BLOGARCHIEFzondag 28 februari 2016

Starrevaart Vogelplas - 28 februari 2016

De winter loopt op zijn eind, maar daar is op de vogelplas nog niet zo veel van te merken. 
De meeste overwinteraars maken nog geen aanstalten om terug te keren naar hun broedgebieden.
Een greep uit de soorten die we vandaag observeerden: Smient, Brilduiker,Nonnetje, Grutto (die is al weer terug), Pijlstaart, Wintertaling, Kleine Mantelmeeuw, Stormmeeuw, Kuifeend, Slobeend, Dodaars, Fuut, Kievit, IJsvogel. 

Sfeerplaatjes vanuit de Vogelknip. 


Smienten
Scholeksters
In de verte komt de lente eraan
Kuifeend ♀
Nonnetje ♂
Scholekster met Kievit
Nonnetje ♀
Scholeksters op het schelpeneiland
Grutto en Scholeksters op het schelpeneiland
IJsvogel verstopt tussen de takken achter de parkeerplaats Kniplaan
En nu maar hopen dat de vandalen er met hun vingers afblijven

woensdag 24 februari 2016

IJsvogel in Wijkpark Bokkefort Loosduinen [ZH]. 24 februari 2016

De IJsvogel die hier de afgelopen week werd gezien door buurtbewoners en ook op waarneming.nl werd gemeld, kreeg ik deze ochtend te zien. Als een F16 scheerde hij laag over het water om even verderop op een tak langs de sloot neer te strijken. Voor mij het moment om het blauw en oranje er goed op te krijgen.  
Wat zitten er nog veel Sijzen in het park. Ze zitten echt overal in de Elzenproppen. Een groepje van ca 20 vogels zat voor onze huisdeur te fourageren. Verder nog Koperwieken, Groenlingen, Putters, Vinken, zingende Zanglijster, roffelende Grote Bonte Specht, Boomkruiper, Gaaien, Roodborst. 


IJsvogel (Alcedo atthis) / Common Kingfisher. 
IJsvogel (Alcedo atthis) / Common Kingfisher.
Koperwiek (Turdus iliacus) / Redwing. 
Koperwiek (Turdus iliacus) / Redwing.

woensdag 17 februari 2016

Sijzen in Wijkpark Bokkefort Loosduinen [ZH]. 17 februari 2016.

Dit wijkpark is in de wintermaanden altijd een goede locatie voor Sijzen. Vanwege de vele waarnemingen in het land besloot ik deze ochtend op zoek te gaan. 
Geen slecht keuze. Ik trof een groep aan van zo'n 45 vogels. Druk als ze zijn kom je ze al snel op het spoor. In de groep zaten ook nog wat Putters. Helaas geen Barmsijs


Sijs (Spinus spinus) / Eurasian Siskin.
Sijs (Spinus spinus) / Eurasian Siskin.
Sijs (Spinus spinus) / Eurasian Siskin.
Sijs (Spinus spinus) / Eurasian Siskin.
Sijs (Spinus spinus) / Eurasian Siskin.
Sijs (Spinus spinus) / Eurasian Siskin.
Sijs (Spinus spinus) / Eurasian Siskin.
Sijs (Spinus spinus) / Eurasian Siskin.
Putter (Carduelis carduelis) / European Goldfinch. 
Putter (Carduelis carduelis) / European Goldfinch.

zaterdag 13 februari 2016

Verslag HVB Vogelexcursie Ruygeborg en De Groene Jonker. 13 februari 2016.

Excursieleiders: R. Lankhorst en M. Kommer.

Om 08.30 uur staan alle 13 deelnemers klaar voor de verrassingsexcursie. Niemand weet waar we naar toe gaan. Tevoren hebben de excursieleiders dagelijks op waarneming.nl gekeken of er bijzondere soorten in de regio te zien zijn. Van de bijzondere soorten die de laatste weken in de omgeving gezien werden zijn er nog maar weinig over. Wel is de Bonte Kraai in Hoek van Holland nog steeds aanwezig. Op de Starrevaartplas zit een en ♀ Nonnetje en even verderop een IJsduiker op de Meeslouwerplas. Waarschijnlijk is het de vogel die de afgelopen weken in Laakkwartier en in de Soestdijksekade veel bekijks trok. Ook de Grote Burgemeester in Scheveningen heeft de laatste dagen de haven de rug toegekeerd. Hopelijk komt hij toch nog terug.
Na enig overleg tussen de excursieleiders wordt besloten de excursie voor een deel in de Ruygeborg plaats te laten vinden.

