BLOGARCHIEFwoensdag 28 oktober 2015

Texel 22 t/m 25 oktober 2015.

Na de geslaagde excursie van 17 oktober met de Haagse Vogelbescherming, besluiten we op donderdag nog even terug te keren naar Texel. In oktober is de kans op leuke soorten op dit waddeneiland immers groot. In Oosterend betrekken we een B&B die we snel via de VVV konden reserveren.  Oosterend geldt als een oase van rust en is gunstig gelegen ten opzichte van interessante vogelgebiedjes. 

De meeste bijzonderheden die tijdens ons verblijf aanwezig waren, hebben we in de kijker gekregen: Siberische Boompieper, Strandleeuwerik, Klapekster en Bladkoning. Helaas hadden we minder geluk met de Bonte Kraai die wel iedere dag op dezelfde plek werd gemeld, maar die er gewoon niet zat als wij er waren. 

Naast bijzonderheden observeerden we talloze andere leuke soorten. Hieronder de vogels die we deze 4 dagen zagen. Er was nauwelijks zichtbare landtrek, maar daar tegenover waren wel redelijk veel soorten aan de grond.  

waarnemingslijst 22 t/m 25 oktober 2015:
Kolgans, Grauwe Gans, Toendrarietgans, Grauwe Gans, Brandgans, Rotgans, Bergeend, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Kuifeend, Eidereend, Zwarte Zee-eend, Fazant, Roodkeelduiker, Jan-van-Gent, Aalscholver, Blauwe Reiger, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger, Ooievaar (onderweg), Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Slechtvalk, Meerkoet, Bontbekplevier, Zilverplevier, Goudplevier, Kievit, Kanoet, Drieteenstrandloper, Steenloper, Bonte Strandloper, Tureluur, Groenpootruiter, Rosse Grutto, Wulp, Watersnip, Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Houtduif, Holenduif, Turkse Tortel, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik,  Strandleeuwerik, Graspieper, Siberische Boompieper, Grote Gele Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Zwarte Roodstaart, Zanglijster, Koperwiek, Kramsvogel, Merel, Tjiftjaf, Bladkoning, Goudhaan, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Staartmees, Klapekster,  Ekster,  Gaai, Kauw, Noordse Kauw (Corvus monedula monedula), Zwarte Kraai,Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Keep, Putter, Groenling, Appelvink.  

Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Horned Lark. Parkerplaats Paal 15 Westerslag.
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Horned Lark. Parkerplaats Paal 15 Westerslag.
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Horned Lark. Parkerplaats Paal 15 Westerslag.
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Horned Lark. Parkerplaats Paal 15 Westerslag.
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) / Horned Lark. Parkerplaats Paal 15 Westerslag.
Klapekster (Lanius excubitor) / Great Grey Shrike. Westerslag.
Goudplevier (Pluvialis apricaria) / European Golden Plover. Polder Waal en Burg.
Goudplevier (Pluvialis apricaria) / European Golden Plover. Polder Waal en Burg.
Goudplevier (Pluvialis apricaria) / European Golden Plover. Polder Waal en Burg.
Strand bij paal 15. Westerslag.
Info bij Westerslag Paal 15.
Drieteenstrandloper (Calidris alba) / Sanderling. Paal 15 - Westerslag.
Kievit (Vanellus vanellus) / Northern Lapwing. De Petten.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. De Petten.
Kolgans (Anser albifrons) / Greater White-fronted Goose. Oude Dijkje.
Uitkijkpunt De Slufter. Met o.a. Slechtvalk, Grote en Kleine Zilverreiger, Pijlstaart.
Infobord De Slufter. 
In gesprek met Texelaar Klaas de Jong, winnaar van het tv-spelprogramma "In de ban van de Condor." Hier op zoek naar de Siberische Boompieper in het Oude Krimbos.
Vogelaars op zoek naar de Siberische Boompieper in het Oude Krimbos.
Vogelaars op zoek naar de Siberische Boompieper in het Oude Krimbos.
Siberische Boompieper (Anthus hodgsoni) / Olive-backed Pipit. Oude Krimbos.
Siberische Boompieper (Anthus hodgsoni) / Olive-backed Pipit. Oude Krimbos.
Siberische Boompieper (Anthus hodgsoni) / Olive-backed Pipit. Oude Krimbos.
Siberische Boompieper (Anthus hodgsoni) / Olive-backed Pipit. Oude Krimbos.
Siberische Boompieper (Anthus hodgsoni) / Olive-backed Pipit. Oude Krimbos.
Koperwiek (Turdus iliacus) / Redwing. Polder Waal en Burg. 
VoorgrondKolgans (Anser albifrons) / Greater White-fronted Goose. 
Achtergrond: Toendrarietgans (Anser serrirostris) / Tundra Bean Goose. 
Polder Waal en Burg.
VoorgrondKolgans (Anser albifrons) / Greater White-fronted Goose. 
Achtergrond: Toendrarietgans (Anser serrirostris) / Tundra Bean Goose. 
Polder Waal en Burg.
Wintertaling (Anas crecca) / Common Teal. Robbenjager.
Wulp (Numenius arquata) / Eurasian Curlew. Wagejot.
Kramsvogel (Turdus pilaris) / Fieldfare. Polder Waal en Burg.
Ringmus (Passer Montanus) / Eurasian Tree Sparrow. Oude Dijkje.

