BLOGARCHIEFzondag 26 april 2015

HVB excursie Plagroute in Berkenwoudse Driehoek - 25 april 2015.

De zon van de afgelopen dagen heeft plaatsgemaakt voor grijze wolkenluchten. Het motregent. De voorspelling voor de ochtend is regen. Nadat Renée en Muriel uitleg hebben gegeven over het verloop van de ochtendexcursie, rijden we met 5 auto’s naar Berkenwoude. Na een klein uurtje staan we op de parkeerplaats, tevens het begin van de wandeling door de Berkenwoudse Driehoek. De wandeling is ook wel bekend als Plagroute. Onder plaggen wordt verstaan het afsteken van het gras van de weilanden. Hierdoor ontstonden  ruige rietveldjes en bloemrijke hooilanden. En die bevorderen weer de natuurwaarden.

Gelukkig is het droog en dat blijft ook zo tijdens de gehele wandeling. Al op de parkeerplaats blijkt dat de vogels er vrolijk op los zingen. Fitis, Rietzanger en Tjiftjaf laten even duidelijk horen hoe hard vogels kunnen zingen. Voor ons is dat even leuk oefenen. We wandelen door prachtig weilanden. Vanuit de bossages zingen zangvogels als Zwartkop, Winterkoning, Bosrietzanger, Rietzanger en Fitis.
Nu en dan moeten we over een houten hek om het volgende perceel te bereiken. We lopen over bruggetjes op weg naar een ander weidegebied. Onderweg zijn er vrijwel steeds twee of drie kiekendieven te observeren, soms zelf van behoorlijk dichtbij. Koeien staan ons aan te staren met blikken alsof ze willen vragen: Wat doen jullie hier nou weer?

Vanuit het riet horen we nu en dan de tierelantijn van een Rietzanger. Vanachter het vogelkijkscherm zien we in de verte een visdief op een paaltje. Het uitzicht is ronduit oer-Hollands. 

Weidevogels als Grutto laten zich maar sporadisch zien en horen. Gelukkig blijft het droog. De zon komt er niet doorheen, maar regendruppels blijven achterwege. Even menen we een Blauwborst te horen, maar de vogel herhaalt niet. Dus noteren we hem niet op de daglijst. In het slootje voor het kijkscherm bloeien Dotterbloemen. Een vrouwtje Rietgors vliegt door het riet van de ene naar de andere rietstengel. Blijkbaar is ze in paniek geraakt vanwege de vogelaars die misschien te dicht bij haar nest zijn gaan staan.

Om 13.00 uur eindigt de excursie. Het was een prima wandeling door een oer-Hollands landschap met veel, heel veel vogelzang! 

Waargenomen:
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Brandgans, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Fazant, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk (onderweg), Waterhoen, Scholekster, Kievit, Grutto, Visdief, Houtduif, Holenduif, Boerenzwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart, Tapuit, Zanglijster, Merel, Tuinfluiter, Zwartkop, Rietzanger, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Pimpelmees, Koolmees, Spreeuw, Huismus, Rietgors.   

Infobord Plagroute bij het beginpunt van de wandeling.
We wandelen met z'n twintigen het gebied in. 
Rietzanger en Bosrietzanger laten zich al meteen horen.
Even kijken of we ze ook zien.
Deze Knobbelzwaan had een goed plekkie uitgekozen.
Paarse Dovenetel nu overal in bloei. 
Jong vee. Ze zijn blij om weer buiten te zijn.
Onderweg mooie plekjes, die je soms alleen nog maar in een gids tegenkomt.
Een nest bezet door een paar Buizerds.
Witte Kwikstaart, zingend vanuit de top van een boom. 
Bruine Kiekendief ♂. 
Bruine Kiekendief ♀
Onderweg altijd tijd om even bij te komen en om bij te praten.
Informatiebord met uitleg over het begrip Plagroute
Uitzicht vanachter vogelkijkscherm.
Vanachter het kijkscherm observeren we een Visdief op een paaltje.  
Het vogelkijkscherm ligt goed verscholen.
Uitleg over verschillende soorten sterns.
 De Dotterbloem is hier redelijk goed vertegenwoordigd. En ze stonden in bloei. 
We horen nog steeds vogelzang waarmee we prima kunnen oefenen.
Het was niet zo gemakkelijk deze Rietzanger goed op de foto te krijgen.
Hollandse polders, sloten, dijkjes, koeien en schapen .... de ingrediënten van deze ochtend.
We wandelen terug naar het beginpunt.
Het vogelkijkscherm is ook de plek waar een aantal deelnemers even bijeenkomen.
foto: Renée
Rietzanger. Foto: Ton.

zondag 19 april 2015

HVB Excursie Tiengemeten - 18 april 2015

Een strakblauwe lucht en een temperatuur die in de loop van de dag oploopt naar zo’n 15 graden, we mogen niet klagen. Om precies 08.30 uur verlaten we de parkeerplaats Appelgaarde, we willen de eerste boot van 10.00 uur nemen. Omdat het minder druk is dan verwacht, is iedereen snel in het bezit van een veerpont-kaartje.
We steken het Vuile Gat over. Aan de overkant in het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten staan de huurfietsen. Het eerste gebiedje erachter levert meteen een leuke soort op: een Zomertaling. Vanaf het dijkje horen velen voor het eerst dit jaar de Fitis zingen. Er zitten er trouwens meerdere. Op het water observeren we verder niet veel:  een paartje Slobeenden en Krakeenden.

