BLOGARCHIEFzaterdag 22 oktober 2016

Texel 19 oktober 2016

Deze ochtend doen we een tweede poging de Blauwstaart te vinden. Er zijn behoorlijk wat vogelaars aanwezig. De plekken waar hij de afgelopen dagen werd gezien worden duidelijk door vogelaars aangewezen. We proberen de vogel vooral op het oog te vinden. De tijd verstrijkt. En dan komt Ed Opperman met zijn dochter aanlopen. Ook hij is op de Blauwstaart afgekomen. Na ongeveer 2 uur wachten, zoeken en op andere plekken kijken geven we het op. De vogel wordt ook vandaag niet meer gemeld op waarneming. We rijden richting de De Cocksdorp. Er is een Hop gemeld. Misschien dat we daar meer geluk mee hebben. We klauteren het dijkje op, geen Hop te bekennen. 
Waar we vandaag  meer geluk mee hebben is het weer. De zon schijnt de hele dag. Er waait wel een briesje. Gelukkig ook geen regen. We rijden via de Cocksdorp richting de Vuurtoren. Het is hoogwater. We maken foto's van Drieteenstrandlopers en Steenlopers.
Vanaf het scherm bij het Renvogelveld zien we Koperwieken en Zanglijsters op de grond zitten.Er dan verschijnt er een Sperwer jagend over het veld. Paniek onder de aanwezige vogels. Twee Waterpiepers strijken voor ons neer aan de rand van de plasjes. 
In Restaurant de Robbenjager drinken we koffie en eten de hier altijd verse appeltaart. Het likeurtje smaakt altijd prima. 
We rijden naar de Slufter. Klaas de Jong komt de trap af. Hij heeft net een groep vogelaars van Calidris onder zijn hoede gehad. Het water staat hoog. Er zitten veel Kokmeeuwen, Wulpen. In de verte zit een Zilverplevier. Overal scharrelen Wulpen hun kostje bijelkaar. Nu en dan vliegen er Veldleeuweriken over. Soms groepjes Vinken.Vier mannetjes Pijlstaarten zwemmen op het open water. 
We rijden langs de dijk langs Ottersaat en het Wagejot naar Oudeschild. Misschien zitten er Eiders in het haventje? We maken wat foto's. Het is druk. Toeristen komen van een rondvaart terug en scholieren verlaten een traditioneel zeilschip. Blijkbaar brengen ze hier een werkweek door. 
De dag sluiten we weer af met een bezoekje aan de Petten en de Mokbaai.
Het is laagwater en het wemelt van de Bergeenden. We zien een groep van ca 500 Goudplevieren. In de verte 2 Lepelaars en 2 Grote Zilverreigers. We zien slechts één Kluut. 
Overal lopen Wulpen. Om ca 18.00 uur begint te schemeren. We besluiten terug te rijden naar ons hotel.

waargenomen: Aalscholver, Lepelaar, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Grauwe Gans, Rotgans, Brandgans, Bergeend, Smient, Wilde Eend, Pijlstaart, Slobeend, Wintertaling, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Meerkoet, Waterhoen, Scholekster, Kluut, Goudplevier, Zilverplevier, Kievit, Steenloper, Drieteenstrandloper, Bonte Strandloper, Wulp, Tureluur, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Spreeuw, Grote Bonte Specht, Waterpieper, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Kramsvogel, Merel, Zanglijster, Koperwiek, Zwartkop, Bladkoning, Goudhaan, Boomkruiper, Koolmees, Zwarte Kraai, Kauw, Ekster, Huismus, Vink, Groenling, Kneu. 


Fazant ♂ (Phasianus colchicus) / Common Pheasant. Ergens op het eiland.
Nieuwsgierige kalveren.
Koperwieken, Kramsvogels en Zanglijsters.
Graspieper (Anthus pratensis) / Meadow Pipit. De Volharding.
Drieteenstrandloper (Calidris alba) / Sanderling. Mooie kleurringen. De Volharding.
            Drieteenstrandloper (Calidris alba) / Sanderling. Mooie kleurringen. De Volharding.
Drieteenstrandlopers en Steenlopers. De Volharding.
Waterpieper (Anthus spinoletta) / Water Pipit. Uitkijkpunt Renvogelveld.
De Slufter. Uitkijkpunt Diepe Gat. 
Uitkijkpunt De Slufter. 
Fazant ♀ (Phasianus colchicus) / Common Pheasant. De Robbenjager.
Goudgaan (Regulus regulus) / Common Firecrest. De Robbenjager.
Rotgans (Branta bernicla) /  Dark-bellied Brent. De Krassenkeet. Waddenzee.
Haventje van Oudeschild. 
Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus) / Black-headed Gull. Haventje van Oude Schild.
Koperwiek (Turdus iliacus) / Redwing. 
De Petten.
De Petten. Op de achtergrond Den Hoorn.
Drieteenstrandloper (Calidris alba) / Sanderling. De Volharding.
Drieteenstrandloper (Calidris alba) / Sanderling. De Volharding.
Steenloper (Arenaria interpres) / Ruddy Turnstone. De Volharding.
Huismus (Passer domesticus) / House Sparrow. De Robbenjager.
Huismus (Passer domesticus) / House Sparrow. De Robbenjager.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten