BLOGARCHIEFzaterdag 28 februari 2015

Hollandse Biesbosch HVB excursie - 28 februari 2015

Vandaag hebben we een gezellige excursie onder leiding van Henk Wardenaar. In deze periode van het jaar is het niet altijd even gemakkelijk grote aantallen vogels te vinden. Veel wintergasten zijn al weer begonnen aan hun terugreis, terwijl onze zomervogels nog onderweg zijn. Voordat we gaan varen, wandelen we eerst langs de grienden van de Oude Maas. We beginnen bij het haventje van Heinenoord, het is een dijkdorp. Een Bruine Kiekendief trekt onze aandacht, maar ook de Buizerds laten zich goed bekijken. Ook een Torenvalk is van de partij. Een Grote Bonte Specht in golvende vlucht strijkt neer in een oude boom.
We rijden naar de Halve Maen, een fluisterboot, die ons gaat meenemen naar de Hollandse Biesbosch. Op de route zien we talloze beverburchten en hier en daar bevervraat. Kennelijk gaat het hier goed met deze soort.
De leukste waarneming is die van een Vliegende Deur, zoals de Zeearend ook wel wordt genoemd. We hebben hem goed kunnen waarnemen. Wat een prachtbeest !
Om ca 13.30 uur eindigt de vaartocht. Ofschoon we niet erg veel soorten hebben gespot, was het toch een geslaagde lange ochtendexcursie.

Waargenomen:
Koolmees, Dodaars, Fuut, Krakeend, Wilde Eend, Torenvalk, Zeearend, Buizerd, Roodborst, Winterkoning, Heggenmus, Ekster, Kauw, Groenling, Grote Bonte Specht, Waterhoen, Kievit.

Zoogdieren: 4 Reeën. 


Aankomst in het haventje van Heinenoord. 
Begin van de wandeling langs de Oude Maas.
Hier en daar een doorkijkje met zicht op de voorbijvarende schepen.
Henk geeft tekst en uitleg over het getijdengebied.
Iedereen luistert aandachtig toe.
De Oude Maas wordt nog steeds druk bevaren.
Veel schapen op de dijk.
We gaan verder met vogelen.
Biddende Torenvalk. Foto: Wouter.
Het is een koude dag met nu en dan een waterig zonnetje.
Haventje van Heinenoord.
Maarten heeft ruzie met het statief van zijn fotoapparatuur.
De Biesbosch nog steeds een ruige Hollandse Delta.
Tijd om iets te gaan drinken in Bezoekerscentrum Hollandse Biesbosch.
Kopje thee en even ontspannen.
Fluisterboot De Halve Maen.
We gaan aan boord van de salonboot.
De Halve Maen is zeer milieuvriendelijk uitgerust.
Het is gezellig.
Het is koud.
 Even bijkletsen
En dan ziet Wouter ineens een Zeearend, die wordt getreiterd door een Buizerd. 
Foto: Wouter.
De kapitein van de Halve Maen.
Even genieten van het waterige zonnetje.
Twee Canadese Ganzen. 
Bevervraat, je moet wel goed kijken.
Iedereen was het er over eens: de Zeearend was de topper van de dag.
Met vier Reeën sluiten we de dag af.
Ze verdwijnen even snel als ze gekomen zijn.

zondag 15 februari 2015

Verrassingstocht. Haagse Vogelbescherming - 14 februari 2015

Vandaag geen wandeling door een natuurgebied op zoek naar leuke soorten, maar daarvoor in de plaats een excursie waarbij we gericht op zoek gaan naar bijzondere vogels. Vogels die ons land zeer onregelmatig aandoen.De afgelopen dagen hebben we de site waarneming.nl dagelijks bezocht om te bekijken welke soorten voor deze verrassingsexcursie in aanmerking komen. We hebben een kleine selectie gemaakt. 


Als eerste staat de Hop van Delfgauw op de lijst. De vogel zit al sinds begin december 2014 bij een boerderij langs de Ackerdijkseweg. We krijgen hem niet meteen in beeld maar na ruim een half uur, ziet Renée hem op het dak van een schuur. De vogel vliegt omlaag en landt in het gras waar we hem lange tijd kunnen waarnemen. 

En dan is het tijd voor de Oosterse Tortel in Vlaardingen. Tevoren waren we er eigenlijk wel zeker van dat we deze vogel zouden waarnemen. Maar dat blijkt tegen te vallen, nog sterker, we krijgen hem helemaal niet te zien. Van andere vogelaars horen we dat de vogel in de ochtend nog wel gezien was. 


Inmiddels is het 11.50 uur en omdat het vandaag om een lange ochendexcursie gaat, haasten we ons naar de Tenellaplas in Voorne, waar we een groep van zo´n 8 Pestvogels verwachten. Maar eerst koffie in het bezoekerscentrum. Na een korte wandeling weten we de vogels al snel te vinden. Ze eten van de vruchten van de Maretak. We tellen er in totaal 7. De deelnemers geven te kennen dat ze de verrassingsexcursie geslaagd vonden. Dat is goed nieuws, want het was vandaag een excursie met een andere opzet. 


We vervolgen de excursie naar de Roze Spreeuw die eveneens in Vlaardingen is waargenomen. Van bewoners horen we dat hij een half uur geleden bij hen in de tuin zat en dat het gewoon even afwachten is. En dat is ook zo. Deze fraaie soort krijgen we gelukkig lang en goed in beeld. Hij fourageert op de silo´s in een tuin samen met spreeuwen en mezen. 

Waargenomen
Hop (Delfgauw), Roze Spreeuw (Vlaardingen), Torenvalk (Vlaardingen), Vuurgoudhaan(Vlaardingen), Groene Specht (Vlaardingen), Sijs (Tenellaplas Voorne), Pestvogel (Tenellaplas Voorne), Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Grauwe Gans, Wilde Eend, Slobeend, Krakeend, Kuifeend, Smient, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Meerkoet, Kleine Mantelmeeuw, Houtduif, Grote Bonte Specht, Roodborst, Merel, Zwartkop ♂, Koolmees, Pimpelmees, Vink, Groenling, Staartmees, Spreeuw, Huismus, Putter. 

Ackerdijkseweg. Hier zou zich een Hop bevinden.
Het valt nog niet mee de Hop te vinden. 
Op de achtergrond de Ackerdijkseplassen. 
Op het moment dat we besluiten te vertrekken, ontdekt Renée de vogel op het dak van een schuur.
Hop. Foto: Wouter.
Renée, toch gevonden ! 
Zelfs de Sneeuwklokjes komen even kijken.
Huismus. Foto: Ton.
Zanglijster. Foto: Ton.
Groene Specht. Foto: Ton.
Weer zo'n lastige soort. De Oostelijke Tortel in Vlaardingen.
Er wordt overal gezocht, zelfs even buiten de woonwijk.
Nergens valt de vogel te ontdekken.
Helaas, de Oostelijke Tortel laat zich vandaag niet zien.
Een nieuwe kans even verderop: er zou een Roze Spreeuw zitten.
Bewoners melden ons dat hij er zit en dat we even geduld moeten hebben.
Ja, de Roze Spreeuw laat zich lang en goed bekijken.
Roze Spreeuw (Pastor roseus) / Rosy Starling.
Roze Spreeuw. Foto: Wouter.
Koffiestop In het bezoekerscentrum Tenellaplas. 
En dan rijst de vraag of we de Pestvogels hier kunnen ontdekken.
Bezoekerscentrum Tenellaplas midden in het duingebied van Voorne.
Natuurshoppen. 
Maretak de plant waarop de Pestvogels in dit gebied fourageren. 
Heemtuin Tenellaplas.
Een flinke groep Kuifeenden, Slobeenden en Krakeenden dobbert op de plas.
En dan is zoeken naar de Pestvogels.
Deze soort was vandaag gemakkelijk te vinden.
We tellen er in totaal 7.
Pestvogel (Bombycilla garrulus) / Bohemian Waxwing. Tenellaplas Voorne.
Pestvogel (Bombycilla garrulus) / Bohemian Waxwing. Tenellaplas Voorne.
Pestvogel (Bombycilla garrulus) / Bohemian Waxwing. Tenellaplas Voorne.

Er worden weer heel veel foto's gemaakt.

Enthousiaste vogelaars ! 
Het enthousiasme van de deelnemers zorgde voor een succesvolle verrassingstocht !