BLOGARCHIEFmaandag 30 november 2015

Winnaar Loterij SOVON-DAG - 28 november 2015


Loterij – SOVON-DAG - 28 november 2015

Muriel won de 1e prijs bij de verloting en viel ook nog eens in de prijzen bij de verloting van de nestkasten. Met een coole verrekijker en een hele fraaie Koolmeeskast stapte ze in de namiddag de trein in. 


Vele standhouders stelden dit jaar prijzen beschikbaar voor de Loterij die we dit jaar voor het eerst hielden op de Landelijke Dag. Hoewel de prijsuitreiking aan het eind van de dag niet helemaal vlekkeloos verliep (dat doen we volgend jaar beter!), gingen veel winnaars met mooie prijzen naar huis. Later deze week plaatsen we alle winnende lotnummers op de site. De opbrengst van de loterij gaat naar de Vogelatlas! Nogmaals dank aan alle standhouders die de prijzen belangeloos ter beschikking hebben gesteld.


Ja, daar word je wel even stil van.vrijdag 20 november 2015

HVB excursie Aalkeetbuitenpolder & Rietputten bij Vlaardingen - 14 november 2015.

Leiding: Renée en Muriel. 

Ook in de herfstmaanden november en december kan er leuk gevogeld worden, dat bleek weer eens  duidelijk uit deze excursie. Hieronder een kort verslag van de ochtend.

Voordat we naar de vogelkijkhut in de Aalkeerbuitenpolder gaan, rijden we eerst over de ventweg langs de A20. We maken verschillende stops om de polder in te kijken. In de weilanden observeren we o.a. Torenvalk, meerdere Buizerds en zo’n 20 Canadese Ganzen. Ook enkele Grote Zilverreigers bevinden zich in de polder. Het is grauw weer, maar in elk geval droog. Als we de hele polder hebben afgezocht rijden we door naar de parkeerplaats van waar we de wandeling naar de vogelhut gaan maken. 

Tijdens de wandeling zien we niet veel vogels. Vanuit de lage struiken getik van een Roodborst en dan weer een Winterkoning die zijn roepje laat horen. Even verderop weer een zingende winterkoning die duidelijk aangeeft waar zijn grenzen liggen.
Vanuit de hut zwemt een flinke groep Slobeenden. Een groepje Wintertalingen zoekt beschutting tegen de wind. In de verte weer Grote Zilverreigers en zwevende Buizerds.

Van een vogelaar horen we dat er ergens in de Ruigte een Klapekster zou zitten. We wandelen erheen, maar geen Klapekster te bekennen. Wel Sijzen, Putters en Groenlingen.
Een biddende Torenvalk jaagt op muizen.

Tot slot staan de Rietputten op het programma. We moeten opschieten want er is in de loop van de dag regen voorspelt. Tijdens de voorbereidingen van vorige week werden er talloze Baardmannetjes gezien en gehoord. 
We wandelen over de modderige paden het gebied in. We horen ze wel, maar krijgen er maar één in de kijker. En dan begint het flink te regenen. We beëindigen de excursie en drinken nog even koffie in restaurant ’t Oeverbos.

waarnemingen:
Knobbelzwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Brandgans, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Smient, Wintertaling, Kuifeend, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Ooievaar (onderweg), Buizerd, Havik, Torenvalk, Waterral, Meerkoet, Kievit, Witgat, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Houtduif, Heggenmus, Roodborst, Merel, Koolmees, Pimpelmees, Baardman, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink, Putter, Groenling, Sijs, Rietgors.

Aalkeetbuitenpolder. 
Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) /  Great White Egret. Aalkeetbuitenpolder.
Jammer dat de Koperwieken en Kramsvogels nergens te zien waren.
Canadese Gans (Branta canadensis) / Canada Goose. Aalkeetbuitenpolder.
Canadese Gans (Branta canadensis) / Canada Goose. Aalkeetbuitenpolder.
Foto: Ton Hissink
We staan op de ventweg langs de A20. Aalkeetbuitenpolder.
Langs de A20. Aalkeetbuitenpolder. 
De "Aalkeet", op de velden o.a. Buizerds en Grote Zilverreigers.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Aalkeetbuitenpolder. 
We dalen af naar de hut. Aalkeetbuitenpolder.
Aalscholver (Phalacrocorax carbo) / Great Cormorant. Voor de vogelobservatiehut.
Vogelkijkhut. Aalkeetbuitenpolder.
Rondom de hut veel riet. In de winter een goede plek om een Roerdomp te zien.
Uitzicht vanuit de hut. In de verte Maasland.
Voor de hut Slobeenden en Smienten. Die blijven hier de hele winter rondhangen.
Het zijn er behoorlijk veel.
Als je klein bent vis je achter het net. 
Van buiten lijkt het een klein hutje, maar dat is gezichtsbedrog.
Hoe de hut tot stand kwam. 
Er kunnen toch een flink aantal vogelaars in.
Nog maar een plaatje van deze dobberende wintergasten.
Op weg naar de Rietputten.
Schuilende Wintertalingen (Anas crecca) / Common Teal. 
Reparatiestop. Een vogelaar bleek gereedschap op zak te hebben. 
De telescoop stond na 5 minuten weer als een huis op het statief. 
Tijdens de excursies zijn er altijd mooie natuurfoto's te maken. En daar maken we tijd voor.
Met hun donkere snavels leken het Rietganzen, maar later bleek er prut aan hun snavels te zitten. Dus toch gewone Grauwe Ganzen.
En dan komt de vogelgids om de hoek kijken. 
Gelderse Roos. En nu maar hopen dat er gauw Pestvogels komen, want deze bessen staan bovenaan op hun menukaart.
Prima, als ze maar op het parcours blijven.
Midden-Delfland heeft zeker nog veel te bieden. 
En dan ineens een groep Putters, Groenlingen en Sijzen. De Ruigte.
Vanaf dit heuveltje hopen we Baardmannen te zien en te horen. Rietputten.
De Rietputten is een voormalig baggerdepot waarop zich natte rietnatuur heeft ontwikkeld.
Het is een belangrijk leefgebied van Baardmannetjes en Roerdomp. 
Volksbos en Rietputten ernstig bedreigd door de aanleg van het Blankenburgtracé. 
Blijf toch met je handen af van die laatste fraaie stukjes natuur in Nederland !!! 
En dan begint het flink te regenen. Tijd voor koffie in restaurant 't Oeverbos.
De Baardmannen komen we zeker in de winter in dit gebied nog wel een keer tegen.
Vooral bij sneeuw en temperaturen onder nul is het hier goed Baarmannetjes kijken.

maandag 2 november 2015

Excursie Berkheide HVB - 21 oktober 2015

Vanwege een blessure van excursieleider Maarten Souverijn neemt Corrie Ammerlaan het vandaag van hem over. De excursie start bij hotel Duinoord en al meteen is duidelijk dat het weer vandaag uitzonderlijk fraai gaat worden. Op de parkeerplaats zien we de toch nog steeds schaarse Huismus. We wandelen Berkheide in. De eerste Vinken en Groenlingen laten zich horen en hier en daar tikt een Roodborst. Het is een prachtig gebied. Aan de eindeloze stroom trekkende Spreeuwen lijkt geen eind te komen. Ook vandaag is de Spreeuw weer de meest gescoorde vogel.

Al vrij snel observeren en we de eerste 2 Sperwers. Even verderop horen we overtrekkende Putters die snel invallen in de struiken voor ons. We kunnen ze goed zien. We vervolgen ons wandeling over verharde paden  en over zandpaadjes. Hier en daar maken we een stop op een duintop om het gebied om ons heen te scannen.
Bij een perceel naaldbomen zien en horen we o.a. Grote Bonte Specht, we horen enkele Zwarte Mezen en Sijzen, een Kuifmees laat zich goed zien.
Aenne wijst ons op een groep grote Zilverreigers die zojuist de telpost in Katwijk zijn gepasseerd. Al snel krijgen we deze groep ook in Berkheide te zien. We tellen er 11.

Om ca 10.30 uur  drinken we koffie in Paviljoen De Duinen.
We vervolgen onze weg en de eerste Buizerds laten zich zien. Bij een duinmeertje strijken we neer voor een korte broodjespauze. Een Dodaars is zoals altijd meer onder dan boven water. De temperatuur is inmiddels flink opgelopen. En zon schijnt uitbundig. We wandelen weer verder over zand- en ruiterpaden. Bij een volgende meertje zien we Krakeenden, een Tafeleend en Wilde Eenden.

En dan is het tijd voor roofvogels. En daar krijgen we er toch behoorlijk wat van in de kijkers. In een groepje Buizerds blijkt een vrouwtje Bruine Kiek mee te vliegen. Ook tegen het einde van de excursie zien we regelmatig trekkende Buizerds. Om ca 14.00 uur eindigt de excursie.

Ondanks de tegenvallende vogeltrek over land mogen we toch niet klagen over de soorten de we vandaag zagen. Zeker een excursie die voor herhaling vatbaar is ! 

De afgebeelde foto’s zijn gemaakt door Ton Hissink. Ton dankjewel.
En Maarten wensen we natuurlijk van harte beterschap toe !! 

Waargenomen / daglijst:
Grauwe Gans, Wilde Eend, Krakeend, Tafeleend, Kuifeend, Dodaars, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Bruine Kiekendief ♀, Buizerd,  Sperwer, Torenvalk, Meerkoet, Holenduif, Houtduif, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Boomleeuwerik ?, Graspieper, Heggenmus, Zanglijster, Koperwiek, Kramsvogel, Merel, Goudhaan, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Kuifmees, Staartmees, Boomkruiper, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Putter, Groenling, Sijs. 


Berkheide een fraai duingebied en vandaag ook nog eens superweer.
De Spreeuwen zijn nog steeds volop op trek en komen massaal op de bessen af.
Spreeuw (Sturnus vulgaris) / Common Starling.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard
Grote Bonte Specht (Dendrocopos major) / Great Spotted Woodpecker.
In dit perceel naaldhout ontdekten we ook Kuifmees, Sijs en Zwarte Mees.
Excursieleider Corrie Ammerlaan. 
Roodborst (Erithacus rebecula) / European Robin.
Spreeuw (Sturnus vulgaris) / Common Starling. 
Ze komen massaal af op de duindoornbessen.
Op zoek naar de Kuifmees en de Zwarte Mees.
Deelneemster Ineke.
Uitzicht vanaf Paviljoen De Duinen.
Info over het nut van begrazing in de duinen.
Zwarte Kraai (Corvus corone) / Carrion Crow.
Spreeuw (Sturnus vulgaris) / Common Starling.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel.
Paviljoen De Duinen. Dat ziet er lekker uit.
Koffie in Paviljoen De Duinen.
Op de fraaiste plekken maken we een korte stop voor wie weet een doortrekkende 
Velduil of Blauwe Kiekendief.
We horen o.a. Veldleeuwerik, Sijs, Vink, Groenling. 
Het aantal eenden op de duinmeertjes is klein.
De door Corrie uitgezette wandeling is zonder meer fraai.
De hogere duintoppen geven goed zicht op de omgeving.
 Tijd voor een picknick.
In de Tweede Wereldoorlog maakte het gebied onderdeel uit van de Atlantikwall.
Overblijfselen van de Atlantikwall.
Schotse Hooglander ... en rechts een Blauwe Reiger.
Het is 12.00 uur geweest en dan verschijnen vanzelf de roofvogels in de lucht.
Het is een pittige wandeling: soms verharde paden en dan weer zandweggetjes.
Zwarte Kraaien (Corvus corone) / Carrion Crow.
Hier en daar een stop voor een vogeldiscussie.
Volgens mij kijken we hier naar Putters, die zojuist in de struiken zijn ingevallen.
Tafeleend (Aythya ferina) / Common Pochard.
We zijn bijna weer terug bij hotel Duinoord en dat is tevens het einde van de excursie.
Een laatste blijk op de duinen van Berkheide Katwijk.