BLOGARCHIEFmaandag 2 november 2015

Excursie Berkheide HVB - 21 oktober 2015

Vanwege een blessure van excursieleider Maarten Souverijn neemt Corrie Ammerlaan het vandaag van hem over. De excursie start bij hotel Duinoord en al meteen is duidelijk dat het weer vandaag uitzonderlijk fraai gaat worden. Op de parkeerplaats zien we de toch nog steeds schaarse Huismus. We wandelen Berkheide in. De eerste Vinken en Groenlingen laten zich horen en hier en daar tikt een Roodborst. Het is een prachtig gebied. Aan de eindeloze stroom trekkende Spreeuwen lijkt geen eind te komen. Ook vandaag is de Spreeuw weer de meest gescoorde vogel.

Al vrij snel observeren en we de eerste 2 Sperwers. Even verderop horen we overtrekkende Putters die snel invallen in de struiken voor ons. We kunnen ze goed zien. We vervolgen ons wandeling over verharde paden  en over zandpaadjes. Hier en daar maken we een stop op een duintop om het gebied om ons heen te scannen.
Bij een perceel naaldbomen zien en horen we o.a. Grote Bonte Specht, we horen enkele Zwarte Mezen en Sijzen, een Kuifmees laat zich goed zien.
Aenne wijst ons op een groep grote Zilverreigers die zojuist de telpost in Katwijk zijn gepasseerd. Al snel krijgen we deze groep ook in Berkheide te zien. We tellen er 11.

Om ca 10.30 uur  drinken we koffie in Paviljoen De Duinen.
We vervolgen onze weg en de eerste Buizerds laten zich zien. Bij een duinmeertje strijken we neer voor een korte broodjespauze. Een Dodaars is zoals altijd meer onder dan boven water. De temperatuur is inmiddels flink opgelopen. En zon schijnt uitbundig. We wandelen weer verder over zand- en ruiterpaden. Bij een volgende meertje zien we Krakeenden, een Tafeleend en Wilde Eenden.

En dan is het tijd voor roofvogels. En daar krijgen we er toch behoorlijk wat van in de kijkers. In een groepje Buizerds blijkt een vrouwtje Bruine Kiek mee te vliegen. Ook tegen het einde van de excursie zien we regelmatig trekkende Buizerds. Om ca 14.00 uur eindigt de excursie.

Ondanks de tegenvallende vogeltrek over land mogen we toch niet klagen over de soorten de we vandaag zagen. Zeker een excursie die voor herhaling vatbaar is ! 

De afgebeelde foto’s zijn gemaakt door Ton Hissink. Ton dankjewel.
En Maarten wensen we natuurlijk van harte beterschap toe !! 

Waargenomen / daglijst:
Grauwe Gans, Wilde Eend, Krakeend, Tafeleend, Kuifeend, Dodaars, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Bruine Kiekendief ♀, Buizerd,  Sperwer, Torenvalk, Meerkoet, Holenduif, Houtduif, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Boomleeuwerik ?, Graspieper, Heggenmus, Zanglijster, Koperwiek, Kramsvogel, Merel, Goudhaan, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Kuifmees, Staartmees, Boomkruiper, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Putter, Groenling, Sijs. 


Berkheide een fraai duingebied en vandaag ook nog eens superweer.
De Spreeuwen zijn nog steeds volop op trek en komen massaal op de bessen af.
Spreeuw (Sturnus vulgaris) / Common Starling.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard
Grote Bonte Specht (Dendrocopos major) / Great Spotted Woodpecker.
In dit perceel naaldhout ontdekten we ook Kuifmees, Sijs en Zwarte Mees.
Excursieleider Corrie Ammerlaan. 
Roodborst (Erithacus rebecula) / European Robin.
Spreeuw (Sturnus vulgaris) / Common Starling. 
Ze komen massaal af op de duindoornbessen.
Op zoek naar de Kuifmees en de Zwarte Mees.
Deelneemster Ineke.
Uitzicht vanaf Paviljoen De Duinen.
Info over het nut van begrazing in de duinen.
Zwarte Kraai (Corvus corone) / Carrion Crow.
Spreeuw (Sturnus vulgaris) / Common Starling.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel.
Paviljoen De Duinen. Dat ziet er lekker uit.
Koffie in Paviljoen De Duinen.
Op de fraaiste plekken maken we een korte stop voor wie weet een doortrekkende 
Velduil of Blauwe Kiekendief.
We horen o.a. Veldleeuwerik, Sijs, Vink, Groenling. 
Het aantal eenden op de duinmeertjes is klein.
De door Corrie uitgezette wandeling is zonder meer fraai.
De hogere duintoppen geven goed zicht op de omgeving.
 Tijd voor een picknick.
In de Tweede Wereldoorlog maakte het gebied onderdeel uit van de Atlantikwall.
Overblijfselen van de Atlantikwall.
Schotse Hooglander ... en rechts een Blauwe Reiger.
Het is 12.00 uur geweest en dan verschijnen vanzelf de roofvogels in de lucht.
Het is een pittige wandeling: soms verharde paden en dan weer zandweggetjes.
Zwarte Kraaien (Corvus corone) / Carrion Crow.
Hier en daar een stop voor een vogeldiscussie.
Volgens mij kijken we hier naar Putters, die zojuist in de struiken zijn ingevallen.
Tafeleend (Aythya ferina) / Common Pochard.
We zijn bijna weer terug bij hotel Duinoord en dat is tevens het einde van de excursie.
Een laatste blijk op de duinen van Berkheide Katwijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten