BLOGARCHIEFzaterdag 13 september 2014

HVB Excursie De Groene Jonker - 13 september 2014.

Met fantastisch nazomerweer gaan we vandaag op excursie naar De Groene Jonker. Vanaf de parkeerplaats De Smient beginnen we aan de 3.3 km lange wandeling. Het waterpeil is bewust laag gezet om de waterkwaliteit te bevorderen en de groei van het riet te stimuleren. Maar vanwege het droge weer van de afgelopen weken vallen hier en daar hele stukken van het gebied letterlijk droog en blijken nogal wat steltlopers zoals Kemphaan, Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Tureluur het gebied te mijden. Jammer, maar we moeten het er deze excursie mee doen. Gelukkig zijn er nog behoorlijk wat kleine steltlopers zoals Bonte Strandloper, Kleine Strandloper en Bontbekplevier. Een paar deelnemers hebben het geluk de Waterral even uit de vegetatie te zien komen. Nu en dan gaat de vele Grauwen Ganzen en Kieviten met z’n allen tegelijk de lucht in vanwege een jagende roofvogel. Een juveniele Havik vliegt laag voor ons en is net zo snel verdwenen als hij kwam. Een groep Goudplevieren vliegt hoog over ons heen en de valk waarvan we eerst dachten dat het een Slechtvalk was, houden we later toch voor een Boomvalk. Regelmatig observeren we Watersnippen. 

Ofschoon het aantal soorten enigszins tegenviel hebben we deze ochtend toch nog zo’n 50 soorten kunnen waarnemen. Op het terras van Café de Klinker in Noorden praten we nog even na over de vogelexcursie van deze dag. 

Met dank aan Ton Hissink voor een aantal toegestuurde foto's. 

Waargenomen: Fuut, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Ooievaar, Lepelaar, Knobbelzwaan, Grauwe Gans (… heel veel), Bergeend, Nijlgans, Indische Gans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Sperwer, Buizerd, Havik, Torenvalk, Boomvalk, Waterral, Meerkoet, Bontbekplevier, Goudplevier, Kievit, Bonte Strandloper, Kleine Strandloper, Witgat, Oeverloper, Watersnip, Kemphaan, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Holenduif, Houtduif, Boerenzwaluw, Grote Bonte Specht, Graspieper, Witte Kwikstaart, Tjiftjaf, Spreeuw. 

Beverrat (J. Karper), Gehakkelde Aurelia (A. Kommer) en Hermelijn (K. Fokkens) 


Startpunt van de excursie door De Groene Jonker.
Fantastisch weer dus niemand heeft echt haast.
Op zoek naar steltlopers. 
Een roofvogel veroorzaakt grote onrust onder de Grauwe Ganzen.
Welke roofvogel? We zien wel een Buizerd, maar daar liggen Grauwe Ganzen niet wakker van.
Grauwe Gans (Anser anser) / Grey Lag Goose.
 Buizerd (Buteo buteo) / Buzzard. 
Bontbekplevier (Chradirius hiaticula) / Ringed Plover. 
Kleine Strandloper (Calidris minuta) / Little Stint.  
Bontbekplevier (Chradirius hiaticula) / Ringed Plover. 
Kleine Strandloper (Calidris minuta) / Little Stint.
Links: Bonte strandloper (Calidris alpina) Dunlin.
Rechts: Bontbekplevier (Chradirius hiaticula) / Ringed Plover.
Halverwege gebruiken we de lunch.
Even gezellig onder elkaar. 
.... en dan verder het gebied in. 
Grauwe Gans (Anser anser) / Grey Lag Goose.
Gelukkig is niet het gehele gebied droog gevallen.
Kattenstaart (Lythrum salicaria). 
Blauwe Reiger (Ardea cinerea) / Grey Heron.
Ook andere excursieleiders waren vandaag aanwezig. 
Watersnip (Galinago gallinago) / Snipe.  
De Waterral laat zich ook vandaag maar nauwelijks zien.
Gehakkelde Aurelia (Polygonia c-album).
De excursiedag eindigt op het terras van Café de Klinker in Noorden.
Een roofvogel veroorzaakt grote onrust onder de Grauwe Ganzen.
Foto: Ton Hissink.
Bontbekplevier (Chradirius hiaticula) / Ringed Plover.Foto: 
Ton Hissink.
Bontbekplevier (Chradirius hiaticula) / Ringed Plover.
Foto: Ton Hissink.
Bontbekplevier (Chradirius hiaticula) / Ringed Plover.
Bonte strandloper (Calidris alpina) Dunlin.
Foto: Ton Hissink.
Buizerd (Buteo buteo) / Common  Buzzard.
Foto: Ton Hissink.
Buizerd (Buteo buteo) / Common  Buzzard.
Foto: Ton Hissink.
Bonte strandloper (Calidris alpina) Dunlin.
Foto: Ton Hissink.
 Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose.
Foto: Ton Hissink.
Blauwe Reiger (Ardea cinerea) / Grey Heron.
Foto: Ton Hissink.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten