BLOGARCHIEFwoensdag 22 juni 2016

HVB excursie natuureiland Sophiapolder en de Rhoonse Grienden - 18 juni 2016.

Het wordt een regenachtige dag, ofschoon het weerbericht beter had beloofd. We vertrekken ca 08.30 uur met een kleiner groepje deelnemers dan normaal. Vanwege laagwater om 12.30 uur in de Sophiapolder besluiten we de wandeling in het Valckesteynse Bos over te slaan. 

Als eerste bezoeken we de Rhoonse Grienden. Bij het begin hebben we een ontmoeting met een wandelaar die zojuist fraaie foto’s van een bever en een Bruine Kiekendief heeft gemaakt. Die willen we ook wel zien dus vragen we hem naar de weg. We doen ook een poging, maar noch de bever noch de Bruine Kiekendief krijgen we te zien. Maar de wandelaar had ons er al een beetje op voorbereid: " Jullie zijn eigenlijk al een beetje laat voor de bevers, die liggen rond deze tijd al weer te slapen". Er schijnen zich in de grienden ongeveer 7 burchten te bevinden. Misschien iets voor een andere keer ipv een vogelexcursie. 

Wij beginnen waar we waren gebleven namelijk aan het begin. Al snel krijgen we in een laantje een eerste Gekraagde Roodstaart in beeld. Overal zingen Zwartkoppen en Tuinfluiters. Helaas is het fluitekruid uitgebloeid.  

De zoetwatergetijdengebieden langs de Oude Maas worden nog steeds als griendcultuur beheerd. Een klein grijs vogeltje dat we eerst als KBV (= klein bruin vogeltje) determineren, blijkt bij nader onderzoek thuis toch een Grauwe Vliegenvanger te zijn. (Zie afb). We wandelen verder door de laantjes. Helaas krijgen we de zang van de Gekraagde Roodstaart niet te horen. Op plek waar we een Bruine Kiekendief hadden verwacht vliegt een Koekoek over. Omdat we de Tuinfluiter en de Zwartkop regelmatig tegelijkertijd horen zingen, is het handig het geluid van beide soorten nog eens onder de loep te nemen. Om alle mogelijke manieren proberen we de geluiden verbaal uit te leggen.

Het is trouwens bijna 11.30 uur en dus wordt het tijd om naar de Sophiapolder te vertrekken. Rond 12.30 uur stappen we op het gratis voetveer van het Zuidhollands Landschap voor de oversteek naar natuureiland Sophiapolder. Als we aankomen zetten we de telescopen op voor een eerste verkenning over de polder. We observeren de eerste Lepelaars, Wintertalingen en in de verte zit groep van zo’n 100 Krakeenden op een droogevallen slikplaat. 

We wandelen over de houten vlonders die naar de vogelkijkhut leiden. Deze ligt in het midden van het gebied. Jammer dat de opening slechts op één hoogte zit en dus niet voor iedereen te gebruiken is. Maar buiten de hut is er voldoende plek om met telescoop of verrekijker het gebied af te zoeken. Gierzwaluwen en Huiszwaluwen scheren laag over. Nu en dan zit er een Oeverzwaluw tussen. Het weer blijft druilerig en grauw, maar het weerhoudt ons er niet van om de excursie af te breken. Vanuit de hut zien we in de verte zo’n 10 Kemphanen. Nu en dan worden er ook Tureluurs gezien. 

Van de Betuwelijn die op 25 meter onder het eiland door loopt merken we helemaal niets. Om 14.30 uur wandelen we terug naar plek van waar de vrijwilligers van het Zuidhollands Landschap ons weer terugbrengen naar de wal.

We sluiten de dag af op het terras van Eeterij & Tapperij ’t Ambacht in Hendrik-Ido- Ambacht. Omdat het harder begint te regenen besluiten we af te zien van de wandeling door het Valckesteynse Bos.
Ondanks het regenachtige weer was het toch een geslaagde vogelexcursie.

Waargenomen:
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Brandgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Wintertaling, Kuifeend, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Lepelaar, Buizerd, Torenvalk, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Tureluur,  Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Visdief, Houtduif, Koekoek, Gierzwaluw, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Gekraagde Roodstaart, Merel, Tuinfluiter, Zwartkop, Grasmus, Rietzanger, Kleine Karekiet, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Grauwe Vliegenvanger, Koolmees, Pimpelmees, Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Putter, Groenling, Rietgors. 


Luisteren naar de vogels die we vanuit de dichte vegetatie horen zingen.
Op zoek naar soorten die zich laten zien.
Prachtige laantjes door de hakhoutgrienden. 
Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata) / Spotted Flycatcher.
Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata) / Spotted Flycatcher.
De griendcultuur wordt nog steeds goed beheerd.
Even pauze houden voor een broodje en een kop koffie. 
.... en dan vervolgen we de wandeling.
In het gebied zijn meerdere beverburchten. Probeer ze maar eens te vinden.
De volgende bui kondigt zich aan, de paraplu's gaan weer omhoog.
Iedereen luistert aandachtig naar de vogels die nog volop zingen.
Het voetveer over de rivier de Noord zet ons over naar het natuureiland.
Juveniele Oeverzwaluw (Riparia riparia) / Sand Martin.
Juveniele Oeverzwaluw (Riparia riparia) / Sand Martin bezig met vliegoefeningen.
We zijn de rivier de Noord overgestoken.
Op weg naar de Sophiapolder bij laagwater om 12.30 uur. 
We zien verschillende Knobbelzwanen die met hun jongen over het slik wandelen.
Ruime informatie over hoe het gebied in 2011 tot stand kwam.
Op de houten wandelpaden strijken nu en dan jonge zwaluwen neer.
Een eerste verkenning.
Industrie en natuur in Nederland vaak elkaars naaste buren.
Uiteindelijk kom je bij de vogelobservatiehut.
Op weg naar de vogelobservatiehut.
Tijdens de wandeling naar de hut observeren we o.a. Bergeenden en Lepelaars.
Ook buiten de hut is er voldoende plek om vogels waar te nemen.
Jammer dat de opening dusdanig hoog is dat niet iedereen er doorheen kan kijken.
Gelukkig is er nog een opstapje om je telescoop neer te zetten.
De hut bevindt zich midden in de Sophiapolder.
Je kunt het je haast niet voorstellen, maar de Betuwelijn loopt onder de polder door.
Dit bord spreekt voor zich.
En dan begint het heel hard te regenen.
Schuilen is onmogelijk dus komt de regenkleding tevoorschijn.
Vocht op de lens: op het terras van Eeterij & Tapperij 't Ambacht in Hendrik-Ido-Ambacht. 
Hier eindigt de excursie.
We besluiten de wandeling door het Valckesteynse Bos af te blazen.
Ondanks de regen werd het toch nog een geslaagde vogelexcursie.