BLOGARCHIEFdonderdag 30 oktober 2014

Texel - Herfstvakantie - 18 t/m 25 oktober 2014.

De herfstvakantie brachten we ook dit jaar weer op Texel door. Ondanks de afwezigheid van zeldzaamheden kunnen we terugkijken op een vogelrijke week. Bij aankomst in de namiddag zagen we 7 Kleine Zilverreigers opvliegen vanuit de Roggesloot. Langs de Volharding zaten bij laagwater weer groepjes Drieteenstrandlopers, Rosse Grutto’s, Zilverplevier, Grote Mantelmeeuw en Wulpen. Op dinsdag ging de eerste herfststorm van dit jaar over Nederland en dat was ook goed op Texel te merken. De Slufter liep vol en veranderde in een binnenzee. Fraai gezicht. Vanaf het strand werden weer behoorlijke aantallen Jan van Genten, Drieteenmeeuwen, Dwergmeeuwen, Jagers waargenomen. Op de zandplaat tussen Texel en Vlieland joeg een Slechtvalk de rustende Eidereenden de stuipen op het lijf. Voor de Kleine Vliegenvanger in de Robbenjager waren we net even te laat. Van de Zwarte Rotgans in Ottersaat konden we amper een fatsoenlijke foto maken vanwege het slechte licht.
In de Mokbaai wemelde het van de Kanoeten en Bontjes, en die zijn echt fraai als het zonlicht erop valt. De eerste poging om in de Slufter Strandleeuweriken te fotograferen mislukte, er liepen te veel toeristen door de plek waar ze in deze tijd van het jaar voorkomen. Wel zagen we een Smelleken achter een wolk Spreeuwen aanjagen.
Op vrijdag bij regen konden we toch nog wat bewijsplaatjes maken van een groep Strandleeuweriken.
Op zaterdag hadden we het geluk de Steppeklapekster in Den Helder te fotograferen en in Callandsoog dobberde de Roze Pelikaan nog rond in een voor hem of haar veel te kleine vijver.

Waargenomen: Knobbelzwaan, Kleine Zwaan, Kolgans, Rotgans, Zwarte Rotgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling Tafeleend, Kuifeend, Eider, Middelste Zaagbek, Fazant, Fuut, Jan van Gent, Roze Pekikaan (Callandsoog), Aalscholver, Kleine Zilverreiger, Blauwe Reiger, Buizerd, Ruigpootbuizerd, Sperwer, Torenvalk, Slechtvalk, Smelleken, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Bontbekplevier, Zilverplevier, Goudplevier, Kievit, Kanoet, Steenloper, Bonte Strandloper, Kleine Strandloper, Witgat, Tureluur, Rosse Grutto, Wulp, Watersnip, Jagers (soort?), Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Dwergmeeuw, Houtduif, Holendief, Turkse Tortel, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Strandleeuwerik, Graspieper, Grote Gele Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Tapuit, Roodborsttapuit, Koperwiek, Kramsvogel, Grote Lijster, Zanglijster, Merel, Tjiftjaf, Bladkoning, Goudhaan, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Steppeklapekster, Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Kneu, Putter, Groenling.


Stormmeeuw (Larus canus) / Common Gull. Volharding - Texel.
Zilvermeeuw (Larus argentatus) / European Herring Gull. Volharding - Texel. 
Zilvermeeuw (Larus argentatus) / European Herring Gull. Volharding - Texel.
Zilvermeeuw (Larus argentatus) / European Herring Gull. Volharding - Texel.
Wintertaling (Anas crecca) / Teal. Lancasterdijk - Texel.
Wintertaling (Anas crecca) / Teal. Lancasterdijk - Texel. 
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard.  Ottersaat - Texel.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Ottersaat - Texel.
Kanoet (Calidris canutus) / Red Knot. Wagejot - Texel.
Zilverplevier (Pluvialis squatarola) / Grey Plover. Wagejot - Texel.
Drieteenstrandloper (Calidris alba) / Sanderling. Volharding - Texel.
Grote mantelmeeuw (Larus marinus) / Great Black-backed Gull. Volharding - Texel.
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) / Ringed Plover. Stengweg - Texel.
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) / Ringed Plover. Stengweg - Texel.
Kanoet (Calidris canutus) / Red Knot. Stengweg - Texel.
Tureluur (Tringa totanus) / Redshank. Dorpzicht - Texel.
Tureluur (Tringa totanus) / Redshank. Dorpzicht - Texel.
Witgat (Tringa ochropus) / Green Sandpiper. Dorpzicht - Texel. 
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Westerslag - Texel.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Westerslag - Texel.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Westerslag - Texel.
Watersnip (Gallinago gallinago) / Common Snipe. Wagejot - Texel.
Watersnip (Gallinago gallinago) / Common Snipe. Wagejot - Texel. 
Koperwiek (Turdus iliacus) / Redwing. Utopia - Texel. 
Koperwiek (Turdus iliacus) / Redwing. Utopia - Texel. 
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Shore Lark. Slufter - Texel. 
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Shore Lark. Slufter - Texel.
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Shore Lark. Slufter - Texel.
Zwarte Rotgans (Branta Nigricans) / Black Brant. Ottersaatweg - Texel. 

zondag 26 oktober 2014

Rosse Franjepoot - Zuiderhavenhoofd Scheveningen - 26 oktober 2014.