maandag 19 oktober 2015

Excursie Texel HVB - 17 oktober 2015

Geluiden uit het verleden dat een excursie naar Texel misschien wel een te lange dag zou worden, deed ons in het begin twijfelen of we zo’n excursie wel moesten organiseren. Een half jaar geleden hakten we de knoop door en besloten de excursie in het programma van de Wulp op te laten nemen. Al snel bleek dat er grote belangstelling was en dat de excursie snel was volgeboekt.
Omdat we het eiland goed kennen hoefden we er tevoren geen kijkje te gaan nemen. Met de kaarten, waarnemingen en notities uit het verleden konden we snel een programma maken.

We hopen dat het onderstaande verslag een aardig beeld geeft van “Een dagje vogelen” op Texel.
Om even na 06.30 uur verlaten we de parkeerplaats Appelgaarde. Het verkeer werkt deze ochtend mee, zodat we de boot van 08.30 uur ruim tevoren oprijden. Het is nevelig en er is motregen.
Bij Het Horntje verzamelen we en begint de excursie. In de struiken zien we de eerste zangertjes: enkele Groenlingen, een Zwarte Mees en  een Ringmus laten zich goed zien. In de lucht horen we een Keep, enkele Veldleeuweriken en Vinken overtrekken. Boven het Marsdiep vliegen slierten Rotganzen. Op het gras bij het haventje zien we Smienten en Rotganzen. We rijden via Oudeschild naar Ottersaat en de vogelkijkhut bij Dijkmanshuizen. Eigenlijk is die hut overbodig, want iedereen gaat ernaast staan. We observeren hier een flinke groep Watersnippen. Verder weer veel Smienten, Wintertalingen en enkele Krakeenden. In de lucht een paar kleine zwermen Goudplevieren. Nu en dan vliegt er een Kramsvogel over. 

We vervolgen onze weg naar het Wagejot dat is ontstaan toen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw een nieuwe dijk werd aangelegd. Het Wagejot ligt dus tussen de oude en de nieuwe dijk. Ook hier weer veel Smienten,Kluten, Wintertalingen en Slobeenden. We rijden verder over de Lancasterdijk richting het noorden van Texel. Bij de Bol maken we een korte stop. Een juveniele Lepelaar in het gras maakt geen fitte indruk. Vanaf de dijk overzie je het poldergebied waar in de winter duizenden eenden en ganzen overwinteren.

Het wordt tijd om een stukje te gaan wandelen en dat doen we bij Utopia, een natuurontwikkelingsproject met sloten en plassen. Bij de parkeerplaats voor Utopia eten Koperwieken, Kramsvogels en Merels van de rode bessen van een paar bomen en struiken. We wandelen over de weg evenwijdig aan de dijk. Er zit een enorme groep Scholeksters en een behoorlijk groep Kluten. Even verderop zitten ongeveer 20 Bontbekplevieren uit te rusten. En nog verder weg ontdekt Jaap een enorme groep Wulpen. Utopia blijkt niet alleen aantrekkingskracht uit te oefenen op broedvogels, maar ook op vogels die even op adem willen komen tijdens de najaarstrek en op wintergasten tijdens het winterhalfjaar.

Het is inmiddels 13.30u en het is tijd voor koffie. We rijden naar restaurant De Robbenjager. Het is herftsvakantie en Dutchbirding Vogelweekend en dat is binnen goed te merken. Gelukkig zijn er 16 vrije plekken. Van andere vogelaars horen we dat er naar de eerder gemelde Zwartkeellijster al 2 uur wordt gezocht. Voor onze groep is het niet interessant om hier aan mee te gaan doen. Na een half uur koffiepauze wandelen we richting de Vuurtoren in de hoop op het strand toch iets van de Kleine Jagers mee te krijgen. Het is behoorlijk druk op het strand, dus houden we het hier snel voor gezien. 

