BLOGARCHIEFwoensdag 20 april 2016

Starrevaart Vogelplas - Leidschendam. 19 april 2016.

Het bezoek aan de vogelkijkhut aan de Starrevaart Vogelplas leverde vandaag weer een aantal leuke soorten op. De Roodhalsfuut in zomerkleed trekt de afgelopen dagen veel vogelaars naar de plas. Verder nog een paar leuke soorten gezien, zoals Krooneend, Dwergmeeuw, Pijlstaart, veel fouragerde Visdiefjes, zingende Rietgorzen en Rietzangers.

Roodhalsfuut (Podiceps grisegena) / Red-necked Grebe. 
Roodhalsfuut (Podiceps grisegena) / Red-necked Grebe.
Roodhalsfuut (Podiceps grisegena) / Red-necked Grebe.
Roodhalsfuut (Podiceps grisegena) / Red-necked Grebe.
IJslandse Grutto (Limosa limosa islandica) / Icelandic Black-tailed Godwit.
IJslandse Grutto (Limosa limosa islandica) / Icelandic Black-tailed Godwit.

zondag 17 april 2016

Iberische Tjiftjaf. Achitect Luthmannpark - Den Haag. 17 april 2016.

We hoefden er geen lange reis voor te maken. Het zangertje zat amper 2 kilometer van ons huis luid te zingen. Je kon hem gewoon niet missen.   


Iberische Tjiftjaf (Phylloscopus ibericus) / Iberian Chiffchaff. 
Iberische Tjiftjaf (Phylloscopus ibericus) / Iberian Chiffchaff.

Iberische Tjiftjaf (Phylloscopus ibericus) / Iberian Chiffchaff.
Iberische Tjiftjaf (Phylloscopus ibericus) / Iberian Chiffchaff.

maandag 4 april 2016

HVB excursie Berkheide en de Ganzenhoek - 19 maart 2016

Het is grauw en saai weer als we de parkeerplaats van Hotel Duinoord verlaten. De excursie loopt vandaag door een fraai duinlandschap. Eerst wandelen we door de Ganzenhoek. Wanneer we even na het begin in een bosperceel staan, horen we meteen een aantal leuke soorten. Een Havik laat zich goed horen, maar we krijgen deze fraaie roofvogel niet te zien. Op dezelfde plek horen we ook Glanskop, Zwarte Mees en Vink. Het is mooie plek waar we dus even blijven.

Een eindje verderop horen we de eerste Boomleeuwerik zingen. Onmiskenbaar, je kunt je er niet in vergissen. Hij zit hoog vanuit een boom te zingen, zodat we z’n korte kuif en vooral korte staart goed kunnen zien.

Onderweg horen we verschillende keren zingende Heggenmussen. Van de lente is er nauwelijks nog iets te zien. Bomen en planten zijn nog dor en droog, nergens nog voorjaarsblad. We wandelen verder en komen bij een duinmeertje met nogal wat Kuifeenden. Een Dodaars duikt steeds onder en dan is het altijd even afwachten waar hij weer boven water komt. In een groepje Canadese Ganzen ontdekken we nog een Tafeleend. Bij een ander vochtig gebiedje zit een Zanglijster keihard te zingen. Even verderop zit hoog in de top van een boom een Koperwiek.

Om ca 13.00 uur drinken we koffie in Restaurant Duinoord. Even bijkletsen en opwarmen.
In de middag bezoek we Berkheide. Op een duinmeer zijn de Krooneenden, die we eerder zagen, nu een stuk beter te zien. We tellen er 4. De Boomleeuweriken laten zich deze middag goed horen. We horen er verschillende. Rond 14.00 uur eindigt de lange ochtendexcursie. Iedereen zal het er over eens zijn, we kunnen met veel plezier op deze dag terugkijken.

Waargenomen:  Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Canadese Gans, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Krooneend, Kuifeend, Fuut, Dodaars, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Ooievaar, Havik, Buizerd, Torenvalk, Meerkoet, Waterhoen, Scholekster, Kievit, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Kokmeeuw, Houtduif, Grote Bonte Specht, Boomleeuwerik, Graspieper, Heggenmus, Roodborst, Zanglijster, Koperwiek, Merel, Goudhaan, Winterkoning, Glanskop, Koolmees, Pimpelmees, Zwarte Mees, Staartmees, Boomkruiper, Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Groenling.  

De excursie start vanaf de parkeerplaats Hotel-Restaurant Duinoord.
In dit kleine stukje bos horen we Glanskop, Havik, Goudhaan.
Met een goede vogelgids kom je er meestal wel uit.
Duidelijke borden geven aan wat wel en niet mag. 
Boomleeuwerik (Lullula arborea) / Woodlark.
Niets wijst nog op de naderende lente. 
De excursieleider kent het gebied op haar duimpje.
Genoeg plek om even uit te rusten en bij te kletsen. 
Onderweg passeren we verschillende duinmeertjes met Kuifeend, Canadese Gans, Tafeleend, Dodaars.
Kuifeend (Aythya fuligula) / Tufted Duck 
Canadese Gans (Branta canadensis) / Canada Goose
Er is is in dit schitterende gebied altijd wel iets te zien.
Voldoende informatie van Dunea.
Koperwiek (Turdus iliacus) / Redwing.
.... en dan is het tijd om vragen te stellen aan de excursieleider.
Krooneend (Netta rufina) / Red-crested Pochard.
Joop geeft uitleg aan twee nieuwe leden. 
Tijdens deze rustpauze is er ook even tijd voor koffie en een broodje.
Konikpaarden houden de boel hier open. 
In Hotel-Restaurant Duinoord pauzeren we een klein uurtje. 
Het geeft altijd weer een goed gevoel als je deelnemers ziet terugkomen.
Duinoord start- en eindpunt van deze lange ochtendexcursie.
Omhoog en omlaag door het rulle zand.
Vanaf de duintoppen hebben we een fraai uitzicht op de omgeving.
En zo wandelen verder door het fraaie duin.
En dan weer omlaag ....
Laten we hopen dat deze bijzondere duingebieden in de toekomst met rust gelaten worden.
Dus wees alert en laat van je horen als er weer gevaren op de loer liggen.