BLOGARCHIEFzondag 3 mei 2015

Zouweboezem en de uiterwaarden bij Everdingen - 2 mei 2015

Met zulk prima weer moet je er haast wel op uit. Wij kozen voor de Zouweboezem en de uiterwaarden bij Everdingen. Twee gebieden die in deze tijd van het jaar een bezoek meer dan de moeite waard zijn. Al meteen bij aankomst kwam de zang van veel vogels je tegemoet: Putters, een Groenling, Fitis, Koekoek, Rietzanger en Kleine Karekiet. Een aardige binnenkomer was het paartje Steltkluut bij de ingang van de Zouweboezem. Zouden ze er broeden of gaan broeden. Niemand die het wist. We maakten een wandeling en wat opviel was dat de Rietzanger, Kleine Karekiet, Rietgors en Snor zich voortdurend lieten horen. De Blauwborst kregen we een keer goed in beeld.
In de middag bezochten we de uiterwaarden even buiten Everdingen op zoek naar de Kleine Geelpootruiter. En we hadden geluk want we konden hem van zeer nabij obsereveren en fotograferen. Misschien gaan we in mei nog een keer mee met de excursie van de HVB.

Waargenomen Zouweboezem:
Grauwe Gans, Bergeend, Nijlgans, Wilde eend, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Zomertaling, Kuifeend, Aalscholver, Blauwe Reiger, Purperreiger, Torenvalk, Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Waterral, Meerkoet, Scholekster, Steltkluut, Kievit, Grutto, Bosruiter, Visdief, Kleine Mantelmeeuw, Zwarte Stern, Holenduif, Houtduif, Koekoek, Boerenzwaluw, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Blauwborst, Zanglijster, Merel, Zwartkop, Rietzanger, Sprinkhaanzanger, Snor, Kleine Karekiet, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Ekster, Kauw, Huismus, Vink, Putter, Groenling, Rietgors.

Waargenomen uiterwaarden Everdingen:
Kleine Geelpootruiter, Kleine Plevier, Groenpootruiter, Tureluur, Regenwulp, Visdief, Kleine Mantelmeeuw, Rietzanger, Rietgors, Oeverloper.

Steltkluut (Himantopus himantopus) / Black-winged Stilt
Steltkluut (Himantopus himantopus) / Black-winged Stilt
Steltkluut (Himantopus himantopus) / Black-winged Stilt
Steltkluut (Himantopus himantopus) / Black-winged Stilt
Steltkluut (Himantopus himantopus) / Black-winged Stilt
Rietzanger (Acrocephalus) / Sedge Warbler
Rietzanger (Acrocephalus) / Sedge Warbler
Rietzanger (Acrocephalus) / Sedge Warbler
Rietzanger (Acrocephalus) / Sedge Warbler
Kleine Plevier (Charadrius dubuis) / Little Ringed Plover
Kleine Plevier (Charadrius dubuis) / Little Ringed Plover
Kleine Geelpootruiter (Tringa flavipes) / Lesser Yellowlegs
Kleine Geelpootruiter (Tringa flavipes) / Lesser Yellowlegs
Kleine Geelpootruiter (Tringa flavipes) / Lesser Yellowlegs
Kleine Geelpootruiter (Tringa flavipes) / Lesser Yellowlegs
Groenpootruiter (Tringa nebularia) / Common Greenshank
Groenpootruiter (Tringa nebularia) / Common Greenshank

1 opmerking:

  1. Ik weet dat de Zouweboezem een prachtig gebied is want daar ben ik vorig jaar geweest om de purperreigers te fotograferen. Het andere gebied ken ik niet maar ik zie dat jullie een rijke dag hadden aan vogels etc. Heerlijk om dan met z'n allen zo'n mooie tocht te maken en dan met zoveel moois thuis te komen.

    Groetjes, Helma

    BeantwoordenVerwijderen