BLOGARCHIEFzaterdag 20 september 2014

Een middagje Steltlopers zoeken op Tiengemeten - 20 september 2014.

De vogeltrek begint goed op gang te komen. Deze periode van het jaar is bij uitstek de tijd om je verrekijker op steltlopers te richten, die zijn immers op dit moment op trek. Op Tiengemeten kun je van de steltlopertrek aardig wat meekrijgen. Deze middag verplaatsten we ons per fiets over het eiland om te kijken welke vogels we op de daglijst konden noteren. In de namiddag reden we nog even naar de Korendijkse Slikken. We zagen hier al weer grote groepen Brandganzen. Op het onderstaande overzicht staan alle soorten die we deze middag zagen.

Waarnemingen van deze middag: Knobbelzwaan, Sneeuwgans ?, Nijlgans, Brandgans, Grauwe Gans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Kuifeend, Fazant, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Lepelaar, Buizerd, Bruine Kiekendief, Slechtvalk, Torenvalk, Bontbekplevier, Goudplevier, Kievit, Witgat, Tureluur, Rosse Gruto, Wulp, Watersnip, Kemphaan, Krombekstrandloper, Kleine Strandloper, Bonte Strandloper, Houtduif, Holenduif, Turkse Tortel, Boerenzwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart, Cetti’s Zanger, Pimpelmees, Huismus, Putter, Rietgors.

Kleine Zilverreiger (Egretta garzette) / Little Egret.
Kleine Zilverreiger (Egretta garzette) / Little Egret.
Op weg naar de Vliedberg aan weerszijden plas-dras gebieden. 
Op de achtergrond, achter de Kievit: Kemphanen (Philomachus pugnax) / Ruff.
Hier tellen we ongeveer 6 Kemphanen (Philomachus pugnax) / Ruff.
Kemphanen (Philomachus pugnax) / Ruff.
Brandgans (Branta leucopsis) Barnacle Goose.
Kievit en Goudplevier. 
Krombekstrandloper (Calidris ferruginia) / Curlew Sandpiper 
Vandaag regelmatig Kleine Zilverreiger (Egretta garzette) / Little Egret.
Weelde. Op het dak van dit huisje zit vaak een Slechtvalk. We zager er twee vanaf de Vliedberg jagen. 
Putter (Carduelis carduelis) / Goldfinch. Weelde.
Putter (Carduelis carduelis) / Goldfinch. Weelde.
Grote Groene Kikker of Meerkikker. (Pelophylax ridibundus).
Bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum).
Een van de weinige informatieborden. Nabij de vogelhut in Weelde.
Vogelobservatiehut in Weelde: de kijkopening is te hoog, waardoor kleinere mensen niet naar buiten kunnen kijken. 
Het uitzicht is redelijk, maar we zagen er weinig vogels. 
♀ Fazant (Phasianus colchicus) / Pheasant.
Witte Kwikstaart (Motacilla alba) / White Wagtail.
Je kunt er goede fietsen huren.
De bermen van de akkers in de Hoekse Waard.
Brandgans (Branta leucopsis) Barnacle Goose. Korendijkse Slikken.
Brandgans (Branta leucopsis) Barnacle Goose. Korendijkse Slikken.
Vogelkijkhut in de Korendijkse Slikken. 
Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) / Great White Egret.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten