BLOGARCHIEFdonderdag 29 december 2016

De Banken 's Gravenzande - 27 dec 2016.

Het begint er steeds meer op te lijken dat het gauw lente wordt. Toch is de winter maar net begonnen. Zon, windstil, een lekker temperatuurtje. Je pakt je fiets en richt je koplamp richting je IVN adoptiegebiedje. Onderstaand een paar foto's van deze ochtend.

Candese Ganzen en Smienten.
Watersnip.
IJsvogel.
IJsvogel.
Wintertaling.
Pijlstaart.
Wintertaling.
Pijlstaart.
Buizerd.
Slobeend.
Krakeend.
Noordelijke Plasje van De Banken.
Op de versiertoer.
Hij wilde graag op de foto.

zondag 11 december 2016

Fraters bij het Zuider Havenhoofd van Scheveningen - 11 december 2016.

Deze 2 Fraters lieten zich gisteren en vandaag regelmatig zien. De 2 juweeltjes trokken veel bekijks. 


Frater (Carduelis flavirostris) / Twite. Scheveningen. 
Frater (Carduelis flavirostris) / Twite. Scheveningen.
Frater (Carduelis flavirostris) / Twite. Scheveningen.
Frater (Carduelis flavirostris) / Twite. Scheveningen.
Frater (Carduelis flavirostris) / Twite. Scheveningen.
Frater (Carduelis flavirostris) / Twite. Scheveningen.
Frater (Carduelis flavirostris) / Twite. Scheveningen.
Frater (Carduelis flavirostris) / Twite. Scheveningen.
Frater (Carduelis flavirostris) / Twite. Scheveningen.

zaterdag 10 december 2016

HVB excursie Maasvlakte en Oostvoorne - 10 december 2016.

leiding: Renée L. en Pieter D. 

Ochtend (Maasvlakte). Het was vooral mistig en nevelig. We rijden naar de Nieuwe Stuifdijk met uitzicht op de Nieuwe Waterweg. Hier zit altijd wel iets, ook met mist. We zien als snel een eerste Jan van Gent. Even later volgen er meer. Sommigen duiken loodrecht omlaag op zoek naar vis onder het wateroppervlak. Het is een fraai gezicht. En dan een lintje Zwarte Zee-eenden. Het zijn er een stuk of 30. De Smelleken die laag over heen vliegt maakt vandaag de meeste indruk. Wat een gaaf beest ! Het wordt steeds mistiger. We wandelen over de Nieuwe Stuifduik de kale vlakte voor ons in. Misschien wat Houtsnippen in het struweel voor ons? Nee, die zijn er niet vandaag. Rond 12.00 uur wordt het tijd voor koffie en soep in 't Wapen van Marion in Oostvoorne. Wegens eerder gemaakte afspraken moeten we ons afmelden voor het middagdeel.  

Middag (Oostvoorne).
Het middagdeel op Oostvoorne begint met een mooie wandeling door het Mildenburgbos. De groep ziet hier nogal wat bekende soorten zoals Koolmees, Pimpelmees, Boomkruiper en Roodborst. Een schelle, harde "fluittoon", klinkt steeds door het bos, het kan de Boomklever zijn geweest, maar niet iedereen was daar zeker van. Helaas is hij niet gezien.
Daarna begint de "jacht" op de Sneeuwgans bij Simonshaven. Na het nodige speurwerk wordt hij gevonden in een grote groep Brandganzen. Verder werden nog Kolganzen en Grauwe Ganzen waargenomen.
Om 17.00 uur is de groep weer terug op de Appelgaarde. Het was weer een geslaagde excursie met een paar leuke soorten. 

Met dank aan Renée voor de foto's en het verslag van Oostvoorne en Pieter voor het bijhouden van de daglijst.

waargenomen (Maasvlakte): 
Aalscholver, Kuifaalscholver, Smelleken, Buizerd, Zwarte Zee-eend, Grote Zee-eend, Jan van Gent, Graspieper, Oeverpieper, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Ekster, Buizerd, Ooievaar. 

waargenomen (Oostvoorne):
Brandgans, Sneeuwgans, Grauwe Gans, Kolgans, Winterkoning, Houtduif, Zwarte Kraai, Wintertaling, Wilde Eend, Grote Bonte Specht, Roodborst,Blauwe Reiger, Pimpelmees, Boomkruiper, Staartmees, Koolmees, Merel, Vink.  

foto's ochtend Maasvlakte
Kuifaalscholver (Phalacrocorax aristotelis) / European Shag.
Ondanks de mist zagen we toch zo'n 10 Jan van Genten.
Stuifdijk Maasvlakte.
Wouter meldt de Smelleken die zojuist overvloog.
Regelmatig doemt er uit de mist een vrachtschip op.
Op de basaltblokken observeren we nauwelijks vogels.
Op naar de volgende plek.
Er wordt flink gewerkt om in de mist iets te ontdekken.
Geen Houtsnip te bekennen.
Lintje Zwarte Zee-eenden (Melanitta nigra) / Common Scoter.
Het wordt steeds mistiger.
 Is dat een meeuw daar in de verte ?  
Steenloper (Arenaria interpres) / Turnstone. 
Oeverpieper (Anthus petrosus) / Rock Pipit. 
Leuk de Stena komt even langs.
Zeehond. Welke is het ? 
Eenzame Wulp in de mist.
Verdwaalde vogelaars ? 
Nieuwsgierige agenten vroegen wat we aan het doen waren.
Even kijken of er aan de andere kant van de dijk nog iets te zien is.
Vogelkijkhut Oostvoorne. Slikken van Voorne. 
Vogelkijkhut Oostvoorne. Slikken van Voorne. Pech, niks te zien.
We komen hier gauw in het voorjaar weer terug.
12.30 uur tijd voor koffie in ´t Wapen van Marion in Oostvoorne.

foto's middag Oostvoorne:
Mildenburgbos. Voorne. foto: Renée.
Sneeuwgans. Simonshaven - Voorne. Met een beetje fantasie .... foto: Renée.
Geheimzinnig kerkje bij Simonshaven. foto: Renée.
Mildenburgbos. foto: Renée.
Simonshaven. Voorne. foto: Renée.