BLOGARCHIEFzondag 7 juni 2015

Kop van Goeree en Schouwen-Duiveland - 6 juni 2015

We kiezen vandaag voor een dagje vogelen op Goeree en Schouwen-Duiveland. Met een strakke blauwe lucht en een fris briesje rijden we als eerste naar Stellendam. Bij de Buitenhaven beklimmen we de schuin oplopende grinddijk. Het is laagwater en dan zitten er zoals altijd veel steltlopers. In de verte Lepelaars, die nu en dan ook overvliegen. In de overgang van zand naar zee loopt een flink aantal Tureluurs. In de verte zwemt een groep van zo’n 9 Middelste Zaagbekken. In de Buitenhaven jagen Visdiefjes. Vanaf Stellendam besluiten we vogelkijkhut ’t Kiekgat (Kop van Goeree) te bezoeken. Het pad naar de hut ligt uit de wind. Het is er warm. Vlinders als Bont Zandoogje, Atalanta, Citroenvlinder vliegen met ons mee. We horen o.a Kleine Karekiet, Cetti’s zanger, Koekoek, Bosrietzanger, Tjiftjaf. Een paar keer vliegt er een ♂ Bruine Kiekendief over ons heen. Vanuit de hut zien we Bergeend met jongen en enkele Krakeenden.
En dan wordt het tijd om naar Schouwen-Duiveland te rijden. We hebben ons oog laten vallen op de Prunjepolder. Vanaf Moriaanshoofd rijden we naar de Bootsweg. Je kunt hier aan het einde van de weg je auto parkeren en vervolgens de Flaauwers Inlaag en de Wevers Inlaag inwandelen. Overal zitten Brandganzen met jongen. Visdiefjes jagen over het water. De Grasmus en Veldleeuwerik zijn regelmatig te horen en te zien. De Kluut is hier heel algemeen. Ze zitten overal te broeden. 

We wandelen langs de houten observatietoren, lopen over een houten bruggetje en bereiken dan de dijk. Van hierboven hebben we een mooi uitzicht op de kolonie Visdiefjes. En op het andere eiland tellen we meer dan 10 Dwergsterns. We schatten het aantal op ca 10 broedparen. Op hetzelfde eiland broeden Grote Sterns. Omdat ze nogal ver weg zitten kunnen we moeilijk schatten hoeveel er hier broeden.

We sluiten de dag af met een bezoek aan de Koudekerkse Inlaag ter hoogte van de Plompe Toren. Even ten zuiden van de toren zien we een kleine kolonie Zilvermeeuwen. Ook Kleine Mantelmeeuwen broeden in de kolonie. Boven de de Oosterschelde zien we regelmatig Visdiefjes jagen. Ze duiken loodrecht het water in. En dan is het al weer 17.30 uur, tijd om weer via de N57 naar huis te rijden.


Waargenomen op deze dag:    
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Brandgans (met juv.), Bergeend (met juv.), Krakeend, Slobeend, Wilde Eend, Middelste Zaagbek, Aalscholver, Blauwe Reiger, Lepelaar, Bruine Kiekendief ♂♂, Buizerd,  Torenvalk, Meerkoet, Scholekster, Kluut (met juv.), Kievit, Steenloper, Tureluur, Zwarte Ruiter, Grutto,Wulp, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Dwergstern, Grote Stern, Visdief, Koekoek, Boerenzwaluw, Gierzwaluw, Veldleeuwerik, Graspieper, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Nachtegaal, Merel, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Rietzanger, Cetti’s Zanger, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Boomkruiper, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Huismus, Vink, Kneu.  


Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni).
Atalanta (Vanessa atalanta). 
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. 
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose.
Observatietoren in de Prunjepolder. Flaauwers inlaag en Wevers Inlaag.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet.
Flaauwers Inlaag en Wevers Inlaag.
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck.
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose.
Visdief (Sterna hirundo) / Common Tern.
Visdief (Sterna hirundo) / Common Tern.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet.
Visdief (Sterna hirundo) / Common Tern. 
Dwergstern (Sternula albifrons) / Little Tern.
Dwergstern (Sternula albifrons) / Little Tern.
Grote Stern (Sterna sandvicensis) / Sandwich Tern.
Scholekster (Haematopus ostralegus) / Eurasian Oyster-catcher.
Graspieper (Anthus pratensis) / Meadow Pipet.
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck.
Graspieper (Anthus pratensis) / Meadow Pipet.
Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank.
Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank.
Strak blauwe lucht, geen wolkje aan de zonPrunjepolder.
Koudekerkse Inlaag.
Kolonie Zilvermeeuwen. Koudekerkse Inlaag. 

1 opmerking:

  1. Een prachtig gebied met heel vele moois aan vogels en natuur.
    Dit is toch gewoon genieten van alles wat voorbij komt.
    Ik zit hier echt te genieten hoor want je hebt een mooie varia geplaatst.
    Groetjes, Helma

    BeantwoordenVerwijderen