BLOGARCHIEFzaterdag 22 oktober 2016

Texel 18 oktober 2016

We steken om 12.30 uur het Marsdiep over. Helaas vaart de nieuwe veerboot van de TESO vandaag niet en moeten we het met de oude Dokter Wagemaker doen. Als we het eiland op rijden begint het meteen te gieten. Toch rijden we naar de Koog waar in de Staatsbossen al een paar dagen een Blauwstaart zit. Geen alledaagse soort en die willen we dus graag vandaag gaan scoren. Makkelijker gezegd dan gedaan. Het is inmiddels wat droger geworden. We gaan opzoek, maar de soort laat zich niet zien. Het is inmiddels 14.00 uur en de laatste melding was van even voor 12.00 uur. Het begint weer te regenen. En hoe!
We besluiten in te gaan checken in ons hotel. Het komt nu bij bakken uit de hemel vallen. 
Om ca 16.00 uur gaan we toch nog even naar de Petten en de Mokbaai. In de Peten observeren we o.a. Lepelaars, Wintertaling en Tureluur. In de Mokbaai is het licht bijzonder fraai: donkere dreigende wolken en een lage zonnenstand zorgen voor bijzonder licht. 
In de Mokbaai zien we een grote groep Bergeenden die al weer in zomerkleed zijn. Een eindje verderop zit een Slechtvalk om zich heen te loeren. Drie juveniele Lepelaars zijn druk aan het foerageren. Overal BonteStrandlopers en Wulpen. En dan naar het hotel voor het eerste diner.

waargenomen: Aalscholver, Lepelaar, Grauwe Gans, Bergeend, Smient, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Wintertaling Kuifeend, Buizerd, Torenvalk, Slechtvalk, Meerkoet, Vink, Scholekster, Goudhaan, Rietgors, Koperwiek, Zanglijster, Ekster, Wulp, Spreeuw, Tureluur, Watersnip, Kokmeeuw. Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Grote Bonte Specht Graspieper, Zwarte Kraai, Roodborst, Kramsvogel, Merel, Tjiftjaf. 


Zilvermeeuwen en Grote Mantelmeeuwen schuilen tegen de wind. NIOZ.
Helaas gingen we niet met de nieuwe veerboot over. Misschien terug ?
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. Molwerk.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. De Petten.
In de Mokbaai zagen we nog 3 jonge Lepelaars (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Deze Bergeenden (Tadorna tadorna) / Common Shelduck, hebben de rui achter zich. Mokbaai.
Mokbaai. Dreigende wolken en een waterig zonnetje.
Mokbaai.
De veerboot Dokter Wagemaker.
Slechtvalk (Falco peregrinus) / Peregrine Falcon. Mokbaai.
Slechtvalk (Falco peregrinus) / Peregrine Falcon. Mokbaai.
Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank. De Petten. 
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose. De Petten. 
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose. De Petten.
Wintertaling ♂ (Anas crecca) /Common Teal. De Petten.
Texel. Laten we hopen dat het zo blijft.
Lepelaars (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. De Petten. 
De Petten. Lepelaars ... waarschijnlijk de Lepelaars die we in de Mokbaai zagen?
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.

