BLOGARCHIEFmaandag 7 maart 2016

Verslag HVB Vogelexcursie Landje van Geijsel en Polder Ronde Hoep. 5 maart 2016.

Soms moet je simpelweg geluk hebben met het weer en dat hadden we vandaag. Gisteren alleen maar regen, wind en waterkoud. En dan de volgende ochtend op de parkeerplaats Appelgaarde, droog,  zon, vrijwel windstil. En zo bleef het ook tijdens de hele excursie.
Na het welkomsttoespraakje en de indeling van de auto’s vertrekken we richting het Landje van Geijsel.

Als we aankomen blijken we niet de enigen te zijn. De kleine parkeerplaats is reeds vol, dus dat wordt in de zachte berm parkeren. De Grutto’s zitten dicht opeengepakt in het midden van het landje.  Er ligt ijs. Als we met de telescoop de groep Grutto’s bekijken, blijken er niet alleen behoorlijk wat Kemphanen tussen te zitten, maar ook enkele Watersnippen.  En dan is het zoeken naar de IJslanders, die blijven altijd lastig. Iedereen houdt er voor deze soort zijn eigen theorieën en modellen op na.
Verder observeren we op het landje Wintertaling, Slobeend, Pijlstaart, Wulp en Scholekster. Het zonnetje werkt lekker mee en zo zijn de soorten goed te determineren.

De Ouderkerkerplas staat als tweede onderdeel op het programma. Vanaf enkele plekken hebben we goed uitzicht over de plas.  De Smienten die hier iedere winter met duizenden overwinteren zijn inmiddels vertrokken. Van de Nonnetjes geen spoor. Op de plas dobberen wat eerste Kleine Mantelmeeuwen. En dan ineens een luid zingende Rietgors, die zich maar amper laat zien.
Rond 12.15 uur rijden we terug naar Ouderkerk aan de Amstel om in Café “De Vrije Handel” koffie te drinken. 
Om ca 13.15 uur vertrekken naar Polder Groot-Mijdrecht.  Met aan de ene kant het riviertje de Waver en aan de andere kant Polder Ronde Hoep bereiken we na 20 minuten rijden de polder. Op de kleine parkeerplaats is het weer passen en meten. Ook hier is het weer modderig. We klauteren over het houten hek. Aan het plan om de gehele de wandeling te maken komt snel een einde. Het pas wordt steeds modderiger, natter en glibberiger. Leuk is de waarneming van een paartje Roodborsttapuiten. 
Als laatste onderdeel staat de Kleine Wije op het programma. Op de plas zien we 3 Brilduikers. Een Lepelaar vliegt over. Even verderop zit een groep van zo’n 15 Sijzen op de Elzenproppen. Met het licht in de rug kunnen we ze langdurig bekijken bij het fourageren. 
Mede dankzij het enthousiasme van de deelnemers kunnen we weer op een geslaagde 
excursie terugkijken. 

Rond 16.30 uur eindigt de excursie. (Met dank aan de ANWB wegenwacht).

Waargenomen: Knobbelzwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Bergeend, Tafeleend, Kuifend, Brilduiker, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Lepelaar, Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Grutto, Wulp, Watersnip, Kemphaan, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Roodborsttapuit,  Merel, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Huismus, Vink, Sijs, Rietgors.


Heel veel Grutto's (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit.
Landje van Geijsel. Ouderkerk aan de Amstel.
Vandaag heel veel zon, dat maakt het fotograferen er niet eenvoudiger op.
Het is even zoeken naar andere soorten in de groep Grutto's.
En het verschil met IJslandse is niet altijd even makkelijk ook niet 
met de vogelgids in de hand.
Genieten van de zon, dat hoort ook bij een vogelexcursie.
Smienten, Bergeenden en een Scholekster.
Door het concept van Plas-Dras is er een vogelparadijs ontstaan.
Let op de Wintertaling in het centrum van het beeld.
Jan bekijkt ze vanaf een andere plek. 
Een naam om te onthouden.
Een enthousiaste groep vogelaars aan het werk,
We overzien het Landje van Geijsel vanaf de tegenovergestelde kant.
Er ligt ijs op het water, maar koud is het niet.
I
Plantendeskundige Johan van de KNNV afdeling Den Haag. 
We observeren vandaag maar weinig roofvogels.
Speenkruid (Ranunculus ficaria)
Je hebt wel wat fantasie nodig om er een Rietgors van te maken. Gelukkig zat hij te zingen.
We scannen de Ouderkerkerplas.
Krakeend (Anas strepera) / Gadwall. 
Vogelobservatie langs de Ouderkerkerplas.
De jeugd komt hier blijkbaar ook wel eens. 
Bosman-molentje. 
Excursieregelaar Muriel van de CEL (Commissie excursies en lezingen).
Het is modderig en nat in Polder Groot-Mijdrecht. Gemeente De Ronde Venen.
We proberen de volledige wandeling te maken, maar het pad is te modderig en te glibberig, waardoor we vroegtijdig stoppen.
Ook hier zijn de deelnemers weer even enthousiast.
Kolganzen (Anser albifrons) / Greater White-fronted Goose. 
Broedvogel in Nederland vanaf 1980.
En langs een elzenlaantje langs de Kleine Wije: Sijzen.
Sijs (Spinus spinus) / Eurasian Siskin. 
Sijs (Spinus spinus) / Eurasian Siskin.
Kleine Wije. Buurtschap Botshol.
De auto van Jan wil maar niet starten. Na 2 uur komt de Wegenwacht.
Na ruim een uur sleutelen krijgt de monteur hem toch weer aan de praat.