BLOGARCHIEFzondag 16 augustus 2015

KNNV Vogelexcursie Blauwe Kamer en/of Leersumse Veld - 15 augustus 2015.

Sfeerverslag met foto's:          
Om 08.30 uur verzamelen we op de parkeerplaats  van de Uithof. Met 7 deelnemers verdeeld over 2 auto’s rijden we naar Landgoed Broekhuizen in Leersum. De wandeling loopt door een prachtig oud bos. Hier en daar springen rode beuken in het oog. We horen hier o.a. Boomklevers, Zwarte en Groene Specht, Grote Bonte Specht en regelmatig Boomkruipers. Helaas laat de IJsvogel zich niet zien, ofschoon hij hier regelmatig is gezien. Het is aangenaam weer en er is werkelijk geen zuchtje wind. Aan de voet van enkele zeer oude bomen zien we Tonderzwammen. Na ca 1.5 uur rijden we naar 2 vogelplekken langs de Nederrijn tussen Wijk bij Duurstede en Elst. Bij de sluis Nederrijn zien we verschillende Buizerds, een groep juveniele Spreeuwen en verschillende keren Witte Kwikstaarten. Bij de tweede stop langs Nederrijn zien we 2 Grote Zilverreigers, Dodaar en natuurlijk heel veel Grauwe Ganzen.

Om ca 12.30 is het tijd voor de horeca. We drinken koffie met gebak in Panorama-Restaurant de Blaauwe Kamer.  Inmiddels is het gaan regenen en in onderling overleg wordt besloten het middagprogramma aan te passen. Vanwege de berichten op de website Buienrader die aangeeft dat het eerder meer dan minder gaat regenen, besluiten we de naastgelegen Vogelobservatiehut Blauwe Kamer te bezoeken. Hier bevinden zich een kleine kolonie Aalscholvers en Lepelaars. Vanuit de hut hebben we goed zicht op beide kolonies en op het vogelrustgebied. We tellen meer dan 10 juveniele Lepelaars. Groepjes Putters, Kneutjes en Groenlingen struinen de lage vegetatie af op zoek naar zaden. Vanwege de aanhoudende regen besluiten we het bezoek aan het Uitkijkplatform Blauwe Kamer over te slaan. Om ca 17.00 uur staan we weer op de parkeerplaats van de Uithof. Het was een zeer geslaagd dagje vogelen.   

Waargenomen vogels: Grauwe Gans, Brandgans, Bergeend, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Lepelaar, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Visdief, Holenduif, Houtduif, Gierzwaluw (1x op de terugweg), Zwarte Specht, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Witte Kwikstaart, Roodborst, Tapuit (1x ♀), Merel, Zwartkop, Tjiftjaf, Goudhaan, Winterkoning,Koolmees, Pimpelmees, Boomklever, Boomkruiper, Ekster, Gaai, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Kneu, Putter, Groenling.

Aankomst op de parkeerplaats van Landgoed Broekhuizen in Leersum.
Het informatiebord bij het begin van het Landgoed.
We maken een wandeling door een prachtig oud bos.
Op zoek naar leuke vogelsoorten. We zien o.a. Boomklevers.
Duiventillen en duiventorens op het Landgoed. 
Platte Tonderzwam (Ganoderma lipsiense).
We speuren de prachtige waterpartijen af op zoek naar de IJsvogel.
De waterpartijen zijn echte juweeltjes in het Landgoed.
Deze Brandganzen zagen we er ook. Waarschijnlijk horen ze bij de waterwildcollectie? 
Sluis en stuw bij de Nederrijn.
Op de Vlinderstruik (Butleja) bij het sluisje zagen we Atalanta en Dagpauwoog.
Op het gras bij het sluisje veel juveniele Spreeuwen.
Het is de tijd waarop de Spreeuwen grote groepen vormen voor de vogeltrek. 
Er zijn hier veel vogels de te zien, waaronder Buizerd, Witte Kwikstaart een ♀ Tapuit.
En dan gaan de Spreeuwen op de wieken. 
Misschien heeft deze Buizerd (Buteo buteo) ze laten schrikken? 
Grauwe Ganzen, veel, heel veel, het worden er steeds meer.
Op de dijk langs de Nederrijn zoeken we de omgeving af met de telescoop.
Tussendoor nemen we even tijd voor koffie.
Om ca 12.30 uur tijd voor een drankje en een consumptie in Restaurant De Blaauwe Kamer.
Insectenhotel bij Restaurant De Blaauwe Kamer.
Het gaat regenen. De paraplu's komen tevoorschijn.
Het programma wordt aangepast. We gaan naar de naastgelegen Vogelobservatiehut. 
Vogelplaten in de Vogelobservatiehut De Blauwe Kamer. 
De wandeling naar de hut neem maar 10 minuten in beslag.
Op weg naar de hut een fraaie adulte Grote Zilverreiger (Casmerodius albus).
We wandelen letterlijk tussen de regendruppels door.
Vanuit de hut hebben we goed zicht op de Lepelaars en Aalscholvers.
Het uitzicht door een van de kijkgaten.
Muriel op zoek naar zangvogeltjes op de zaden van de lage vegetatie. 
De stemming in de hut is opperbest, er is immers veel te zien.
Grote Zilverreiger (Casmerodius albus).
Juveniele Lepelaars (Platalea leucorodia).
Uitzicht vanuit de hut, maar nu de andere kant op.
Vogelrustgebied.
Om 15.00 uur verzamelen we weer in het Panaorama Restaurant.
Tijd voor het laatste programma-onderdeel. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten