BLOGARCHIEFzondag 7 september 2014

De Groene Jonker - 7 september 2014.

Vandaag even naar de Groene Jonker geweest om de excursie van volgende week voor te bereiden. Je weet immers maar nooit of de route nog klopt. Zijn er wegwerkzaamheden, is er een braderie? Het is een prachtige nazomerdag (ca 22 graden en nauwelijks wind) en het aantal soorten dat we waarnemen valt niet tegen. Twee keer doet een Slechtvalk een poging een Kievit te slaan. Maar het zijn er zo veel dat hij de weg kwijt raakt en al snel opgeeft. Een paar uur later komt hij weer vanuit het niets. Hij heeft weer een Kievit op het oog. Ze vliegen weer met z'n allen hoog de lucht. De Slechtvalk vliegt naast de enorme zwerm. We hebben niet kunnen waarnemen of hij er een te pakken heeft gekregen. 
Over de soorten steltlopers mogen we vandaag ook niet klagen. We observeren o.a. Temmincks Strandloper, Kleine Strandloper, Krombekstrandloper, Bonte Strandloper. 
Als het volgende week qua weer en soorten netzo is als vandaag, dan kunnen we alvast uitzien naar een geslaagde excursie. Afwachten. 

waargenomen: Aalscholver, Bergeend, Blauwborst, Blauwe reiger, Boerenzwaluw, Bontbekplevier, Bonte Strandloper, Bruine Kiekendief, Buizerd, Ekster, Fuut, Goudplevier, Graspieper, Grauwe Gans, Grote Zilverreiger, Kauw, Kemphaan, Lepelaar, Meerkoet, Oeverloper, Ooievaar, Slechtvalk, Kleine Strandloper, Krombekstrandloper, Slobeend, Smient, Spreeuw, Temmincks strandloper, Tjiftjaf, Waterral, Watersnip, Wintertaling, Wulp, Zwarte Ruiter. 


Toegang tot de Groene Jonker vanaf de Hogedijk.
Een Slechtvalk zorgt voor veel onrust onder de Kieviten.
Bruine Kiekendief ♀ (Circus aeruginosus) / Marsh Harrier. 

Regelmatig overtrekkende roofvogels. 
Voorgrond: Bontbekplevier (Chradirius hiaticula) / Ringed Plover.
Achtergrond: Kleine Strandloper (Calidris minuta) / Little Stint. 
Krombekstrandloper (Calidris ferruginea) / Curlew Sandpiper. 
Bontbekplevier (Chradirius hiaticula) / Ringed Plover.
Links: Kleine Strandloper (Calidris minuta) / Little Stint.
Rechts: Krombekstrandloper (Calidris ferruginea) / Curlew Sandpiper.
Waterral (Rallus aquaticus) / Waterrail. 
Links: Kleine Strandloper (Calidris minuta) / Little Stint.
Rechts:  Bonte Strandloper (Calidris alpina) / Dunlin.
Watersnip (Galllinago gallinago) / Snipe.
Watersnip (Galllinago gallinago) / Snipe.
 De lage waterstand zorgt voor flinke aantallen vogels. 
Kievit (Vanellus vanellus) / Lapwing.
Waterral (Rallus aquaticus) / Waterrail.
De Groene Jonker.

1 opmerking:

  1. Jeetje... wat hebben jullie veel vogels gezien!!
    ik ben daar al een aantal keren geweest maar buiten een keer een rietgorjes en een keer een blauwborst nooit wat speciaals kunnen zien. Ja, de lepelaars maar die zaten te ver om op de foot te zetten. Ik hoop dat er met de excursie ook veel te zien zal zijn :-)

    Grotjes, Helma

    BeantwoordenVerwijderen