Rosse Franjepoot (Phalaropus fulicarius) / Red Phalarope 
Rosse Franjepoot (Phalaropus fulicarius) / Red Phalarope
Rosse Franjepoot (Phalaropus fulicarius) / Red Phalarope
Rosse Franjepoot (Phalaropus fulicarius) / Red Phalarope

zaterdag 25 oktober 2014

Steppeklapekster - Den Helder - Fort Erfprins - 25 oktober 2014.

Na een weekje Texel hebben we geluk de Steppeklapekster in Den Helder te vinden. De vogel zit sinds 16 oktober in Fort Erfprins. Al heel snel komt hij voor ons op een hek zitten. Hierna rijden we verder naar Callandsoog waar de Roze Pelikaan nog dagelijks wordt gemeld. 


Steppeklapekster (Lanius Pallidirostris) / Steppe Grey Shrike. 
Steppeklapekster (Lanius Pallidirostris) / Steppe Grey Shrike.
Steppeklapekster (Lanius Pallidirostris) / Steppe Grey Shrike.
Steppeklapekster (Lanius Pallidirostris) / Steppe Grey Shrike.
Den Helder - Fort Erfprins - 25 oktober 2014.

Roze Pelikaan - Callantsoog - 25 oktober 2014.

De vraag is natuurlijk of we met een ontsnapt exemplaar of met een wilde vogel te maken hebben. Het is wel een grappig beest. De vijver waarin hij foerageert, zwemt  en van waaruit hij nu en dan op de kant klautert is eigenlijk te klein voor hem. Blijkbaar heeft de vogel het hier naar z'n zin en zit er genoeg vis. Het valt op dat hij totaal niet schuw is.


Roze Pelikaan (Pelecanus onocrotalus) / Great White Pelican. 
Roze Pelikaan (Pelecanus onocrotalus) / Great White Pelican.
Roze Pelikaan (Pelecanus onocrotalus) / Great White Pelican.
Roze Pelikaan (Pelecanus onocrotalus) / Great White Pelican.
Roze Pelikaan (Pelecanus onocrotalus) / Great White Pelican.

zondag 19 oktober 2014

Verslag KNNV kamp Picos de Europa - 20 juli t/m 3 augustus 2014. Deel 5 (Slot)

In dit laatste deel van het KNNV kamp publiceren we in de komende tijd een aantal foto's die we tijdens de laatste excursies en op de terugreis naar Nederland maakten. 


Grijze Wouw (Elanus caeruleus) / Black-winged Kite. 
6 augustus 2014 ca 40 km ten zuiden van Dax - Frankrijk.
Grijze Wouw (Elanus caeruleus) / Black-winged Kite.
Grijze Wouw (Elanus caeruleus) / Black-winged Kite.

vrijdag 10 oktober 2014

Witkruintapuit - Oegstgeest. 10 oktober 2014

Vogelaars, ook wij, liepen massaal uit voor de Witkruintapuit in Oegstgeest. De vogel is maandag voor de alleereerste keer gespot in Nederland. De soort komt normaal alleen in Noord-Afrika en het Arabisch-Schiereiland voor. Alleen maandag al waren er rond 150 vogelaars ter plaatse. De dagen erna en nog steeds wordt de nieuwbouwwijk overspoeld door vogelfotografen. De onderstaande foto's maakten we op de zonnige vrijdag.  
De vraag of we met een escape of een exemplaar uit de vrije natuur te maken hebben, zal wel nooit beantwoord worden. Overigens zit de vogel slecht in z'n veren en mist aan één poot 2 tenen, waardoor hij een minder stabiele indruk maakt. 


Witkruintapuit (Oenanthe leucopyga) / White-crowned Wheatear.
Witkruintapuit (Oenanthe leucopyga) / White-crowned Wheatear.
Witkruintapuit (Oenanthe leucopyga) / White-crowned Wheatear.
Witkruintapuit (Oenanthe leucopyga) / White-crowned Wheatear.
Witkruintapuit (Oenanthe leucopyga) / White-crowned Wheatear.
Witkruintapuit (Oenanthe leucopyga) / White-crowned Wheatear.