We wandelen terug naar de ingang van de Tuintjes, hier is immers in oktober altijd wel iets te beleven. En dat is deze keer een handtamme Roodborst die ons gezelschap bijzonder op prijs stelt en vrolijk tussen ons door wandelt en zelfs tussen onze benen door wandelt. De vogel is bijzonder nieuwsgierig, laat zich van zeer nabij fotograferen en poseert steeds op de fraaiste takjes.
De Klapekster die hier ergens moet zitten, zien we niet. Later weet Jaap hem in het Renvogelveld te vinden. In de bomen om de Tuintjes wemelt het van de Goudhanen en het aantal Roodborsten is flink hoog. Bij het Renvogelveld ontdekt Wim nog een Beflijster. Verder zien we hier een Tapuit en een Roodborsttapuit. Het is inmiddels laagwater en dat is het moment om het wad af te zoeken.

Vanaf De Volharding en het het haventje van de De Cocksdorp richten we onze telescopen nog één keer op de daar foeragerende steltlopers. We observeren o.a. een Rosse Grutto, enkele Kanoeten, 2 Zilverplevieren, Eidereenden en een groep Goudplevieren.
Op de terugweg rijden we naar het Groote Vlak Noord waar al enkele dagen een Grauwe Franjepoot is gesignaleeerd. We hebben geluk, hij zit er nog. En dat is het toch echt tijd om naar huis te gaan. Om 18.00 uur rijden we de veerboot op voor de overtocht naar Den Helder. Om 19.30 uur zijn we weer terug op de parkeerplaats Appelgaarde. Mede door het enthousiasme van de deelnemers kunnen we terugkijken op een geslaagde Texel-excursie.
En wie weet doen we het volgend jaar nog een keer over. 

Met dank aan Wim Kolber voor de aanvullingen en toevoegingen op de daglijst en aan Ton Hissink voor de mooie vogelfoto's. 

Daglijst / waarnemingen:
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Rotgans, Bergeend, Wilde eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Eidereend, Fazant, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Lepelaar, Buizerd, Torenvalk, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Bontbekplevier, Zilverplevier, Goudplevier, Kievit, Kanoet, Steenloper, Bonte Strandloper, Witgat, Oeverloper, Tureluur, Rosse Grutto, Wulp, Watersnip, Grauwe Franjepoot, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Houtduif, Turkse Tortel, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Tapuit, Roodborsttapuit, Zanglijster, Koperwiek, Kramsvogel, Merel, Tjiftjaf, Goudhaan, Winterkoning, Koolmees, Zwarte Mees, Pimpelmees, Ekster,  Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Keep, Groenling, Rietgors.    

