BLOGARCHIEFzondag 23 augustus 2015

Vogelexcursie HVB Vogelplas Starrevaart - 22 augustus 2015.


Om 8.30 uur verzamelen we op de parkeerplaats aan de Kniplaan. Vandaag maken we en wandeling om de vogelplas. Er staat nauwelijks wind en de zon schijnt nu al uitbundig.  Over het weer hoeven we ons deze ochtend geen zorgen te maken. We horen een Grote Bonte Specht, ook zingt een Tjiftjaf zijn bekende deun. Voordat we vogelkijkhut de Vogelknip bezoeken houden we een eerste stop bij een doorkijk tussen het riet. Duidelijk is te zien dat veel watervogels in de rui zijn. Op het water drijven veertjes, veel eenden zitten slecht in de veren en zijn voortdurend bezig om zich van lastige veertjes te ontdoen. We wandelen verder en bij het begin van het toegangspad naar de hut horen we o.a. Goudhaan, Tjiftjaf en Pimpelmees. 

Vanuit de hut hebben we een fraai uitzicht over de plas. Overal dobberen verschillende soorten eenden. Op de paaltjes zitten Krakeenden. In de verte zien we 2 Grote Zilverreigers. Door het linker kijkgat zien we ver weg 5 Oeverlopers. Op het eilandje naast de hut zit er ook een. In de verte zit een groepje Lepelaars met jongen. Ze zijn op weg naar hun overwinteringsgebieden. We wandelen verder. En dan horen we de eerste Putters. Ze hebben de distels op het oog. 

Nu en dan vliegen er Atalanta’s en Kleine Koolwitjes langs ons heen. We observeren ook en Klein Geaderd Witje. Verderop bij het diepere deel van de plas zwemmen rond de 50 Tafeleenden. De eerste Buizerd stijgt op. Het begint langzaam zomers warm te worden. Onderweg worden bramen geplukt. We wandelen verder. Regelmatig is het roepje van de Tjiftjaf te horen. In het riet een zien we een Kleine Karekiet. 

Aan de overkant van de plas horen we vanuit het riet de roep van een groepje Baarmannetjes, helaas krijgen we ze niet te zien. Over het dijkje langs de Kniplaan wandelen we terug naar de parkeerplaats.
Een aantal deelnemers weet dat de IJsvogel hier vaak vlakbij zit, namelijk in het slootje achter de parkeerplaats. We zien en horen er 2 over het water scheren. Met deze leuke waarneming eindigt de excursie om ongeveer 12.30 uur. Het was weer een gezellige vogelwandeling met een enthousiaste groep deelnemers. 

Waargenomen vogels: Fuut, Aalscolver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Lepelaar, Knobbelzwaan, Canadese Gans, Grauwe Gans, Brandgans, Nijlgans, Bergeend, Smient, Wilde Eend, Tafeleend, Slobeend, Kuifeend, Buizerd, Torenvalk, Meerkoet, Oeverloper, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief, Grote Bonte Specht, Winterkoning, Groenling, Ooievaar, Boerenzwaluw, Tjiftjaf, Baardman, Goudhaan, Vink, Putter, Rietgors, Kleine Karekiet, IJsvogel.

Vlinders: Klein Geaderd Witje, Atalanta, Bont Zandoogje, Klein Geaderd Witje.
We wandelden deze ochtend 5.17 km. 


We verzamelen op de parkeerplaats langs de Kniplaan.
Om op de dijk te komen moeten we eerst even over een hekje klauteren.
Een van de oudste borden van de Vogelplas.
Op weg naar vogelobservatiehut De Vogelknip.
Op het pad naar de hut horen we o.a. Goudhaan, Tjiftjaf en Pimpelmees.
Er is een grote groep Knobbelzwamen op de plas aanwezig. 
Oeverloper (Actitis hypoleucos) / Common Sandpiper.
Uitzicht vanuit de hut. Op de paaltjes zitten altijd vogels te rusten of uit te waaien.
In de Vogelknip.
Gelukkig hangt hij er nog. Altijd handig zo'n kaart aan de wand.
Meerkoet (Fulica atra) / Eurasian Coot.
Wie weet wat achter het scherm te zien is ?  
Putter (Carduelis carduelis) / European Goldfinch. 
Onderweg volgt tekst en uitleg over de soorten die we observeren.
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose.
Tussen de 2 Meerkoeten: Tafeleend (Aythya ferina) / Common Pochard.
De plas wordt zorgvuldig afgezocht naar wie weet een bijzondere soort.
Er is voldoende tijd om even bij te kletsen.
Klein Geaderd Witje (Pieris napi).
Nu en dan stoppen we om een wat planten, vlinders en libellen onder de aandacht te brengen.
Sterke krachten houden de takken van een omgewaaide boom omhoog, zodat we verder kunnen wandlen. Deze berk heeft de afgelopen zomerstorm niet overleefd.
Hier en daar worden bramen geplukt en gegeten. 
Mooi Hollands polderslootje. Vooral zuinig op zijn ! 
Even bijkomen, want het is flink warm geworden.
Juveniele Groenling (Chloris chloris) / European Greenfinch.
We observeren hier Putters en Groenlingen die op de zaden van de lage vegetatie zijn afgekomen.
Aan het einde van de wandeling nog 2 Ooievaars (Ciconia ciconia) / White Stork.
Ooievaar (Ciconia ciconia) / White Stork.
We wandelen over het dijkje langs de Kniplaan terug naar de parkeerplaats.
In de verte een groep Lepelaars (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
We maken nog een laatste stop voor de Brandganzen, de Wulpen en de Visdief die voorbij komt vliegen.
Het was weer een bijzondere ochtend met alleen maar enthousiaste deelnemers ! 

zondag 16 augustus 2015

KNNV Vogelexcursie Blauwe Kamer en/of Leersumse Veld - 15 augustus 2015.

Sfeerverslag met foto's:          
Om 08.30 uur verzamelen we op de parkeerplaats  van de Uithof. Met 7 deelnemers verdeeld over 2 auto’s rijden we naar Landgoed Broekhuizen in Leersum. De wandeling loopt door een prachtig oud bos. Hier en daar springen rode beuken in het oog. We horen hier o.a. Boomklevers, Zwarte en Groene Specht, Grote Bonte Specht en regelmatig Boomkruipers. Helaas laat de IJsvogel zich niet zien, ofschoon hij hier regelmatig is gezien. Het is aangenaam weer en er is werkelijk geen zuchtje wind. Aan de voet van enkele zeer oude bomen zien we Tonderzwammen. Na ca 1.5 uur rijden we naar 2 vogelplekken langs de Nederrijn tussen Wijk bij Duurstede en Elst. Bij de sluis Nederrijn zien we verschillende Buizerds, een groep juveniele Spreeuwen en verschillende keren Witte Kwikstaarten. Bij de tweede stop langs Nederrijn zien we 2 Grote Zilverreigers, Dodaar en natuurlijk heel veel Grauwe Ganzen.

Om ca 12.30 is het tijd voor de horeca. We drinken koffie met gebak in Panorama-Restaurant de Blaauwe Kamer.  Inmiddels is het gaan regenen en in onderling overleg wordt besloten het middagprogramma aan te passen. Vanwege de berichten op de website Buienrader die aangeeft dat het eerder meer dan minder gaat regenen, besluiten we de naastgelegen Vogelobservatiehut Blauwe Kamer te bezoeken. Hier bevinden zich een kleine kolonie Aalscholvers en Lepelaars. Vanuit de hut hebben we goed zicht op beide kolonies en op het vogelrustgebied. We tellen meer dan 10 juveniele Lepelaars. Groepjes Putters, Kneutjes en Groenlingen struinen de lage vegetatie af op zoek naar zaden. Vanwege de aanhoudende regen besluiten we het bezoek aan het Uitkijkplatform Blauwe Kamer over te slaan. Om ca 17.00 uur staan we weer op de parkeerplaats van de Uithof. Het was een zeer geslaagd dagje vogelen.   

Waargenomen vogels: Grauwe Gans, Brandgans, Bergeend, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Lepelaar, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Visdief, Holenduif, Houtduif, Gierzwaluw (1x op de terugweg), Zwarte Specht, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Witte Kwikstaart, Roodborst, Tapuit (1x ♀), Merel, Zwartkop, Tjiftjaf, Goudhaan, Winterkoning,Koolmees, Pimpelmees, Boomklever, Boomkruiper, Ekster, Gaai, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Kneu, Putter, Groenling.

Aankomst op de parkeerplaats van Landgoed Broekhuizen in Leersum.
Het informatiebord bij het begin van het Landgoed.
We maken een wandeling door een prachtig oud bos.
Op zoek naar leuke vogelsoorten. We zien o.a. Boomklevers.
Duiventillen en duiventorens op het Landgoed. 
Platte Tonderzwam (Ganoderma lipsiense).
We speuren de prachtige waterpartijen af op zoek naar de IJsvogel.
De waterpartijen zijn echte juweeltjes in het Landgoed.
Deze Brandganzen zagen we er ook. Waarschijnlijk horen ze bij de waterwildcollectie? 
Sluis en stuw bij de Nederrijn.
Op de Vlinderstruik (Butleja) bij het sluisje zagen we Atalanta en Dagpauwoog.
Op het gras bij het sluisje veel juveniele Spreeuwen.
Het is de tijd waarop de Spreeuwen grote groepen vormen voor de vogeltrek. 
Er zijn hier veel vogels de te zien, waaronder Buizerd, Witte Kwikstaart een ♀ Tapuit.
En dan gaan de Spreeuwen op de wieken. 
Misschien heeft deze Buizerd (Buteo buteo) ze laten schrikken? 
Grauwe Ganzen, veel, heel veel, het worden er steeds meer.
Op de dijk langs de Nederrijn zoeken we de omgeving af met de telescoop.
Tussendoor nemen we even tijd voor koffie.
Om ca 12.30 uur tijd voor een drankje en een consumptie in Restaurant De Blaauwe Kamer.
Insectenhotel bij Restaurant De Blaauwe Kamer.
Het gaat regenen. De paraplu's komen tevoorschijn.
Het programma wordt aangepast. We gaan naar de naastgelegen Vogelobservatiehut. 
Vogelplaten in de Vogelobservatiehut De Blauwe Kamer. 
De wandeling naar de hut neem maar 10 minuten in beslag.
Op weg naar de hut een fraaie adulte Grote Zilverreiger (Casmerodius albus).
We wandelen letterlijk tussen de regendruppels door.
Vanuit de hut hebben we goed zicht op de Lepelaars en Aalscholvers.
Het uitzicht door een van de kijkgaten.
Muriel op zoek naar zangvogeltjes op de zaden van de lage vegetatie. 
De stemming in de hut is opperbest, er is immers veel te zien.
Grote Zilverreiger (Casmerodius albus).
Juveniele Lepelaars (Platalea leucorodia).
Uitzicht vanuit de hut, maar nu de andere kant op.
Vogelrustgebied.
Om 15.00 uur verzamelen we weer in het Panaorama Restaurant.
Tijd voor het laatste programma-onderdeel.