BLOGARCHIEFzaterdag 22 oktober 2016

Texel 21 oktober 2016

Vandaag is het de laatste dag. Omdat het prima weer is besluiten we toch nog even te gaan vogelen. De Slufter staat als eerste op het programma. Naast de trap naar het uitkijkpunt zit een groep van ca 15 Groenlingen. Veldleeuweriken vliegen nu en dan over. Een Torenvalk scheert laag over de duintoppen, maar de Groenlingen zijn niet onder de indruk. Wanneer vanaf het uitkijkpunt de Slufter in kijken zien we dat het windstil is. Overal weerspiegelen de vogels in het Water. Tweee Kleine Zilverreigers zijn druk bezig met poetsen. Links zit een grote groep Goudplevieren. Weer overvliegende Veldleeuweriken en nu en dan Vinken. 
De Zilverplevieren laten zich horen en vooral van vrij dichtbij bekijken. Windstil en dan is het lekker vogelen, maar de vogeltrek komt hierdoor niet goed op gang. Er zit nog steeds een groep van zo'n 12 Pijlstaarten. Op het pad dat naar links loopt zit een groep Vinken samen met Groenlingen en enkele Zanglijsters. En dan komen plotseling 2 IJsgorzen uit het gras lopen. 
We gaan verder richting De Cocksdorp. Het is hoogwater. Bij het uitkijkpunt de Robbenjager zit zien we een paar Krakeenden en Slobeenden. Veder valt hier niet veel meer te beleven. 
Via de waddendijk rijden we richting de veerboot. We nemen de boot van 15.00 uur en hiermee is een einde gekomen aan 4 dagen Texel.

waargenomen: Grauwe Gans, Aalscholver, Blauwe Reiger, Kleine Zilverreiger, Rotgans, Bergeend, Smient, Wilde Eend, Pijlstaart, Krakeend, Wintertaling, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Goudplevier, Zilverplevier, Kievit, Steenloper, Bonte Strandloper, Bonte Strandloper, Wulp, Tureluur, Kokmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Houtduif (heel veel), Holenduif, Tortelduif, Veldleeuwerik, Graspieper, Heggenmus, Winterkoning, Roodborst, Vink, Koperwiek, Kramsvogel, Merel, Zanglijster, Grote Lijster, Koolmees, Boomkruiper, Spreeuw, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Huismus, Groenling, Kneu, IJsgors. 


IJsgors (Calcarius lapponicus) / Lapland Longspur. De Slufter.
Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) / Little Egret. De Slufter.
Zilverplevier (Pluvialis squatarola) / Grey Plover. De Slufter.
Uitkijkpunt De Slufter.
Zanglijster (Turdus philomelos) / Song Thrush. De SLufter.
De Volharding.
Eijerlandse Gat met op de achtergrond Vlieland.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. Krimweg.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. Krimweg.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Oorsprongweg.
Heggenmus (Prunella modularis) / Dunnock. De Slufter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten