderen en de groei van het riet te stimuleren. Maar vanwege het droge weer van de afgelopen weken vallen hier en daar hele stukken van het gebied letterlijk droog en blijken nogal wat steltlopers zoals Kemphaan, Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Tureluur het gebied te mijden. Jammer, maar we moeten het er deze excursie mee doen. Gelukkig zijn er nog behoorlijk wat kleine steltlopers zoals Bonte Strandloper, Kleine Strandloper en Bontbekplevier. Een paar deelnemers hebben het geluk de Waterral even uit de vegetatie te zien komen. Nu en dan gaat de vele Grauwen Ganzen en Kieviten met z’n allen tegelijk de lucht in vanwege een jagende roofvogel. Een juveniele Havik vliegt laag voor ons en is net zo snel verdwenen als hij kwam. Een groep Goudplevieren vliegt hoog over ons heen en de valk waarvan we eerst dachten dat het een Slechtvalk was, houden we later toch voor een Boomvalk. Regelmatig observeren we Watersnippen. 

Ofschoon het aantal soorten enigszins tegenviel hebben we deze ochtend toch nog zo’n 50 soorten kunnen waarnemen. Op het terras van Café de Klinker in Noorden praten we nog even na over de vogelexcursie van deze dag. 

Met dank aan Ton Hissink voor een aantal toegestuurde foto's. 

Waargenomen: Fuut, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Ooievaar, Lepelaar, Knobbelzwaan, Grauwe Gans (… heel veel), Bergeend, Nijlgans, Indische Gans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Sperwer, Buizerd, Havik, Torenvalk, Boomvalk, Waterral, Meerkoet, Bontbekplevier, Goudplevier, Kievit, Bonte Strandloper, Kleine Strandloper, Witgat, Oeverloper, Watersnip, Kemphaan, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Holenduif, Houtduif, Boerenzwaluw, Grote Bonte Specht, Graspieper, Witte Kwikstaart, Tjiftjaf, Spreeuw. 

Beverrat (J. Karper), Gehakkelde Aurelia (A. Kommer) en Hermelijn (K. Fokkens) 


Startpunt van de excursie door De Groene Jonker.
Fantastisch weer dus niemand heeft echt haast.
Op zoek naar steltlopers. 
Een roofvogel veroorzaakt grote onrust onder de Grauwe Ganzen.
Welke roofvogel? We zien wel een Buizerd, maar daar liggen Grauwe Ganzen niet wakker van.
Grauwe Gans (Anser anser) / Grey Lag Goose.
 Buizerd (Buteo buteo) / Buzzard. 
Bontbekplevier (Chradirius hiaticula) / Ringed Plover. 
Kleine Strandloper (Calidris minuta) / Little Stint.  
Bontbekplevier (Chradirius hiaticula) / Ringed Plover. 
Kleine Strandloper (Calidris minuta) / Little Stint.
Links: Bonte strandloper (Calidris alpina) Dunlin.
Rechts: Bontbekplevier (Chradirius hiaticula) / Ringed Plover.
Halverwege gebruiken we de lunch.
Even gezellig onder elkaar. 
.... en dan verder het gebied in. 
Grauwe Gans (Anser anser) / Grey Lag Goose.
Gelukkig is niet het gehele gebied droog gevallen.
Kattenstaart (Lythrum salicaria). 
Blauwe Reiger (Ardea cinerea) / Grey Heron.
Ook andere excursieleiders waren vandaag aanwezig. 
Watersnip (Galinago gallinago) / Snipe.  
De Waterral laat zich ook vandaag maar nauwelijks zien.
Gehakkelde Aurelia (Polygonia c-album).
De excursiedag eindigt op het terras van Café de Klinker in Noorden.
Een roofvogel veroorzaakt grote onrust onder de Grauwe Ganzen.
Foto: Ton Hissink.
Bontbekplevier (Chradirius hiaticula) / Ringed Plover.Foto: 
Ton Hissink.
Bontbekplevier (Chradirius hiaticula) / Ringed Plover.
Foto: Ton Hissink.
Bontbekplevier (Chradirius hiaticula) / Ringed Plover.
Bonte strandloper (Calidris alpina) Dunlin.
Foto: Ton Hissink.
Buizerd (Buteo buteo) / Common  Buzzard.
Foto: Ton Hissink.
Buizerd (Buteo buteo) / Common  Buzzard.
Foto: Ton Hissink.
Bonte strandloper (Calidris alpina) Dunlin.
Foto: Ton Hissink.
 Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose.
Foto: Ton Hissink.
Blauwe Reiger (Ardea cinerea) / Grey Heron.
Foto: Ton Hissink.