BLOGARCHIEFvrijdag 20 november 2015

HVB excursie Aalkeetbuitenpolder & Rietputten bij Vlaardingen - 14 november 2015.

Leiding: Renée en Muriel. 

Ook in de herfstmaanden november en december kan er leuk gevogeld worden, dat bleek weer eens  duidelijk uit deze excursie. Hieronder een kort verslag van de ochtend.

Voordat we naar de vogelkijkhut in de Aalkeerbuitenpolder gaan, rijden we eerst over de ventweg langs de A20. We maken verschillende stops om de polder in te kijken. In de weilanden observeren we o.a. Torenvalk, meerdere Buizerds en zo’n 20 Canadese Ganzen. Ook enkele Grote Zilverreigers bevinden zich in de polder. Het is grauw weer, maar in elk geval droog. Als we de hele polder hebben afgezocht rijden we door naar de parkeerplaats van waar we de wandeling naar de vogelhut gaan maken. 

Tijdens de wandeling zien we niet veel vogels. Vanuit de lage struiken getik van een Roodborst en dan weer een Winterkoning die zijn roepje laat horen. Even verderop weer een zingende winterkoning die duidelijk aangeeft waar zijn grenzen liggen.
Vanuit de hut zwemt een flinke groep Slobeenden. Een groepje Wintertalingen zoekt beschutting tegen de wind. In de verte weer Grote Zilverreigers en zwevende Buizerds.

Van een vogelaar horen we dat er ergens in de Ruigte een Klapekster zou zitten. We wandelen erheen, maar geen Klapekster te bekennen. Wel Sijzen, Putters en Groenlingen.
Een biddende Torenvalk jaagt op muizen.

Tot slot staan de Rietputten op het programma. We moeten opschieten want er is in de loop van de dag regen voorspelt. Tijdens de voorbereidingen van vorige week werden er talloze Baardmannetjes gezien en gehoord. 
We wandelen over de modderige paden het gebied in. We horen ze wel, maar krijgen er maar één in de kijker. En dan begint het flink te regenen. We beëindigen de excursie en drinken nog even koffie in restaurant ’t Oeverbos.

waarnemingen:
Knobbelzwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Brandgans, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Smient, Wintertaling, Kuifeend, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Ooievaar (onderweg), Buizerd, Havik, Torenvalk, Waterral, Meerkoet, Kievit, Witgat, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Houtduif, Heggenmus, Roodborst, Merel, Koolmees, Pimpelmees, Baardman, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink, Putter, Groenling, Sijs, Rietgors.

Aalkeetbuitenpolder. 
Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) /  Great White Egret. Aalkeetbuitenpolder.
Jammer dat de Koperwieken en Kramsvogels nergens te zien waren.
Canadese Gans (Branta canadensis) / Canada Goose. Aalkeetbuitenpolder.
Canadese Gans (Branta canadensis) / Canada Goose. Aalkeetbuitenpolder.
Foto: Ton Hissink
We staan op de ventweg langs de A20. Aalkeetbuitenpolder.
Langs de A20. Aalkeetbuitenpolder. 
De "Aalkeet", op de velden o.a. Buizerds en Grote Zilverreigers.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Aalkeetbuitenpolder. 
We dalen af naar de hut. Aalkeetbuitenpolder.
Aalscholver (Phalacrocorax carbo) / Great Cormorant. Voor de vogelobservatiehut.
Vogelkijkhut. Aalkeetbuitenpolder.
Rondom de hut veel riet. In de winter een goede plek om een Roerdomp te zien.
Uitzicht vanuit de hut. In de verte Maasland.
Voor de hut Slobeenden en Smienten. Die blijven hier de hele winter rondhangen.
Het zijn er behoorlijk veel.
Als je klein bent vis je achter het net. 
Van buiten lijkt het een klein hutje, maar dat is gezichtsbedrog.
Hoe de hut tot stand kwam. 
Er kunnen toch een flink aantal vogelaars in.
Nog maar een plaatje van deze dobberende wintergasten.
Op weg naar de Rietputten.
Schuilende Wintertalingen (Anas crecca) / Common Teal. 
Reparatiestop. Een vogelaar bleek gereedschap op zak te hebben. 
De telescoop stond na 5 minuten weer als een huis op het statief. 
Tijdens de excursies zijn er altijd mooie natuurfoto's te maken. En daar maken we tijd voor.
Met hun donkere snavels leken het Rietganzen, maar later bleek er prut aan hun snavels te zitten. Dus toch gewone Grauwe Ganzen.
En dan komt de vogelgids om de hoek kijken. 
Gelderse Roos. En nu maar hopen dat er gauw Pestvogels komen, want deze bessen staan bovenaan op hun menukaart.
Prima, als ze maar op het parcours blijven.
Midden-Delfland heeft zeker nog veel te bieden. 
En dan ineens een groep Putters, Groenlingen en Sijzen. De Ruigte.
Vanaf dit heuveltje hopen we Baardmannen te zien en te horen. Rietputten.
De Rietputten is een voormalig baggerdepot waarop zich natte rietnatuur heeft ontwikkeld.
Het is een belangrijk leefgebied van Baardmannetjes en Roerdomp. 
Volksbos en Rietputten ernstig bedreigd door de aanleg van het Blankenburgtracé. 
Blijf toch met je handen af van die laatste fraaie stukjes natuur in Nederland !!! 
En dan begint het flink te regenen. Tijd voor koffie in restaurant 't Oeverbos.
De Baardmannen komen we zeker in de winter in dit gebied nog wel een keer tegen.
Vooral bij sneeuw en temperaturen onder nul is het hier goed Baarmannetjes kijken.

1 opmerking: