BLOGARCHIEFzaterdag 22 oktober 2016

Texel 18 oktober 2016

We steken om 12.30 uur het Marsdiep over. Helaas vaart de nieuwe veerboot van de TESO vandaag niet en moeten we het met de oude Dokter Wagemaker doen. Als we het eiland op rijden begint het meteen te gieten. Toch rijden we naar de Koog waar in de Staatsbossen al een paar dagen een Blauwstaart zit. Geen alledaagse soort en die willen we dus graag vandaag gaan scoren. Makkelijker gezegd dan gedaan. Het is inmiddels wat droger geworden. We gaan opzoek, maar de soort laat zich niet zien. Het is inmiddels 14.00 uur en de laatste melding was van even voor 12.00 uur. Het begint weer te regenen. En hoe!
We besluiten in te gaan checken in ons hotel. Het komt nu bij bakken uit de hemel vallen. 
Om ca 16.00 uur gaan we toch nog even naar de Petten en de Mokbaai. In de Peten observeren we o.a. Lepelaars, Wintertaling en Tureluur. In de Mokbaai is het licht bijzonder fraai: donkere dreigende wolken en een lage zonnenstand zorgen voor bijzonder licht. 
In de Mokbaai zien we een grote groep Bergeenden die al weer in zomerkleed zijn. Een eindje verderop zit een Slechtvalk om zich heen te loeren. Drie juveniele Lepelaars zijn druk aan het foerageren. Overal BonteStrandlopers en Wulpen. En dan naar het hotel voor het eerste diner.

waargenomen: Aalscholver, Lepelaar, Grauwe Gans, Bergeend, Smient, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Wintertaling Kuifeend, Buizerd, Torenvalk, Slechtvalk, Meerkoet, Vink, Scholekster, Goudhaan, Rietgors, Koperwiek, Zanglijster, Ekster, Wulp, Spreeuw, Tureluur, Watersnip, Kokmeeuw. Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Grote Bonte Specht Graspieper, Zwarte Kraai, Roodborst, Kramsvogel, Merel, Tjiftjaf. 


Zilvermeeuwen en Grote Mantelmeeuwen schuilen tegen de wind. NIOZ.
Helaas gingen we niet met de nieuwe veerboot over. Misschien terug ?
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. Molwerk.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. De Petten.
In de Mokbaai zagen we nog 3 jonge Lepelaars (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Deze Bergeenden (Tadorna tadorna) / Common Shelduck, hebben de rui achter zich. Mokbaai.
Mokbaai. Dreigende wolken en een waterig zonnetje.
Mokbaai.
De veerboot Dokter Wagemaker.
Slechtvalk (Falco peregrinus) / Peregrine Falcon. Mokbaai.
Slechtvalk (Falco peregrinus) / Peregrine Falcon. Mokbaai.
Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank. De Petten. 
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose. De Petten. 
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose. De Petten.
Wintertaling ♂ (Anas crecca) /Common Teal. De Petten.
Texel. Laten we hopen dat het zo blijft.
Lepelaars (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. De Petten. 
De Petten. Lepelaars ... waarschijnlijk de Lepelaars die we in de Mokbaai zagen?
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten