BLOGARCHIEFzondag 15 maart 2015

HVB excursie Landje van Boer Geijsel en Polder Ronde Hoep - 14 maart 2015

Omdat de belangstelling voor het Landje van Boer Geijsel nog steeds groot is, besloten we het ook dit voorjaar weer in het excursieprogramma op te nemen. Ook de Grutto’s zijn er niet op uitgekeken, want ze zaten weer volop op de onder gelopen weilanden. De vogels die hier neerstrijken zijn net terug uit Afrika en op weg naar hun broedgebieden. Hier kunnen ze even bijtanken en zich voorbereiden op het broedseizoen. Naast de Grutto´s zagen we o.a. een enkele Watersnip, een behoorlijk aantal Smienten, 3 Wulpen, Wintertalingen, Slobeend en Pijlstaart.
De zon laat zich vandaag niet zien en met een temperatuur die amper boven de 5 graden uitkomt, wordt het een frisse dag. Vandaar dat een aantal deelnemers zich terugtrekt in de schuur en van
daaruit hun vogelobservaties doen.

Na ruim een uur rijden verder richting de Ouderkerkerplas. We parkeren de auto´s onder een viaduct van de A9 om de ondergelopen weilanden vanaf de andere kant te bekijken. De vogels zitten hier wat dichterbij. Ook hier weer veel Grutto´s, Wintertalingen en enkele Pijlstaarten. Leuk is de waarneming van een vroege Zomertaling. Wanneer we teruglopen zien we regelmatig baltsende Buizerds. In totaal tellen we er hier 6. We parkeren 100 meter verderop.  Vanaf de verhoging hebben we een goed zicht over de Ouderkerkerplas. De ene Dodaars tekent schril af tegen de enorme aantallen Smienten.


Op aanraden van van Leo en Loes drinken we koffie in het Fletcher Hotel Amsterdam. Het is een futuristisch design hotel. Met de lift stijgen we op naar de bovenste verdieping. In het panorama Sky Restaurant hebben we uitzicht op de wijde omgeving. Het is ook even een moment om weer op temperatuur te komen.
Op het middagprogramma staat een wandeling in Polder Groot/Mijdrecht. Het autoritje langs de Waver bij Polder Ronde Hoep is landschappelijk fraai. Onderweg tellen we weer 6 Buizerds. Met een dagtotaal van 15 Buizerds mogen we van een geslaagde roofvogeldag spreken.
Nadat we de auto´s hebben geparkeerd wandelen we om de plas/dras/gebiedjes. We zien weer veel Grutto´s, maar ook Pijlstaart, Kemphaan, een Rietgors, Roodborsttapuit, Slobeend, Kluut en Wintertaling.

We eindigen het programma met een korte wandeling langs de Kleine Wije. Evenals vorig jaar, laat ook dit jaar de Krooneend zich niet zien. We observeren wel enkele Lepelaars die hier een kleine kolonie hebben. Van en plaatselijke vogelteller horen we dat de Aalscholvers op uitvliegen staan.
Om ca 16.00 uur eindigt de excursie.
Mede door het enthousiasme van de deelnemers kunnen we weer terugkijken op een geslaagde excursie met flink wat leuke waarnemingen.

Waargenomen:                   
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Kolgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Zomertaling (1x ♂), Kuifeend, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Ooievaar (onderweg), Lepelaar, Buizerd, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kievit, Tureluur, Grutto, Wulp, Watersnip, Kemphaan, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Kokmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Houtduif, Graspieper, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Roodborsttapuit, Merel, Koolmees, Pimpelmees, Boomkruiper, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink, Putter, Rietgors.

  
Vandaag beginnen we bij het bekende Landje van Geijsel.
Het is koud. Maar gelukkig biedt de schuur ook een plekje uit de wind.
Zicht vanaf de schuur van Geijsel.
De schuur is vrij toegankelijk. 
Tijd voor een praatje en een broodje.
De omgeving is, ofschoon onder de rook van Amsterdam, heel fraai.
Vanaf de overkant blijken de vogels dichterbij te zitten.
Door de boerderijen achter ons staan we uit de wind.
De telescopen zijn gericht op de talloze watervogels. 
Een fotograaf en vogelaar aan het werk. 
De winter is weer terug.
Lies ontdekt tussen de vele steltlopers en eenden een Zomertaling ! 
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit. 
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit.
De ondergelopen weilanden en schuur van Boer Geijsel.
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit.
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit.
De vogels laten zich vanaf deze plek van nabij bekijken.
Groot hoefblad (Petasites hybridus). 
Natuurlijk een dankbaar onderwerp voor een foto. 
We tellen binnen 1 minuut 6 Buizerds.
Bekend vanwege zijn duizenden overwinterende Smienten.
Ouderkerkerplas met op de achtergrond het Fletcher Hotel Amsterdam. In de volksmond de Beschuitbus. 
Regelmatig strijken grote groepen Smienten neer op de Ouderkerkerplas.
Tijd voor koffie Fletcher Hotel Amsterdam.
Even op temperatuur komen.
Een gezellig onderonsje.
Vandaag achter de piano Maarten !
Wachtend op de lift nadat we een panorama wandeling hebben gemaakt.
We zijn weer terug in de polder. Polder Groot-Mijdrecht.
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting.
We maken de volledige wandeling rondom de plasje.
In beheer bij Natuurmonumenten.
Zicht vanaf de dijk op Polder Groot-Mijdrecht.