BLOGARCHIEFzondag 27 september 2015

Verslag HVB excursie Zeeland - 26 september 2015.

Soms moet je geluk hebben wat het weer betreft en dat hadden we vandaag. Na een reeks van regenachtige dagen kwam nu eindelijk weer de zon om de hoek kijken en steeg de thermometer tot 20 graden C⁰ !

Om even na 08.30 uur verlaten we zoals gebruikelijk de parkeerplaats aan de Appelgaarde. Op de dakrand van de flat aan de parkeerplaats kijken 2 Ooievaars neer op de Haagse vogelaars. Een paar goede vogelplekken en vogelkijkhutten moeten vandaag voor een geslaagde vogeldag gaan zorgen. Om ca 09.30 uur verzamelen we bij strandpaviljoen Hellegat “De Banaan”.  Het bezoek aan vogelkijkhut De Kluut en de wandeling ernaartoe,  staan als eerste op het programma. 
Op weg naar de hut stoppen we hier en daar om op zoek te gaan naar trekvogels in de struiken. We zien Vinken, Koolmezen en horen vaag een paar Sijzen en een zingende Zwartkop. Bij een doorkijkje hebben we zicht op het Volkerak. De eerste Middelste Zaagbekken zijn aanwezig, we tellen er meer dan 15. De Tjiftjaf zingt voortdurend en ook het roepje is steeds te horen. Vanuit de hut observeren we o.a. enkele Grote Zilverreigers, Krakeenden en Bergeenden in de rui.

Omdat het vrijwel windstil is, is er nauwelijks vogeltrek. Dat blijft zo gedurende de hele dag. We vervolgen ons vogeluitstapje naar de vogelhut Ventjagersplaten en Adolfsgat. Voor ons ligt een panoramisch uitzicht. We tellen meer dan 20 Grote Zilverreigers. Ook diverse soorten eenden zoals Wintertaling, Krakeend en Slobeend zijn weer als trekvogels op het open water afgekomen. Buiten de hut klautert een Grote Bonte Specht tot in het topje van een kale boom.

Na ca een uur gaan we op weg naar natuurreservaat Dijkwater gelegen tussen Sirjansland en Dreischor op Schouwen-Duiveland. Door de telescopen en verrekijkers scannen we beide plassen. In de verte zien we 2 Buizerds en op het water tellen we meer dan 10 Geoorde Futen in winterkleed. Een Oeverloper neemt een bad in een poeltje omgeven door bloeiend Zeekraal. Deze zoutminnende plant staat nu overal in de Zeeuwse Delta in bloei. 

Om ca 13.00 uur rijden we naar Brouwershaven voor een kop koffie. Het terras van Restaurant Sjee Bee aan de Markt is geopend, aldus strijken we neer. Naast ons staat het standbeeld van Jacob Cats die hier in 1577 werd geboren. De middagactiviteit staat gepland in de Prunjepolder. We parkeren de auto’s langs de Bootsweg in Moriaanshoofd. 

Van hier wandelen we de polder in. Heel ver komen we niet, want al na 50 meter links ontdekken we een plas-dras-gebied met veel soorten vogels in behoorlijke aantallen.De topper van deze dag is toch wel de groep van meer dan 100 Lepelaars die we hier hoog zien overvliegen.Een paar leuke soorten wil ik hierbij toch wel even noemen: Bonte Strandlopers, een Groenpootruiter, 2 Rosse Grutto’s, 2 Kanoeten, 2 Slechtvalken, een vrouwtje Bruine Kiekendief en een Zilverplevier in nog bijna zomerkleed.

Omdat tijd nu eenmaal verstrijkt moeten we helaas om 16.15 uur afscheid nemen van dit prachtige gebiedje in de Prunjepolder. De terugreis naar Den Haag verloopt stroef, vanwege de vele file’s. Later dan gepland, om 18.15 uur zijn we weer terug op de parkeerplaats Appelgaarde. 

We hopen dat het verslag een goed beeld geeft van deze vogelexcursie, die mede door het enthousiasme van de groep een succes werd.  

Met dank aan Ton Hissink voor de foto's die hij ons mailde. 

Waargenomen:  Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Canadese Gans, Brandgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Middelste Zaagbek, Geoorde Fuut, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverrreiger, Blauwe Reiger, Ooievaar, Lepelaar, Bruine Kiekendief, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Slechtvalk, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Bontbekplevier, Zilverplevier, Goudplevier, Kievit, Kanoet, Bonte Strandloper, Oeverloper, Tureluur, Groenpootruiter, Rosse Grutto, Wulp,  kokmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Houtduif, Grote Bonte Specht, Graspieper, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst,  Roodborsttapuit, Merel, Zwartkop, Cetti’s Zanger, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink, Groenling, Sijs.  


We zien de eerste vogels in de Hellegatsplaten.
En dan het hele gebied scannen.
We observeren o.a. Bergeend, Grote Zilverreiger.
Op weg naar vogelhut de Kluut. We zien en horen de eerste trekvogels: Sijs, Vink, Tjiftjaf en een nog laat zingende Zwartkop.
In de verte zwemt een flinke groep Middelste Zaagbekken.
Middelste Zaagbek (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser op het Volkerak. 
Konikpaarden in de Hellegatsplaten. 
Op weg naar de moeilijk bereikbare vogelkijkhut Adolfsgat - Ventjagersplaten.
Over hekjes klimmen en dan door de schapenstront.
Adolfsgat en de Ventjagersplaten.
Misschien een leuke soort tussen de talloze watervogels en ganzen ?
Grauwe Ganzen, Knobbelzwanen, Krakeenden.
De strekdammen zitten vol Aalscholvers en allerlei soorten eenden.
Vogelkijkhut Adolfsgat en Ventjagersplaten.
Eindelijk een vogelhut met kijkgaten op de juiste hoogte ! 
Krakeenden.
Wintertalingen. Let op de groene spiegels.
Nog meer Aalscholvers.
Voor de hut wordt er relaxed gevogeld mede door het fraaie weer.
Fraaie vogelplaten.
In het riet konden we geen rietvogels meer scoren.
We verlaten de hut. 
Infobord natuurreservaat Dijkwater Noord en Zuid.
Vanwege de hoge waterstand missen we nogal wat steltlopers.
We telden meer dan 10 Geoorde Futen.
Even gezellig bijpraten.
Oeverloper (Actitis hypoleucos) / Common Sandpiper. Natuurreservaat Dijkwater.
Zeekraal plukken en proeven. 
Voor ons loopt het vee het water in.
En dat levert fraaie plaatjes op.
Zeeaster (Zulte) (Aster tripolium of Tripolium vulgare) 
Ca 13.00 uur koffie op het terras van Sjee Bee in Brouwershaven
Bontbekplevieren in de Prunjepolder.
Met behulp van de veldgids kom je er altijd wel uit.
Het wemelt van de vogels. We  telden in één vlucht meer dan 100 Lepelaars.
Grauwe Ganzen, Lepelaars, Scholeksters en nogal wat steltlopers. Prunjepolder.
Om 16.15 uur eindigt de excursie.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Hellegatsplaten.
Foto: Ton Hissink.
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck. Ruiend in de Hellegatspaten.
Foto: Ton Hissink.
Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum)
Foto gemaakt voor de vogelobservatiehut Adolfsgat - Ventjagersplaten. 
Foto: Ton Hissink.
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose. 
Opname vanuit de vogelhut Adolfsgat - ventjagersplaten.
Foto: Ton Hissink.
Aalscholver (Phalacrocorax carbo) / Great Cormorant. 
Opname vanuit de vogelhut Adolfsgat - ventjagersplaten.
Foto: Ton Hissink.
Wintertaling (Anas crecca) / Common Teal.
Opname vanuit de vogelhut Adolfsgat - ventjagersplaten.
Foto: Ton Hissink.
Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) / Western Great Egret.
Opname vanuit de vogelhut Adolfsgat - ventjagersplaten.
Foto: Ton Hissink.
Canadese Gans (Branta canadensis) / Greater Canada Goose. 
Natuurreservaat Dijkwater - Schouwen Duiveland.
Foto: Ton Hissink.
Wulp (Numenius arquata) / Eurasian Curlew. Prunjepolder. 
Foto: Ton Hissink.
Kievit (Vanellus vanellus) / Lapwing. 
Opname vanuit de vogelhut Adolfsgat - ventjagersplaten.
Foto: Ton Hissink.