 Alle vogelgebieden op Texel, klik op de volgende link: Texel Vogelgebieden

De excursie begint bij de NIOZ - Haven. 't Horntje. In de struiken veel zangertjes.
Ringmus (Passer montanus) / Eurasian Tree Sparrow. NIOZ - Haven
Groenling (Chloris chloris) / European Greenfinch. NIOZ - Haven. 
NIOZ - Haven. Op de achtergrond: Smienten en Rotganzen.
De plasjes van Ottersaat. 
Op zoek naar steltlopers en eenden.
Ottersaat; Smienten, Wintertalingen en de eerste Watersnippen.
Infobord van Ottersaat met veel nuttige informatie.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet. Ottersaat.
Ottersaat wordt volledig uitgekamd. 
Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank. Ottersaat.
Rotganzen (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose. Ottersaat.
Rotganzen (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose. Ottersaat.
De deelnemers zijn actief bezig Ottersaat te scannen.
Wulp (Numenius arquata) / Eurasian Curlew. Onderweg naar vogelkijkhut Dijkmanshuizen.
Op weg naar de vogelkijkhut Dijkmanshuizen.
Op weg naar de vogelkijkhut Dijkmanshuizen, nemen we eerst nog deze hindernis.
Vogelkijkhut Dijkmanshuizen. Die is te klein voor 16 deelnemers. 
Dijkmanshuizen.
De hut is te klein voor 16 deelnemers en daarom gaan we ernaast staan.
Joop in gesprek met Muriel. Maar waar ging het over ? 
Jaap probeert de Watersnippen er op te krijgen.
Molentje Dijkmanshuizen.
Wintertaling (Anas crecca) / Common Teal en Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigeon.   
De vogelplekken staan duidelijk aangegeven met veel info over de gebiedjes.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet. Wagejot.
Meeuwen en Rotganzen in Wagejot.
Rob heeft er vandaag veel in z'n telescoop gehad. Wagejot.
Vogelen vanaf de dijk ter hoogte van de Bol.
De Bol.
Utopia. Binnendijks natuurontwikkelingsproject.
Waddenparel Utopia. De nieuwste aanwinst van Texel op natuurgebied.
Utopia is alleen vanaf de Lancasterdijk te overzien.
Wandelen langs Utopia. Lancasterdijk.
Bontbekplevieren of Kleine Plevieren. In juv. kleed zijn ze lastig uitelkaar te houden. Utopia.
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) / Common Ringed Plover. Utopia.
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) / Common Ringed Plover. Utopia.
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) / Common Ringed Plover. Utopia.
Wandeling langs Utopia.
Wandeling langs Utopia.
Bonte Strandloper (Calidris alpina) / Dunlin. Utopia.
Utopia.
Koperwiek (Turdus iliacus) / Redwing. Bij de parkeerplaats voor Utopia. Die waren er vandaag volop zowel in de lucht als hier foeragerend op de bessen.
Een vette Fazant naast restaurant De Robbenjager. 
Je hebt vanaf deze uitkijk naast de Robbenjager een goed uitzicht op het Renvogelveld. 
In 1986 werd hier een Renvogel waargenomen.
Uitkijkpunt Renvogelveld.
Met natuurlijk weer een fraai informatiebord.
Op zoek naar Kleine Jagers op het strand voor de vuurtoren van Texel.
Op weg naar de Tuintjes en de Klapekster die hier zou zitten.
De Tuintjes. Waar zit de Klapekster? 
De Tuintjes. Ooit de groentetuintjes van de vuurtorenwachters.
Roodborst (Erithacus rubecula) / European Robin. Dit exemplaar liet zich van heel nabij bekijken. En nieuwsgierig !
Jaap bezig om deze uitzonderlijke tamme Roodborst te fotograferen.
Maar de Klapekster zat al weer een eindje verderop.
Vogelen bij laagwater vanaf de dijk bij De Volharding.
De Volharding bij laagwater. Een goeie plek voor steltlopers en Eiders.
Heel veel Texelse schapen op de dijk bij het haventje van De Cocksdorp.
Haventje van De Cocksdorp met Eiders, Goudplevieren, Zilverplevieren en een Rosse Grutto.
Haventje van De Cocksdorp.
Op zoek naar de Grauwe Franjepoot in Groote Vlak Noord.
Grauwe Franjepoot (Phalaropus lobatus) / Red-necked Phalarope. Groote Vlak Noord.
We observeren de Grauwe Franjepoot. Groote Vlak Noord. 
Groote Vlak Noord. Hier eindigt om ca 17.00 uur de excursie.
Steenloper (Arenaria interpres) / Ruddy Turnstone. NIOZ - Haven.
Foto: Ton Hissink.
Voorgrond: Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigeon. 
Midden: Spreeuw (Sturnus vulgaris) / Common Starling.
AchtergrondRotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose.
NIOZ - Haven.
Foto: Ton Hissink
Links: Watersnip (Gallinago gallinago) / Common Snipe. 
Rechts:Wintertaling (Anas crecca) / Common Teal.
Wagejot. 
Foto: Ton Hissink.
Kramsvogel (Turdus pilaris) / Fieldfare. Stuifweg - Utopia.
Foto: Ton Hissink.
Achtergrond; Rotganzen (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose. 
Voorgrond Stormmeeuwen (Larus canus) Mew Gull en Zilvermeeuwen (Larus argentatus) / Herring Gull. Wagejot.
Foto: Ton Hissink.
Pimpelmees (Cyanistes caeruleus) / European. Stuifweg - Utopia.
Foto: Ton Hissink.
Grote Mantelmeeuw (Larus marinus) / Great Black-backed Gull.
Slobeend (Anas clypeata) / Northern Shoveler. Wagejot.
Foto: Ton Hissink.
Krakeend (Anas strepera) / Gadwall. Wagejot.
Foto: Ton Hissink. 
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. De Tuintjes.
Foto: Ton Hissink.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common  Kestrel. De Tuintjes.
Foto: Ton Hissink.
Grauwe gans (Anser anser) / Greylag Goose. Ottersaat.
Foto: Ton Hissink. 
Stormmeeuw (Larus canus) Mew Gull. Wagejot.
Foto: Ton Hissink.
Watersnip (Gallinago gallinago) / Common Snipe. Dijkmanshuizen.
Foto: Ton Hissink.