BLOGARCHIEFdonderdag 30 oktober 2014

Texel - Herfstvakantie - 18 t/m 25 oktober 2014.

De herfstvakantie brachten we ook dit jaar weer op Texel door. Ondanks de afwezigheid van zeldzaamheden kunnen we terugkijken op een vogelrijke week. Bij aankomst in de namiddag zagen we 7 Kleine Zilverreigers opvliegen vanuit de Roggesloot. Langs de Volharding zaten bij laagwater weer groepjes Drieteenstrandlopers, Rosse Grutto’s, Zilverplevier, Grote Mantelmeeuw en Wulpen. Op dinsdag ging de eerste herfststorm van dit jaar over Nederland en dat was ook goed op Texel te merken. De Slufter liep vol en veranderde in een binnenzee. Fraai gezicht. Vanaf het strand werden weer behoorlijke aantallen Jan van Genten, Drieteenmeeuwen, Dwergmeeuwen, Jagers waargenomen. Op de zandplaat tussen Texel en Vlieland joeg een Slechtvalk de rustende Eidereenden de stuipen op het lijf. Voor de Kleine Vliegenvanger in de Robbenjager waren we net even te laat. Van de Zwarte Rotgans in Ottersaat konden we amper een fatsoenlijke foto maken vanwege het slechte licht.
In de Mokbaai wemelde het van de Kanoeten en Bontjes, en die zijn echt fraai als het zonlicht erop valt. De eerste poging om in de Slufter Strandleeuweriken te fotograferen mislukte, er liepen te veel toeristen door de plek waar ze in deze tijd van het jaar voorkomen. Wel zagen we een Smelleken achter een wolk Spreeuwen aanjagen.
Op vrijdag bij regen konden we toch nog wat bewijsplaatjes maken van een groep Strandleeuweriken.
Op zaterdag hadden we het geluk de Steppeklapekster in Den Helder te fotograferen en in Callandsoog dobberde de Roze Pelikaan nog rond in een voor hem of haar veel te kleine vijver.

Waargenomen: Knobbelzwaan, Kleine Zwaan, Kolgans, Rotgans, Zwarte Rotgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling Tafeleend, Kuifeend, Eider, Middelste Zaagbek, Fazant, Fuut, Jan van Gent, Roze Pekikaan (Callandsoog), Aalscholver, Kleine Zilverreiger, Blauwe Reiger, Buizerd, Ruigpootbuizerd, Sperwer, Torenvalk, Slechtvalk, Smelleken, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Bontbekplevier, Zilverplevier, Goudplevier, Kievit, Kanoet, Steenloper, Bonte Strandloper, Kleine Strandloper, Witgat, Tureluur, Rosse Grutto, Wulp, Watersnip, Jagers (soort?), Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Dwergmeeuw, Houtduif, Holendief, Turkse Tortel, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Strandleeuwerik, Graspieper, Grote Gele Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Tapuit, Roodborsttapuit, Koperwiek, Kramsvogel, Grote Lijster, Zanglijster, Merel, Tjiftjaf, Bladkoning, Goudhaan, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Steppeklapekster, Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Kneu, Putter, Groenling.


Stormmeeuw (Larus canus) / Common Gull. Volharding - Texel.
Zilvermeeuw (Larus argentatus) / European Herring Gull. Volharding - Texel. 
Zilvermeeuw (Larus argentatus) / European Herring Gull. Volharding - Texel.
Zilvermeeuw (Larus argentatus) / European Herring Gull. Volharding - Texel.
Wintertaling (Anas crecca) / Teal. Lancasterdijk - Texel.
Wintertaling (Anas crecca) / Teal. Lancasterdijk - Texel. 
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard.  Ottersaat - Texel.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Ottersaat - Texel.
Kanoet (Calidris canutus) / Red Knot. Wagejot - Texel.
Zilverplevier (Pluvialis squatarola) / Grey Plover. Wagejot - Texel.
Drieteenstrandloper (Calidris alba) / Sanderling. Volharding - Texel.
Grote mantelmeeuw (Larus marinus) / Great Black-backed Gull. Volharding - Texel.
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) / Ringed Plover. Stengweg - Texel.
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) / Ringed Plover. Stengweg - Texel.
Kanoet (Calidris canutus) / Red Knot. Stengweg - Texel.
Tureluur (Tringa totanus) / Redshank. Dorpzicht - Texel.
Tureluur (Tringa totanus) / Redshank. Dorpzicht - Texel.
Witgat (Tringa ochropus) / Green Sandpiper. Dorpzicht - Texel. 
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Westerslag - Texel.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Westerslag - Texel.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Westerslag - Texel.
Watersnip (Gallinago gallinago) / Common Snipe. Wagejot - Texel.
Watersnip (Gallinago gallinago) / Common Snipe. Wagejot - Texel. 
Koperwiek (Turdus iliacus) / Redwing. Utopia - Texel. 
Koperwiek (Turdus iliacus) / Redwing. Utopia - Texel. 
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Shore Lark. Slufter - Texel. 
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Shore Lark. Slufter - Texel.
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Shore Lark. Slufter - Texel.
Zwarte Rotgans (Branta Nigricans) / Black Brant. Ottersaatweg - Texel. 

2 opmerkingen:

 1. Jullie hebben in dat weekje Texel flink wat leuke soorten waargenomen.
  De foto's van de watersnippen, wintertaling, drieteentjes en buizerd zijn super.
  Groet,
  Boudewijn

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Heel veel vogels gezien en ook nog eens hele mooie foto's gemaakt.
  Ik vind alle vogels eigenlijk altijd heel leuk om te zien,
  maar deze witte buizerd is echt een plaatje! Zo gaaf is die.
  Groetjes, Helma

  BeantwoordenVerwijderen