Texel 19 oktober 2016

Deze ochtend doen we een tweede poging de Blauwstaart te vinden. Er zijn behoorlijk wat vogelaars aanwezig. De plekken waar hij de afgelopen dagen werd gezien worden duidelijk door vogelaars aangewezen. We proberen de vogel vooral op het oog te vinden. De tijd verstrijkt. En dan komt Ed Opperman met zijn dochter aanlopen. Ook hij is op de Blauwstaart afgekomen. Na ongeveer 2 uur wachten, zoeken en op andere plekken kijken geven we het op. De vogel wordt ook vandaag niet meer gemeld op waarneming. We rijden richting de De Cocksdorp. Er is een Hop gemeld. Misschien dat we daar meer geluk mee hebben. We klauteren het dijkje op, geen Hop te bekennen. 
Waar we vandaag  meer geluk mee hebben is het weer. De zon schijnt de hele dag. Er waait wel een briesje. Gelukkig ook geen regen. We rijden via de Cocksdorp richting de Vuurtoren. Het is hoogwater. We maken foto's van Drieteenstrandlopers en Steenlopers.
Vanaf het scherm bij het Renvogelveld zien we Koperwieken en Zanglijsters op de grond zitten.Er dan verschijnt er een Sperwer jagend over het veld. Paniek onder de aanwezige vogels. Twee Waterpiepers strijken voor ons neer aan de rand van de plasjes. 
In Restaurant de Robbenjager drinken we koffie en eten de hier altijd verse appeltaart. Het likeurtje smaakt altijd prima. 
We rijden naar de Slufter. Klaas de Jong komt de trap af. Hij heeft net een groep vogelaars van Calidris onder zijn hoede gehad. Het water staat hoog. Er zitten veel Kokmeeuwen, Wulpen. In de verte zit een Zilverplevier. Overal scharrelen Wulpen hun kostje bijelkaar. Nu en dan vliegen er Veldleeuweriken over. Soms groepjes Vinken.Vier mannetjes Pijlstaarten zwemmen op het open water. 
We rijden langs de dijk langs Ottersaat en het Wagejot naar Oudeschild. Misschien zitten er Eiders in het haventje? We maken wat foto's. Het is druk. Toeristen komen van een rondvaart terug en scholieren verlaten een traditioneel zeilschip. Blijkbaar brengen ze hier een werkweek door. 
De dag sluiten we weer af met een bezoekje aan de Petten en de Mokbaai.
Het is laagwater en het wemelt van de Bergeenden. We zien een groep van ca 500 Goudplevieren. In de verte 2 Lepelaars en 2 Grote Zilverreigers. We zien slechts één Kluut. 
Overal lopen Wulpen. Om ca 18.00 uur begint te schemeren. We besluiten terug te rijden naar ons hotel.

waargenomen: Aalscholver, Lepelaar, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Grauwe Gans, Rotgans, Brandgans, Bergeend, Smient, Wilde Eend, Pijlstaart, Slobeend, Wintertaling, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Meerkoet, Waterhoen, Scholekster, Kluut, Goudplevier, Zilverplevier, Kievit, Steenloper, Drieteenstrandloper, Bonte Strandloper, Wulp, Tureluur, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Spreeuw, Grote Bonte Specht, Waterpieper, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Kramsvogel, Merel, Zanglijster, Koperwiek, Zwartkop, Bladkoning, Goudhaan, Boomkruiper, Koolmees, Zwarte Kraai, Kauw, Ekster, Huismus, Vink, Groenling, Kneu. 


Fazant ♂ (Phasianus colchicus) / Common Pheasant. Ergens op het eiland.
Nieuwsgierige kalveren.
Koperwieken, Kramsvogels en Zanglijsters.
Graspieper (Anthus pratensis) / Meadow Pipit. De Volharding.
Drieteenstrandloper (Calidris alba) / Sanderling. Mooie kleurringen. De Volharding.
            Drieteenstrandloper (Calidris alba) / Sanderling. Mooie kleurringen. De Volharding.
Drieteenstrandlopers en Steenlopers. De Volharding.
Waterpieper (Anthus spinoletta) / Water Pipit. Uitkijkpunt Renvogelveld.
De Slufter. Uitkijkpunt Diepe Gat. 
Uitkijkpunt De Slufter. 
Fazant ♀ (Phasianus colchicus) / Common Pheasant. De Robbenjager.
Goudgaan (Regulus regulus) / Common Firecrest. De Robbenjager.
Rotgans (Branta bernicla) /  Dark-bellied Brent. De Krassenkeet. Waddenzee.
Haventje van Oudeschild. 
Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus) / Black-headed Gull. Haventje van Oude Schild.
Koperwiek (Turdus iliacus) / Redwing. 
De Petten.
De Petten. Op de achtergrond Den Hoorn.
Drieteenstrandloper (Calidris alba) / Sanderling. De Volharding.
Drieteenstrandloper (Calidris alba) / Sanderling. De Volharding.
Steenloper (Arenaria interpres) / Ruddy Turnstone. De Volharding.
Huismus (Passer domesticus) / House Sparrow. De Robbenjager.
Huismus (Passer domesticus) / House Sparrow. De Robbenjager.