We fietsen door het gehucht en maken een korte stop voor de Ringmussen die hier altijd zitten. Deze keer zijn ze er even niet. We fietsen naar het uitkijkpunt Vliedberg. Onderweg maken we nog even een korte stop en zien dat Weelde voor een groot deel is drooggelegd. Later horen we van medewerkers van Natuurmonumenten dat men bezig is de Kleine Waterteunisbloem, exoot en woekeraar, te verwijderen. Voor vogelaars een buitenkansje omdat op zulke drooggevallen plekken vaak steltlopers verblijven. We zien o.a. Zwarte Ruiters, Groenpootruiters, een Bontbekplevier en Tureluurs. We fietsen verder naar de Vliedberg. Even verderop horen en zien we de Rietgors en een Rietzanger, die geregeld een baltsvlucht maakt. Overigens is hij niet de enige die zo’n baltsvlucht uitvoert. Ook Boompieper en Grasmus zien we dit doen.
En dan opeens hoog in de lucht  het gekwinkeleer van een Veldleeuwerik. 

Vanaf de Vliedberg hebben een fraai uitzicht over het eiland. We observeren weer Groenpootruiters en Zwarte Ruiters. Remco ontdekt 2 overvliegende Gierzwaluwen en een een Slechtvalk.
We blijven wat langer dan gepland, omdat er behoefte is aan een sneedje brood en een drankje. Dan gaan we verder.
Onder aan de Vliedberg zetten we de fietsen neer om vanaf hier een korte wandeling in westelijke richting te maken. Langs het pad horen verschillende Rietzangers. Ook de Rietgors en de Bosrietzanger zijn aanwezig.
Om 13.30 uur haasten we ons naar de Rietheuvel, helemaal aan de andere kant van het eiland. We gaan immers niet naar huis voordat we een Blauwborst hebben gezien of gehoord. Met de wind in de rug en de koplamp op de Rietheuvel gericht bereiken we een half uur later de plaats van bestemming.
Ja, en dan is het altijd maar weer afwachten of hij er zit. We horen er slechts één en dat is een mager resultaat. Op een rietstengel bungelt een mannetje Roodborstttapuit die de afwezigheid van de Blauwborst compenseert. En dat doet hij, want het is een prachtige vogel. 

Om 15.00 uur zijn we weer terug bij het Bezoekerscentrum. We leveren de fietsen in en op het terras praten we nog wat na. Mede dankzij het prima weer was het een geslaagde dag. In het verleden was het wel eens anders, toen werden we haast het eiland afgespoeld ! 

Met dank aan Renée en Ton voor de toegestuurde foto's. 

waargenomen:    
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Brandgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Zomertaling, Tafeleend, Kuifeend, Fazant, Fuut, Aalscholver, Roerdomp, Blauwe Reiger, Ooievaar (bij de parkeerplaats Appelgaarde), Lepelaar, Bruine Kiekendief, Buizerd, Slechtvalk, Torenvalk (onderweg vanuit de auto), Meerkoet, Waterhoen, Scholekster, Kluut, Bontbekplevier, Kievit, Tureluur, Zwarte Ruiter, Groenpootruiter, Grutto, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Houtduif, Holenduif, Turkse Tortel, Gierzwaluw, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Blauwborst, Roodborsttapuit, Merel, Zwartkop, Rietzanger, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Boomkruiper, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Huismus, Putter, Groenling, Rietgors.

Vertrek met het pontje van Natuurmonumenten. 
Voor sommige deelnemers is het de eerste keer dat zij op het eiland komen. Spannend !
We varen richting het Vuile Gat voor de oversteek naar Tiengemeten. 
We hadden eigenlijk een vollere boot verwacht. Echt druk is het vandaag niet.
Even onderling kennis met elkaar maken.
Eigenlijk is de sfeer onder de deelnemers altijd prima.
Altijd enthousiast. 
In het plasje direct achter het Bezoekerscentrum zit altijd wel iets leuks, vandaag een Zomertaling.
Zomertaling (Anas querquedula) / Garganay. 
Op de achtergrond het gehucht, het einige nog op het eiland.
In deze tijd van het jaar is het altijd fraai op Tiengemeten.
Je ziet ze niet, maar er zwemmen talloze eenden op het water. 
We turen het water af. 
We zien dat het deel Weelde zo goed als droog staat.
Langs de randjes natuurlijk altijd steltlopers in deze tijd van het jaar. 
Op zoek naar nog meer soorten.
Op de Vliedberg nemen we het er even van. 
Korte picknick op de Vliedberg. 
We observeren hier Groenpootruiters, Grutto's, Zwarte Ruiters, Gierzwaluw en Slechtvalk.
Vanuit het struweel laat de Rietgors zich vandaag talloze keren goed horen. 
Vogelen vanaf de Vliedberg. foto: Renée. 
Weelde, er ontstaan strandvlaktes.
Tijd om nog even na te praten voor het Bezoekerscentrum.
Om 16.00 uur brengt Natuurmonumenten ons weer naar de overkant. 
Vandaag ook nog wat plaatjes kunnen schieten voor de blog. foto: Renée. 
Groenpootruiter - Foto: Ton.
Kluut - Foto: Ton.
Zwarte Ruiter - Foto: Ton.
Slobeenden met Bergeenden - Foto: Ton.
Grutto - Foto: Ton.
Bruine  Kiekendief ♂ - Foto: Ton.
Rietzanger - Foto: Ton.