BLOGARCHIEFzondag 11 januari 2015

HVB excursie - Hoeksche Waard. 10 januari 2015

De eerste excursie van de Haagse Vogelbescherming in 2015 vond plaats in de Hoeksche Waard. Peter de Barse en Marianne lieten ons hier vandaag de mooiste plekken zien. En dat was geen gemakkelijke klus, vanwege het nogal turbulente weer en de regen. 
Bij windkracht 8 kom je eigenlijk alleen nog maar de toppers onder de vogelaars tegen en er waren vandaag tien. 

Helaas moet Jan Pietersen, die zo naar deze dag had uitgekeken, bij de start vanwege ziekte afzien van deelname. Om ca 09.45 uur rijden we Strijen binnen. Het eerste gebied dat we bezoeken is het Oude Land van Strijeen, bekend om zijn overwinterende Dwergganzen.Vandaag hebben we geluk, we observeren er 3. Dat is ons de afgelopen jaren tijdens excursies niet meer gelukt. Zo zie ja maar weer waar een goeie excursieleider voor kan zorgen. Verder zitten er veel Brandganzen en Kolganzen. Natuurlijk proberen we er een Roodhalsgans tussenuit te halen, maar helaas zit hij er niet bij. 

We vertrekken verder naar het Gemaal, een vogelkijkhut even verderop. Leuk is de waarneming van 3 Wilde Zwanen. In de verte tussen zien we een paar Grote Zilverreigers langs een rietkraag. We vervolgen de ochtend door het Oude Land van Strijen. Rond 13.00 uur bezoeken we taverne Koffiepunt40, niet alleen voor de kofffie en iets warms, maar ook om even bij te komen van het gure weer.

Peter besluit vanwege de harde wind af te zien van een bezoek aan Polder Groot Koninkrijk. Uiteraard heeft iedereen hier begrip voor.We rijden richting Oeverlanden Hollands Diep en maken er een wandeling. De bevervraat aan de bomen is goed te zien. Het is een soort die zich helaas niet zo gemakkelijk laat bekijken. Het is inmiddels gaan regenen. We wandelen naar de Lichtopstand langs het Hollands Diep. Het Hollands diep is benaming voor een grote rivierarm in Nederland, die in verbinding staat met de Rijn en de Maas. Het is een belangrijk onderdeel in de vaarroute van Rotterdam naar Antwerpen.

De Grote Zaagbekken, zowel mannetjes als vrouwtjes, maken van deze stormachtige dag veel goed. En dat gold ook voor de Brilduikers. Op de terugweg naar de parkeerplaats heeft Wim geluk met de waarneming van een IJsvogel.Om ca 15.15 uur eindigt de excursie. We nemen afscheid van Peter en Marianne, die beiden met hun vogelkennis en enthousiasme voor een zeer geslaagde dag zorgden. 

Waarnemingen:
Aalscholver, Fuut, Dodaars, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Grauwe Gans, Kolgans, Dwerggans (3), Brandgans, Canadese Gans, Nijlgans, Knobbelzwaan, Wilde Zwaan (3), Wilde Eend, smient, Kuifeend, Bergeend, Wintertaling, Krakeend, Pijlstaart, Brilduiker, Grote Zaagbek, Holenduif, Spreeuw, Torenvalk, Buizerd, Winterkoning, Ekster, Zwarte Kraai, Meerkoet, Waterhoen, Vink, IJsvogel. 

Zoogdieren: 2x Haas.


Op zoek naar Dwergganzen in het Oude Land van Strijen.
Tijdens de laatste excursie van de Haagsche Vogelbescherming kregen we ze niet te zien.
Vandaag 3 Dwergganzen in beeld. 
Bewijsplaatje Dwergganzen.
Brandganzen in de omgeving van Strijen.
Er wordt intensief gezocht naar een eventuele Roodhalsgans.
Wilde Zwanen geobserveerd vanuit vogelobservatiehut Het Gemaal.
Het Gemaal ook een moment voor een boterhammetje.
Ook de geschiedenis van de obervatiehut wordt onder de aandacht gebracht. 
Is dit een demonstratie van Swarovski telescopen ?
Hollandse vergezichten, waar heb je ze nog ?
Grote Zilverreigers vanuit vogelobservatiehut Het Gemaal (foto Ton Hissink)
Tegen de wind, (windkracht 8)
Smienten (foto Ton Hissink)
Wim en Harriet.
Peter en Wim.
Je kunt hier ook je haar laten knippen.
Uitgebreide informatie over de Hoeksche Waard.
Koffie ... en dan ook nog even op de foto.
En het gaat niet alleen over vogels, maar ook over de verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs.
In de namiddag begint het flink te regenen.
Hier is in ieder jaargetijde wel een leuke vogelsoort te vinden.
In plaats van zwemmen op de woelige golven kozen deze eenden voor de rustige oevers
Rivierbos.
Heel veel Kuifeenden.
We observeren hier zo'n 10 Grote Zaagbekken.
Aalscholver met Brilduiker Hollands Diep (foto Ton Hissink)
Veel eenden zijn al gepaard.
Lichtopstand Langs het Hollands Diep.
Jouke en Peter.
Met uitleg over de "Lichtopstand Strijensas.
Helaas staat de fotograaf zelf nooit op zo'n groepsfoto. De maker was Peter Leyenaar.