Texel 20 oktober 2016

Vandaag is het weer een stuk minder dan gisteren. Het waait stevig, het regent en het is een grauwe dag. Pas rond 15.00 uur komt de zon tevoorschijn. Na het ontbijt beginnen we onze vogeldag met een zoektocht naar een Bonte Kraai in de Koog. Deze vogel werd vandaag als eerste vogel op VWGTexel gemeld. Als we in de Koog aankomen stormt het en we ondernemen geen poging om te vogel te vinden. Voor ons strijkt een groepje Groenlingen neer op de rozenbottels. In de Slufter zitten weer de soorten die we gisteren ook zagen. Alleen vanwege hoogwater zitten er nu veel Bonte Strandlopers, Kluten en een flink aantal Kanoeten. Ook de Pijlstaarten zijn nog steeds aanwezig. We vervolgen onze route naar een Klapekster langs de Krimweg. We krijgen hem vanwege de harde wind, regen en het slechte licht niet te zien. Bij de Volharding zitten weer Steenlopers Drieteenstrandlopers. We drinken weer koffie in de Robbenjager. Het regent nog steeds en de wind is alleen maar in kracht toegenomen. We rijden nu langs het Wagejot, Ottersaat en de vogelkijkhut bij Dijkmanshuizen. Vanaf hier rijden we naar het haventje van Oudeschild om te kijken of er Eidereenden zitten. Bij de Lancasterdijk lopen we omhoog en hebben bij laagwater een fraai uitzicht over de drooggevallen wadden. In het Ganzenreservaat achter ons zit nog geen enkele Rotgans. Een Buizerd veroorzaakt veel onrust, alles gaat de lucht in. Op het wad zien we Grote Zilverreigers, veel Tureluurs, Kanoeten, Scholeksters en in de verte een mannetje Eidereend. Op een paaltje zit een Tapuit die probeert een harige rups te verorberen. Dat gaat niet zo gemakkelijk. Een tweede Klapekster wordt op waarneming gemeld. Deze zou zich ophouden in de nabijheid van de Vuurtoren. Het is er enorm druk, toch proberen we hem te vinden, helaas. 
We rijden voor een laatste keer naar de Petten en de Mokbaai. Het is inmiddels laagwater en er zitten weer heel veel Bergeenden en Wulpen. In de Horsmeertjes zien we veel Aalscholvers. Het is inmiddels 18.00 uur, dus terug naar het hotel voor het avondeten. 

Waargenomen: Aalscholver, Grote Zilverreiger, Lepelaar, Grauwe Gans, Brandgans, Bergeend, Smient, Wilde Eend, Pijlstaart, Slobeend, Vink, Kauw, Houtduif, Drieteenstrandloper, Steenloper, Keep, Wintertaling, Torenvalk, Fazant, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Zilverplevier, Kanoet, Bonte Strandloper, Tureluur, Watersnip, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Veldleeuwerik, Graspieper, Witte Kwikstaart, Heggemus, Roodborst, Tapuit, Koperwiek, Zanglijster, Kramsvogel, Goudhaan, Koolmees, Spreeuw, Groenling, Ekster, Zwarte Kraai, Huismus, Buizerd, Eidereend. 


Vogelkijkpunt Wagejot.
Wulp (Numenius arquata) / Eurasian Curlew. Wagejot.
Huismus (Passer domesticus) House Sparrow.
De Volharding.
Keep (Fringilla montifringilla) / Brambling. Postweg.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Hoofdweg.
Wulp (Numenius arquata) / Eurasian Curlew. Wagejot. Ottersaat.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet. Ottersaat.
Watersnip (Gallinago gallinago) / Common Snipe. Wagejot.
Tapuit (Oenanthe oenanthe) / Northern Wheatear. De Volharding.
Zanglijster (Turdus philomelos) / Song Thrush. 
Koperwiek (Turdus iliacus) / Redwing.
De Hors en de Geul.
De Hors en de Geul.