BLOGARCHIEFmaandag 2 mei 2016

HVB excursie Tiengemeten - 30 april 2016.

Dit jaar besloten we de vogelexcursie naar Tiengemeten weer op te nemen in het excursieprogramma. De laatste jaren merkten we dat het steeds drukker werd op het eiland. Gelukkig was het vandaag lekker rustig en konden we er weer volop genieten van de rust, de ruimte en de vogels. 

In het haventje van Nieuwendijk zien we als binnenkomer Boerenzwaluwen, ruim honderd Brandganzen en horen we Zwartkop, Tjiftjaf en Winterkoning. Om 10.00 uur vertrekken we met het veerpontje van Natuurmonumenten naar Tiengemeten. Op het water observeren we een paar Middelste Zaagbekken. De overtocht duurt amper 10 minuten. 

In het Informatiecentrum staan de huurfietsen op ons te wachten. Nadat iedereen de huurprijs en de borg heeft voldaan stappen we op de fiets. Zoals altijd nemen we een kijkje achter het plasje direct achter het Informatiecentrum. De Zomertaling waar we op hadden gehoopt krijgen we niet te zien. Wel zien we de eerste Lepelaar en aan de overkant van het plasje strijkt een eerste Tureluur neer. Gierzwaluwen en Oeverzwaluwen vliegen over ons heen. 

In het dorp, het enige op Tiengemeten, horen we een Cetti’s Zanger knalhard roepen. Ook horen we enkele Ringmussen. We fietsen vervolgens naar de Vliedberg.
Onderweg stoppen we enkele keren. De Rietzanger en Rietgors zijn overal te horen. Een Paapje zich in het topje van een struik. Over het water scheren Boerenzwaluwen en Gierzwaluwen. Een groepje van 6 roofvogels cirkelt hoog in de lucht. Al snel zien we dat het Buizerds en Bruine Kiekendieven zijn.
De 2 Veldleeuweriken, die we horen, bevestigen dat het voorjaar er aan zit te komen. Leuk is de waarneming van 3 Bosruiters. Vanaf de Vliedberg hebben we een mooi uitzicht op het eiland. Twee Kluten vliegen over ons heen. De Gierzwaluwen behoren vandaag misschien wel tot de meest talrijke vogel van deze dag. 

We maken een korte wandeling in de hoop onderaan de Vliedberg een Blauwborst te zien. Ook hier zijn Rietzanger en Rietgors weer heel goed te zien en te horen.  
Het is inmiddels 12.30 uur. We besluiten terug te fietsen naar het bezoekerscentrum. Het is immers tijd voor een snelle lunch en koffie. Een Grasmus houdt ons hierbij gezelschap.
Om 13.15 uur fietsen we naar de Rietheuvel aan de westkant. Onderweg zien we nog een paar Tapuiten. Zo’n 50 Oeverzwaluwen zitten op de grond, vliegen dan weer op en gaan weer op de grond zitten. En dan eindigt het onverharde fietspad. We parkeren de fietsen en wandelen het laatste stuk. Na een klein half uur bereiken we de Rietheuvel, een goede plek om Blauwborsten te observeren.

Ofschoon het al weer wat laat in het jaar is om Blauwborsten waar te nemen, krijgen we er toch enkele vogels in beeld. Om ca 15.15 uur fietsen we terug naar het haventje. Met wind in de rug zijn we in 15 minuten weer terug bij bezoekerscentrum. Om 16.10 uur brengt Natuurmonumenten ons weer terug naar de overkant. Wat het weer betreft kunnen we van geluk spreken. De afgelopen dagen was het immers super slecht. Vandaag hielden we het droog en was het eigenlijk best een aangename dag.
Ik denk dat we op en geslaagde vogeldag kunnen terugkijken. Een dag met een aantal leuke waarnemingen. 

Waargenomen: Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Brandgans, Bergeend, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Middelste Zaagbek, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Ooievaar (bij aankomst boven de parkeerplaats Appelgaarde), Lepelaar, Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Zilverplevier, Kievit, Bosruiter, Tureluur, Groenpootruiter, Grutto,Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zwartkopmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief, Houtduif, Turkse Tortel, Gierzwaluw, Veldleeuwerik, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart, Gele Kwikstaart (onderweg terug ergens op een akker), Heggenmus, Blauwborst, Tapuit, Paapje, Zanglijster, Zwartkop, Grasmus, Rietzanger, Cetti’s Zanger, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Ekster, Zwarte Kraai, Kauw, Spreeuw, Ringmus, Vink, Kneu, Putter, Rietgors.     

Wachten op het pontje van Nieuwendijk naar Tiengemeten.
We pakken de eerste boot van 10.00 uur.
We steken het Vuile Gat over. In 10 minuten zijn we aan de overkant.
En dan begint de dag. Stukje fietsen, stukje wandelen, maar vooral veel vogels scoren.
Het zijn prima fietsen. Eigenlijk mankeert er nooit iets aan.
In voorgaande jaren wandelden we over eiland, maar met de fiets bereik je toch meer leuke plekken.
Achter het bezoekerscentrum bevindt zich een leuke vogelplas. Altijd wel iets te zien.
De vogelgidsen komen er ook vandaag weer aan te pas.
Even goed kijken, maar de Rietzanger zit er toch echt.
Uitzicht vanaf de Vliedberg.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Paapje (Saxicola rubetra) / Whinchat. foto: Dana Z.
Paapje (Saxicola rubetra) / Whinchat. foto: Dana Z.
Grasmus (Sylvia communis) / Common Whitethroat. Foto: Ton H.
Grasmus (Sylvia communis) / Common Whitethroat. Foto: Ton H.
Ooit bewoond, maar nu verlaten.
Op zoek naar Ringmussen in het Dorp.
Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) / Sedge Warbler.
Er zitten altijd wel ergens vogels.
Jan heeft altijd de verenigingstelescoop bij zich. 
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting. 
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting.
Tijd voor een korte lunch en koffie voor het bezoekerscentrum.
Gelukkig werkt het weer vandaag mee.
Ton kun je altijd een vraag stellen. 
Het programma voor de middag doornemen.
Een groep van zo'n 50 Oeverzwaluwen op de grond. Dat zie je niet vaak.
Onderweg naar de Rietheuvel maken we een aantal stops.
Ooit akkerland, nu fraai natuurgebied.
Op zoek naar Tapuiten die zitten hier altijd.
En we krijgen al snel een Tapuit in beeld.
Het laatste stuk naar de Rietheuvel leggen we te voet af. 
Een van de weinige boerderijen die overbleven.
We horen verschillende keren zingende Blauwborsten.
De Rietheuvel bekend om z'n Blauwborsten.
Terug op de fiets naar het haventje.
Dat fietst lekker met wind mee.
Je moet hier geen lekke band krijgen.
Vandaag was het lekker rustig op het eiland.
Iedereen was het er over eens: het zijn prima huurfietsen. 
En dan zijn we bijna aan het einde gekomen van een dagje vogelen op Tiengemeten.