BLOGARCHIEFzondag 2 november 2014

HVB Excursie Westduinen Den Haag - 2 november 2014.

Het is vandaag 2 november maar dat is aan het weer niet te merken. Een stralend zonnetje,  weinig wind en een aangename temperatuur, kortom ideale weersomstandigheden om aan een excursie deel te nemen. De vogeltrek is al enkele maanden aan de gang en misschien wel over zijn hoogtepunt heen. Toch krijgen we er deze ochtend nog behoorlijk wat van mee. De Groene Specht liet zich bij het begin goed zien en horen. Groepen Spreeuwen vliegen regelmatig over het duin. Koperwieken en Zanglijsters laten zich overtrekkend horen. En ook groepen Vinken zien we voorbijtrekken. In de binnenduinrand horen we o.a. Goudhaan, Staartmees en een enkele Glanskop. Een Grote Bonte Specht laat zich wel horen, maar we krijgen hem niet in de kijker.
Vanaf een uitkijkpunt vliegen er 2 Buizerds over ons heen. Ook een paar Sperwers zijn goed te observeren. Aan het einde van excursie praten we nog even na bij de ingang van het park.
Om ca 11.30 uur eindigt de excursie.

Leiding: Ton Haase

waargenomen: Aalscholver, Buizerd, Sperwer, Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Kokmeeuw, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Graspieper, Grote Gele Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Zanglijster, Koperwiek, Merel, Tjiftjaf, Goudhaan, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Glanskop, Staartmees, Drieteenstrandloper, Ekster, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink, Keep, Kneu, Putter, Groenling, Sijs.    

Begin van de excursie door het Westduinpark.
We horen een Groene Specht en hij laat zich ook kort zien.
Ton Haase legt uit wat we deze ochtend gaan doen.
Het ontbreekt niet aan fraaie doorkijkjes. 
Excursieleider Ton geeft uitleg over de vogeltrek.
In het Westduinpark houden Schotse Hooglanders de vegetatie in de hand. Op de foto een Zwarte Hooglander.
Ook deze ochtend is er nog volop sprake van Spreeuwentrek.
We verplaatsen ons naar het Zuiderstrand.
Zuiderstrand info.
Toch neemt de Spreeuw in Europa de laatste jaren in aantal af.
Natuurlijk gaat het hier over vogels.
Dit hoeft geen betoog.
Terug naar de binnenduinrand op zoek naar zangertjes.
Boven zee was weinig zeetrek. wel zagen we o.a Drieteenstrandloper enGrote Mantelmeeuw
Roodbruine Hooglander.
In de binnenduinrand gaan we op zoek naar Goudhaantjes. We horen ze al gauw.
En dan is het tijd om de lucht te scannen naar roofvogels.
Teunisbloem. Ze staan nog steeds in bloei. 
Koperwiek (Turdus iliacus) / Redwing.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten