BLOGARCHIEFzondag 23 augustus 2015

Vogelexcursie HVB Vogelplas Starrevaart - 22 augustus 2015.


Om 8.30 uur verzamelen we op de parkeerplaats aan de Kniplaan. Vandaag maken we en wandeling om de vogelplas. Er staat nauwelijks wind en de zon schijnt nu al uitbundig.  Over het weer hoeven we ons deze ochtend geen zorgen te maken. We horen een Grote Bonte Specht, ook zingt een Tjiftjaf zijn bekende deun. Voordat we vogelkijkhut de Vogelknip bezoeken houden we een eerste stop bij een doorkijk tussen het riet. Duidelijk is te zien dat veel watervogels in de rui zijn. Op het water drijven veertjes, veel eenden zitten slecht in de veren en zijn voortdurend bezig om zich van lastige veertjes te ontdoen. We wandelen verder en bij het begin van het toegangspad naar de hut horen we o.a. Goudhaan, Tjiftjaf en Pimpelmees. 

Vanuit de hut hebben we een fraai uitzicht over de plas. Overal dobberen verschillende soorten eenden. Op de paaltjes zitten Krakeenden. In de verte zien we 2 Grote Zilverreigers. Door het linker kijkgat zien we ver weg 5 Oeverlopers. Op het eilandje naast de hut zit er ook een. In de verte zit een groepje Lepelaars met jongen. Ze zijn op weg naar hun overwinteringsgebieden. We wandelen verder. En dan horen we de eerste Putters. Ze hebben de distels op het oog. 

Nu en dan vliegen er Atalanta’s en Kleine Koolwitjes langs ons heen. We observeren ook en Klein Geaderd Witje. Verderop bij het diepere deel van de plas zwemmen rond de 50 Tafeleenden. De eerste Buizerd stijgt op. Het begint langzaam zomers warm te worden. Onderweg worden bramen geplukt. We wandelen verder. Regelmatig is het roepje van de Tjiftjaf te horen. In het riet een zien we een Kleine Karekiet. 

Aan de overkant van de plas horen we vanuit het riet de roep van een groepje Baarmannetjes, helaas krijgen we ze niet te zien. Over het dijkje langs de Kniplaan wandelen we terug naar de parkeerplaats.
Een aantal deelnemers weet dat de IJsvogel hier vaak vlakbij zit, namelijk in het slootje achter de parkeerplaats. We zien en horen er 2 over het water scheren. Met deze leuke waarneming eindigt de excursie om ongeveer 12.30 uur. Het was weer een gezellige vogelwandeling met een enthousiaste groep deelnemers. 

Waargenomen vogels: Fuut, Aalscolver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Lepelaar, Knobbelzwaan, Canadese Gans, Grauwe Gans, Brandgans, Nijlgans, Bergeend, Smient, Wilde Eend, Tafeleend, Slobeend, Kuifeend, Buizerd, Torenvalk, Meerkoet, Oeverloper, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief, Grote Bonte Specht, Winterkoning, Groenling, Ooievaar, Boerenzwaluw, Tjiftjaf, Baardman, Goudhaan, Vink, Putter, Rietgors, Kleine Karekiet, IJsvogel.

Vlinders: Klein Geaderd Witje, Atalanta, Bont Zandoogje, Klein Geaderd Witje.
We wandelden deze ochtend 5.17 km. 


We verzamelen op de parkeerplaats langs de Kniplaan.
Om op de dijk te komen moeten we eerst even over een hekje klauteren.
Een van de oudste borden van de Vogelplas.
Op weg naar vogelobservatiehut De Vogelknip.
Op het pad naar de hut horen we o.a. Goudhaan, Tjiftjaf en Pimpelmees.
Er is een grote groep Knobbelzwamen op de plas aanwezig. 
Oeverloper (Actitis hypoleucos) / Common Sandpiper.
Uitzicht vanuit de hut. Op de paaltjes zitten altijd vogels te rusten of uit te waaien.
In de Vogelknip.
Gelukkig hangt hij er nog. Altijd handig zo'n kaart aan de wand.
Meerkoet (Fulica atra) / Eurasian Coot.
Wie weet wat achter het scherm te zien is ?  
Putter (Carduelis carduelis) / European Goldfinch. 
Onderweg volgt tekst en uitleg over de soorten die we observeren.
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose.
Tussen de 2 Meerkoeten: Tafeleend (Aythya ferina) / Common Pochard.
De plas wordt zorgvuldig afgezocht naar wie weet een bijzondere soort.
Er is voldoende tijd om even bij te kletsen.
Klein Geaderd Witje (Pieris napi).
Nu en dan stoppen we om een wat planten, vlinders en libellen onder de aandacht te brengen.
Sterke krachten houden de takken van een omgewaaide boom omhoog, zodat we verder kunnen wandlen. Deze berk heeft de afgelopen zomerstorm niet overleefd.
Hier en daar worden bramen geplukt en gegeten. 
Mooi Hollands polderslootje. Vooral zuinig op zijn ! 
Even bijkomen, want het is flink warm geworden.
Juveniele Groenling (Chloris chloris) / European Greenfinch.
We observeren hier Putters en Groenlingen die op de zaden van de lage vegetatie zijn afgekomen.
Aan het einde van de wandeling nog 2 Ooievaars (Ciconia ciconia) / White Stork.
Ooievaar (Ciconia ciconia) / White Stork.
We wandelen over het dijkje langs de Kniplaan terug naar de parkeerplaats.
In de verte een groep Lepelaars (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
We maken nog een laatste stop voor de Brandganzen, de Wulpen en de Visdief die voorbij komt vliegen.
Het was weer een bijzondere ochtend met alleen maar enthousiaste deelnemers ! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten