BLOGARCHIEFzondag 31 mei 2015

HVB excursie Oostvaardersplassen - 30 mei 2015.

Met 17 deelnemers verplaatsen we ons vandaag naar de Oostvaardersplassen. De afstand bedraagt ca 100 km. Na dik een uur rijden komen we aan bij het Buitencentrum van Staatsbosbeheer. Op de parkeerplaats horen we de eerste Zanglijster en Winterkoning. 

Na een kwartiertje koffiepauze wandelen we naar vogelobservatiehut De Zeearend. De wind is straf en dat zorgt voor veel ruis, die het beluisteren van de vogelzang niet ten goede komt. We lopen over een bruggetje. Enorme karpers zwemmen onder ons door. Blijkbaar worden ze hier bijgevoerd? Een schorre vink slaat. Even verderop een eerste Matkop en dan een Gekraagde Roodstaart die de verdere dag de toon zal gaan zetten. We wandelen verder. Het wilgenbos verkeert in een slechte staat. Je kunt zien dat de natuur het hier voor het zeggen heeft. Overal liggen boomstammen op de grond. Verderop komen we in het open en drogere deel van de Oostvaardersplassen. De Gekraagde Roodstaartjes laten zich nog steeds horen. Dus wordt het tijd om ze nu ook in de kijker te krijgen. Met de gedachte tien zien meer dan één, wordt de eerste vogel snel gevonden.

We bereiken het open deel waar alleen nog maar boomstronken op de grond liggen, geen boom staat nog overeind. Vlak voor de ingang van de vogelobservatiehut zit weer een paartje Gekraagde Roodstaarten. Ze zitten dichtbij en we zien het vrouwtje voortdurend met voedsel slepen.
In de Zeearend blijken we niet de enigen te zijn. Er is nog een groep vogelaars en nog wat passanten. Het is druk daarbinnen, eigenlijk te druk. We observeren o.a Grutto´s, Tureluurs, Krakeenden, Bruine Kiekendief, een Groenpootruiter. Na ruim een half uur houden we het voor gezien en wandelen terug naar het Buitencentrum. De Gekraagde Roodstaarten blijven ons achtervolgen.

Om ca 13.00u houden we een korte lunchpauze in het het gebouw. Sommigen lunchen buiten aan de picknicktafel. Het middagdeel bestaat uit een wandeling in het Oostvaardersveld. Met Europese subsidies uit de landbouwpot is het gebied onlangs heringericht. Er zijn nieuwe wandelpaden en meer natte gebiedjes met een langzame overgang naar water. Doel is om weer meer steltlopers het gebied in te krijgen. Bovendien is er een nieuw vogelkijkscherm langs de Praamweg geplaatst. Vandaag willen we een eerste indruk krijgen van de herinrichting.

Vanuit het Buitencentrum wandelen we onder het spoor door. De bedoeling is dat we om het eerste plasje wandelen. Vanaf een laantje langs het spoor zien we Groenlingen, Putters, Roodborsttapuit, Bruine Kiekendief we horen o.a. een Kleine Karekiet en nogal wat Zwartkoppen. Op zo’n 100 meter voor het kijkscherm blijkt het pad door water te zijn versperd. Dus maken we rechtsomkeer. We moeten immers nog naar de Kleine Praambult om het nest met de 2 juveniele Zeerarenden te zien.

Op de terugweg ontstaat er oponthoud vanwege de ontdekking van een nest Gekraagde Roodstaarten, dat laag in een boom zit. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar we zijn er inmiddels al lang achter dat we het programma niet af krijgen. Na enige aandrang komt de groep weer in beweging.
We zijn bijna weer terug als Peter een IJsvogel ontdekt. Die is altijd gaaf. Maar voordat iedereen hem heeft gezien, zijn we weer een half uur verder. De Zeearenden zitten te wachten in hun nest en Muriel in haar autootje. En dan is er plotseling een bever in een verrekijker. Die wil iedereen ook graag zien. Jammer, het blijkt een Beverrat te zijn, maar we zijn inmiddels weer 15 minuten verder.

