BLOGARCHIEFzondag 21 juni 2015

Vaartocht Nieuwkoop en Ruygeborg HVB. 20 juni 2015.

Onder de grijze wolken door rijden we naar Noorden. Vandaag staat een vaarexcursie op de Nieuwkoopse Plassen op het programma. Met deze excursie gaan 20 deelnemers mee. We hebben 3 uur de tijd om vanuit de kleurrijke bootjes zoveel mogelijk soorten te observeren. Nadat iedereen over de fluisterbootjes is verdeeld en de stuurlui zijn uitgekozen gaan de trossen los. Geruisloos glijden we over het water.
Al meteen bij het begin horen we Vink, Groenling, Bosrietzanger, Fitis, Tjiftjaf en Zwartkop. Iedereen is het er meteen over eens het gaan 3 mooie uren worden. De eerste Zwarte sterns en Visdieven vliegen over ons heen. In de verte zien wij de eerste Purperreiger, die hier vlakbij een grote kolonie heeft. De roofvogels laten zich deze ochtend moeizaam bekijken. Vanwege de matige temperatuur is er nauwelijks thermiek, noodzakelijk om ze op de wieken te krijgen. We speuren naar de Bruine Kiekendief die je in deze biotoop gemakkelijk zou moeten scoren. Maar niets is minder waar, we observeren er niet één. Vreemd. 

Iedereen geniet niet alleen van de vogels, maar ook van de fantastische plekken met prachtige waterplanten en bloemen. We varen door kreken waarvan je er in Nederland nog maar heel weinig hebt. We zien een Havik, maar die gaat er als een een haas vandoor als hij één van de felgekleurde bootjes ziet. Gelukkig houden de accu´s het deze keer langer vol dan 2 jaar geleden jaar. De Rietgors en Rietzanger laten zich deze ochtend nog steeds goed horen. Wel merken we dat de zangactiviteit van de zangertjes over zijn hoogtepunt heen is. Dus nog even oefenen voordat het weer stil wordt in het riet.
Om 13.00 uur meren we weer aan in Noorden. Op het terras van Café de Klinker praten we nog even na onder het genot van een kop koffie.

Omdat deze lange-dag-excursie eerder eindigt dan gepland, besluiten we de middag door te brengen in het naburige natuurgebiedje Ruygeborg. Geen slechte keuze, want we zien er de Roofvogels die we in de ochtend misten. Een Boomvalk geeft een demonstratie over de snelheden die hij bereiken kan. Ook hanger er voortdurend Buizerds in de lucht. Over steltlopers hebben we ook niet te klagen. We zien o.a. enkele Kemphanen die nog redelijk wat veren om hun nek hebben hangen, Tureluurs misschien wel een stuk of 40, Grutto’s van wie vermoedelijk hun nesten al vroeg zijn uitgemaaid. Een groepje van 7 Kleine Plevieren, zowel juveniele als adulte vogels, zitten op een zandplaatje.
Inmiddels schijnt er een waterig zonnetje en is de temperatuur aardig opgelopen.
Met flink veel schapenstront onder de schoenen wandelen we terug naar de parkeerplaats.             
Om ca 17.00 uur zijn we weer op de Appelgaarde.

Met dank aan Renée L. voor een aantal fraaie foto’s, die zij ons stuurde. 

Waargenomen vogelsoorten:
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Smient, Wintertaling, Kuifeend, Fazant, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Purperreiger, Ooievaar, Lepelaar, Buizerd, Havik, Torenvalk, Boomvalk, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kleine Plevier, Kievit, Tureluur, Zwarte Ruiter, Grutto, Wulp, Kemphaan, Kokmeeuw, Visdief, Houtdief, Koekoek, Gierzwaluw, Grote Bonte Specht, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Nachtegaal, Zanglijster, Merel, Zwartkop, Rietzanger, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Spotvogel, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Putter, Groenling, Rietgors.

Roofdieren: Wezel in Ruygeborg. 
Vlinders: Distelvlinder, Klein Koolwitje, Kleine Vos.
Planten: o.a. Oranje Havikskruid, Moeraslathyrus, Rietorchis, Moerasvergeet-mij-Nietje, Akkerdistel, Gele Lis, Veenpluis. 

Vertrek vanaf Café de Klinker in Noorden.
Nog even een onderonsje.
Alle deelnemers hebben hun plekje gevonden.
Muriel maakt nog wat laatste foto's van de start.
Afwachten welke schipper zich meldt ? 
De fluisterbootjes zijn oerstil.
Er wordt niet alleen gevogeld maar ook over van alles en nog wat gepraat. 
Deze eend met jongen wilde graag op de foto. 
Jouke stuurt en André geeft uitleg over de vogels.
Rietorchis. Zeer talrijk in de Nieuwkoopse Plassen.
Jagende Visdief boven de Gele Plomp.
Onderweg een bezette ooievaarspaal.
Even een kiekje van Ton en zijn deelnemers.
Er zijn volop mooie en vooral rustige plekjes.
We varen door de smalste kreken van Holland. foto: Renée L. 
De schipper neemt even pauze. foto: Renée L. 
De vraag is of deze koe de distels lekker vindt ? Op de foto: Kale Jonker, die hier op veel plaatsen voorkomt.
Vogelobservatiepunt. 
De wind gaat liggen en het wordt spiegelglad op het water.
De deelnemers van de Eend.
Buizerd in de windmolen die even niet draait. 
Moeraslathyrus. foto: Renée L. 
Sommige deelnemers vragen zich af waar toch de zon is gebleven. Morgen is het immers zomer.
Deze Kokmeeuw kwam op ons brood af.
Op de Eend worden ook de planten nauwkeurig op naam gebracht.
Het is hier één en al gezelligheid.
De route is redelijk goed aangegeven met deze borden.
Een tegenligger en dan wordt het improviseren.
Oranje Havikskruid. foto: Renée L. 
Oranje Havikskruid. foto: Renée L.
Om 13.00 uur tijd voor koffie in Café de Klinker in Noorden/Nieuwkoop.
Middagdeel: wandeling door Ruygeborg. 
Welk vogelprobleem doet zich hier voor ? 
Thuis ontdekten we op deze foto een Zwarte Ruiter. 
Kemphaan (Philomachus pugnax) / Ruff.
Vogelen onder dames wordt steeds meer populair. 
Struinen door Ruygeborg. foto: Renée L. 
Kokmeeuw (Chroicocephalus) / Black-headed Gull
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Common Reed Bunting.
Kleine Plevier (Charadrius dubius) / Little Ringed Plover.
♀ Kuifeend (Aythyafuligula) / Tufted Duck. Met 7 jongen. 

Vaartocht Nieuwkoop en R

zondag 7 juni 2015

Kop van Goeree en Schouwen-Duiveland - 6 juni 2015

We kiezen vandaag voor een dagje vogelen op Goeree en Schouwen-Duiveland. Met een strakke blauwe lucht en een fris briesje rijden we als eerste naar Stellendam. Bij de Buitenhaven beklimmen we de schuin oplopende grinddijk. Het is laagwater en dan zitten er zoals altijd veel steltlopers. In de verte Lepelaars, die nu en dan ook overvliegen. In de overgang van zand naar zee loopt een flink aantal Tureluurs. In de verte zwemt een groep van zo’n 9 Middelste Zaagbekken. In de Buitenhaven jagen Visdiefjes. Vanaf Stellendam besluiten we vogelkijkhut ’t Kiekgat (Kop van Goeree) te bezoeken. Het pad naar de hut ligt uit de wind. Het is er warm. Vlinders als Bont Zandoogje, Atalanta, Citroenvlinder vliegen met ons mee. We horen o.a Kleine Karekiet, Cetti’s zanger, Koekoek, Bosrietzanger, Tjiftjaf. Een paar keer vliegt er een ♂ Bruine Kiekendief over ons heen. Vanuit de hut zien we Bergeend met jongen en enkele Krakeenden.
En dan wordt het tijd om naar Schouwen-Duiveland te rijden. We hebben ons oog laten vallen op de Prunjepolder. Vanaf Moriaanshoofd rijden we naar de Bootsweg. Je kunt hier aan het einde van de weg je auto parkeren en vervolgens de Flaauwers Inlaag en de Wevers Inlaag inwandelen. Overal zitten Brandganzen met jongen. Visdiefjes jagen over het water. De Grasmus en Veldleeuwerik zijn regelmatig te horen en te zien. De Kluut is hier heel algemeen. Ze zitten overal te broeden. 

We wandelen langs de houten observatietoren, lopen over een houten bruggetje en bereiken dan de dijk. Van hierboven hebben we een mooi uitzicht op de kolonie Visdiefjes. En op het andere eiland tellen we meer dan 10 Dwergsterns. We schatten het aantal op ca 10 broedparen. Op hetzelfde eiland broeden Grote Sterns. Omdat ze nogal ver weg zitten kunnen we moeilijk schatten hoeveel er hier broeden.

We sluiten de dag af met een bezoek aan de Koudekerkse Inlaag ter hoogte van de Plompe Toren. Even ten zuiden van de toren zien we een kleine kolonie Zilvermeeuwen. Ook Kleine Mantelmeeuwen broeden in de kolonie. Boven de de Oosterschelde zien we regelmatig Visdiefjes jagen. Ze duiken loodrecht het water in. En dan is het al weer 17.30 uur, tijd om weer via de N57 naar huis te rijden.


Waargenomen op deze dag:    
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Brandgans (met juv.), Bergeend (met juv.), Krakeend, Slobeend, Wilde Eend, Middelste Zaagbek, Aalscholver, Blauwe Reiger, Lepelaar, Bruine Kiekendief ♂♂, Buizerd,  Torenvalk, Meerkoet, Scholekster, Kluut (met juv.), Kievit, Steenloper, Tureluur, Zwarte Ruiter, Grutto,Wulp, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Dwergstern, Grote Stern, Visdief, Koekoek, Boerenzwaluw, Gierzwaluw, Veldleeuwerik, Graspieper, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Nachtegaal, Merel, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Rietzanger, Cetti’s Zanger, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Boomkruiper, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Huismus, Vink, Kneu.  


Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni).
Atalanta (Vanessa atalanta). 
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. 
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose.
Observatietoren in de Prunjepolder. Flaauwers inlaag en Wevers Inlaag.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet.
Flaauwers Inlaag en Wevers Inlaag.
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck.
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose.
Visdief (Sterna hirundo) / Common Tern.
Visdief (Sterna hirundo) / Common Tern.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet.
Visdief (Sterna hirundo) / Common Tern. 
Dwergstern (Sternula albifrons) / Little Tern.
Dwergstern (Sternula albifrons) / Little Tern.
Grote Stern (Sterna sandvicensis) / Sandwich Tern.
Scholekster (Haematopus ostralegus) / Eurasian Oyster-catcher.
Graspieper (Anthus pratensis) / Meadow Pipet.
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck.
Graspieper (Anthus pratensis) / Meadow Pipet.
Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank.
Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank.
Strak blauwe lucht, geen wolkje aan de zonPrunjepolder.
Koudekerkse Inlaag.
Kolonie Zilvermeeuwen. Koudekerkse Inlaag.