Het weer is bepaald niet slecht: de zon schijnt door de sluierbewolking, maar in de polder zorgt de wind voor winterkou. We zijn immers niet zo veel meer gewend en de gevoelstemperatuur ligt op dit soort dagen al gauw bij min 5 graden.
We observeren flink veel Slobeenden, Pijlstaarten en Kolganzen. Als er plotseling honderden Smienten op de wieken gaan, zien we een Slechtvalk die achter 2 Slobeenden aanjaagt. Die zijn echter supersnel en wendbaar, zodat de Slechtvalk het nakijken heeft. Nu en dan horen we Waterpiepers. Een tweede en derde Slechtvalk zien we op hekjes in de verte.

Overigens zijn de paden, als je al van paden kunt spreken, slecht begaanbaar. Het heeft de laatste dagen flink geregend en dat is goed te merken. Het is één baggerzooi. Maar de vogelpret is er niet minder om. Tegen de blauwe lucht zien we regelmatig Buizerds. Kolganzen en Grauwe Ganzen zijn eigenlijk steeds wel ergens aan het opstijgen of landen, zoals de vliegtuigen op de achtergrond.
Rond 12.00 uur verlaten we de Ruygeborg om de excursie in de Groene Jonker voort te zetten.

Op de parkeerplaats De Roerdomp zit een groepje van ca 20 Staartmezen. Leuk is de waarneming van een Witkopstaartmees. De vogels fourageren op elzenproppen. Ook horen we Sijzen.

We wandelen het gebied in, maar omdat het vandaag om een lange ochtendexcursie gaat, kunnen we niet de hele wandeling maken.
Als we de telescopen op een grote plas hebben gericht zien we duizenden Smienten. Een overvliegende Havik zorgt voor onrust onder de vogels. Vier overvliegende Lepelaars geven een voorjaarsgevoel, maar het voorjaar laat nog wel even op zich wachten. De bewolking die steeds meer achter de wolken verdwijnt doet ons besluiten de excursie voor te zetten in Restaurant Tijsterman in Nieuwkoop. Daar hebben ze lekkere koffie en prima soep. Rond 14.00 uur rijden we weer terug naar Den Haag. Mede door het enthousiasme van de groep kunnen we weer terugkijken op een geslaagde vogelexcursie 

Waargenomen: Knobbelzwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Canadese Gans, Brandgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Kuifeend, Aalscholver, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Ooievaar (bij terugkomst op de parkeerplaats Appelgaarde 5 ooievaars), Lepelaar, Buizerd, Sperwer, Havik, Torenvalk, Slechtvalk, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Wulp, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Waterpieper, Graspieper, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Witkopstaartmees, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Sijs.


Ruygeborg in Nieuwkoop.
Mooi weer, maar wel een fris windje.
We krijgen de eerste eenden in de telescoop.
Even van het waterige zonnetje genieten. Dat hoort ook bij een vogelexcursie. 
En dan gaan we verder op zoek naar wintergasten, die zitten hier volop.
Ruygeborg.
We observeren o.a. Smienten, Slobeenden, Pijlstaarten.
Het is een fraai stukje "nieuwe natuur" geworden
Pitrus (Juncus effusus).
De plant groeit op vochtige plekken, zoals langs de waterkant, in het weiland en in moerassen.
De planten kunnen een hoogte van ca 1.5 m bereiken.
Fraaie doorkijkjes en een dun laagje ijs op het water. 
Een jagende slechtvalk trekt de aandacht.
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck.
In Ruygeborg wandelen we over het Jos Gemmekepad.
Klaphekjes. Handig. je hoeft ze alleen maar te openen.
Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigeon. De Groene Jonker.
Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigeon. De Groene Jonker.
Witkopstaartmees (Aegithalos caudatus caudatus) / White-headed Long-tailed Tit.
De Groene Jonker.
Pijlstaart (Anas acuta) / Northern Pintail. Ruygeborg.
Wintertaling (Anas crecca) / Common Teal. De Groene Jonker.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. De Groene Jonker.
Vogelinfo. De Groene Jonker.
Een overvliegende Havik veroorzaakt onrust onder de Smieten. Ruygeborg.
Ze gaan allemaal op de wieken.
En we genoten vandaag van de rust en de vogels in de Groene Jonker.