Om 16.15uur bereiken we de Kleine Praambult. In 2 groepjes beklimmen we het heuveltje van waaraf we heel in de verte in de trillende lucht van de namiddagzon het nest met de 2 jonge Zeearenden ontwaren. Ze zijn nauwelijks te zien. De excursie eindigt op de Grote Praambult. Voor ons een enorme kale vlakte met kuddes Konikpaarden, roedels edelherten en een enkele vos. Huis-, Boeren en Gierzwaluwen vliegen over de Oostvaardersplassen. Een Lepelaar en een Grote Zilverreiger landen voor ons. We rijden terug naar de Appelgaarde.
Gelukkig bleef het droog, woei er een straffe wind, maar we hielden het droog. Iedereen was het er over eens, het was weer een leuk dagje vogelen in een bijzondere omgeving. 

Waarnemingen
Knobbelzwaam (met jongen), Grauwe Gans (heel veel), Brandgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Wintertaling 1x Oostvaardersveld, Kuifeend, Fuut, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Aalscholver, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Lepelaar 2x Oostvaardersveld, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief 1x ♂ omgeving vogelobservatiehut de Zeearend, Buizerd, Torenvalk, Scholekster, Kluut, Kleine Plevier, Kievit, Tureluur, Groenpootruiter, Grutto, Visdief, Houtduif, Koekoek, IJsvogel, Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Witte Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Nachtegaal, Gekraagde Roodstaart, Roodborsttapuit, Zanglijster, Merel, Tuinfluiter, Zwartkop, Grasmus, Rietzanger, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Matkop, Boomkruiper, Spreeuw, Huismus, Vink, Kneu, Putter, Groenling, Rietgors.

Informatie over de Oostvaardersplassen op weg naar Vogelobservatiehut de Zeearend.
Bij het bruggetje veel karpers.
Europese Moerasschildpad (Emys orbicularis).
De schildpad trekt de aandacht van de HVB-ers. 
Het wilgenbos verkeert in een slechte staat. Hier heeft de natuur het voor het zeggen.
We bereiken het open en drogere deel van de Oostvaardersplassen.
We steken wat bruggetjes over. 
Hollandse luchten.
Op zoek naar de Gekraagde Roodborst. 
We krijgen de vogel al snel in de kijker.
Wat er overbleef van een ooit gezond wilgenbos.
Konikpaarden nemen een deel van het beheer voor hun rekening.
Konikpaarden in het wilgenbos.
Grauwe Ganzen. Het zijn er veel, heel veel.
De wandeling levert hier en daar prachtige plaatjes op.
Waterranonkel (Ranunculus aquatilis).
Gekraagde Roodstaart ♀ (Phoenicurus phoenicurus) / Common Redstart. 
Gekraagde Roodstaart ♀ (Phoenicurus phoenicurus) / Common Redstart.
Gekraagde Roodstaart ♂ (Phoenicurus phoenicurus) / Common Redstart.
Gekraagde Roodstaart ♀ (Phoenicurus phoenicurus) / Common Redstart.
Vogelobservatiehut de Zeearend.
Informatiepanelen in de hut.
Informatiepanelen in de hut.
Op weg naar het beginpunt.
Op weg naar het volgende programma-onderdeel.
De Konikpaarden zijn hier helemaal niet meer schuw.
En dus gemakkelijk te fotograferen.
Ergens in het riet zit een Rietgors. Maar waar ? 
Gekraagde Roodstaart ♂ (Phoenicurus phoenicurus) / Common Redstart.
Gekraagde Roodstaart ♂ (Phoenicurus phoenicurus) / Common Redstart.
Ca 13.30 uur lunchpauze.
Op weg naar het Oostvaardersveld. 
We zetten nu even flink het tempo erin.
Speerdistel (Cirsium vulgare).  
Speerdistel (Cirsium vulgare). 
Distelvlinder (Vanessa cardui).
Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus). 
Putter (Carduelis carduelis) / European Goldfinch. 
Groenling (Chloris chloris) / European Greenfinch.
Kleine Plevier (Charadrius dubius) / Little Ringed Plover.  
Kleine Plevier (Charadrius dubius) / Little Ringed Plover.
Roodborsttapuit (Saxicola torquata) / Common Stonechat.
Wandeling in het Oostvaardersveld. 
Wegwijzer. 
Een paar Knobbelzwanen met vier jongen zaten midden op de weg.
We zien Lepelaars en Kleine Plevier. Oostvaardersveld.
Grote Praambult. Van hier was de Zeearend niet te zien.
Grote Praambult. Het einde van de excursie. 
Grote Praambult. Helaas kwamen we niet toe aan de Lepelaarsplassen. 
En zij hielden ons in de gaten !