BLOGARCHIEFwoensdag 23 november 2016

HVB excursie De Banken, Wollebrand en de Zeven Gaten 19 november 2016

Leiding: Renée en Muriel.

Als je een excursie geeft aan het einde van november dan weet je wat voor weer je kunt verwachten. Toch viel het vandaag best mee. Het was wel frisjes, maar er scheen nu en dan een waterig zonnetje. Als eerste staan de duinmeertjes bij 's-Gravenzande op het programma. Onder vogelaars en natuurliefhebbers bekend onder de naam De Banken. We observeren veel Smienten, Slobeenden en Wintertalingen. Twee Pijlstaarten houden zich wat afzijdig en grondelen voortdurend waardoor je hun fraaie kop niet goed in beeld krijgt. Telkens vliegt er een groep Kieviten door de lucht. Helaas zijn de hier bijna altijd aanwezige Watersnippen vandaag afwezig. Waarschijnlijk zijn ze doorgetrokken vanwege de hoge waterstand. 
We lopen naar de zuidelijke plasje van de Banken, wie weet zit de IJsvogel er. Remco heeft hem onderweg door de duinen langs zien vliegen. Helaas moeten wij hem vandaag als ongezien noteren. 
Wel zien we een Torenvalk over de kassen vliegen. Nu eens valt er een druppel regen, dan weer schijnt de zon.
Om ca 11.15 uur vertrekken we naar de waterberging Wollebrand en het natuurgebiedje De Zeven Gaten. Onderweg een Witte Kwikstaart. Het laatste gebiedje is voor iedereen nieuw. In De Zeven Gaten -  zeven korte polderslootjes - zien we weer veel Smienten. Een paar Canadese Ganzen zitten op de oever. 
We wandelen langs de Zweth naar de Wollebrand. Op de plas dobbert een groepje Kuifeenden. Ook zien we 2 Bergeenden. Om ca 12.30 uur eindigt de excursie. 

Meer informatie over De Zeven Gaten: Cultuurhistorie Midden-Delfland.net

waargenomen
Wilde Zwaan, Grauwe Gans, Canadese Gans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Kuifeend, Fazant (3♀♀, 1♂), Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Ooievaar (3x bij aankomst op de parkeerplaats Appelgaarde), Torenvalk (2x), Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Grote Bonte Specht (bij vertrek op de parkeerplaats Appelgaarde), Graspieper, Witte Kwikstaart, Merel, Goudhaan, Winterkoning, Pimpelmees, Koolmees, Ekster, Zwarte Kraai, Gaai, Kauw, Spreeuw.  


Op zoek naar de Watersnippen. De Banken.
Foto: Renée L.
Geen Watersnip te bekennen. De Banken.
Er waait een stevig briesje. De Banken.
Nu en dan een spetter regen. De Banken.
Er hangt steeds een zwerm kieviten boven de Banken.
Het lijkt of er geen vogel zit, maar schijn bedriegt.
Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigeon. De Banken. 
De Banken.
Onrust onder de Kieviten. De Banken.
De volgende zwerm Kieviten.
Ton, bedankt voor de toegestuurde foto's! De Banken.
Duinkonijn. De Banken.
Slobeend (Anas clypeata) / Northern Shoveler. De Banken.
foto: Ton H.
Smienten, Stormmeeuwen en Zilvermeeuwen. De Banken.
foto: Ton H. 
Natuurbeheer met schaapskuddes. De Banken.
foto: Ton H.
Kuifeenden, Slobeenden en Wintertalingen. De Banken.
foto: Ton H.
Smienten en een Krakeend. De Banken.
foto: Ton H.
Slobeend (Anas clypeata) / Northern Shoveler. De Banken.
foto: Ton H.
Kieviten, Smienten en Wintertalingen. De Banken.
foto: Ton H.
Blauwe Reiger (Ardea cinerea) / Grey Heron. De Banken.
foto: Ton H.
Zoekplaatje. De Banken.
foto: Ton H.
Nieuw lid Nordin. De Banken. 
Pijlstaart (Anas acuta) /  Northern Pintail. De Banken.
We verplaatsen ons naar het zuidelijke plasje van De Banken.
Veertig jaar geleden heette het gebied De Plasjes van 's-Gravenzande. 
Toch een paar druppels op de lens. 
De Zeven Gaten.
Nieuw gebiedje voor de meeste deelnemers.
De Zeven Gaten staan voor de Zeven Slootjes.
Mooie doorkijkjes.
Veel Smienten. Er overwinteren er ongeveer één miljoen in Nederland.
Soms is het lastig om een tekst onder een foto te bedenken. 
Laantje naar De Zeven Gaten.
Op zoek naar ganzen. 
We vertrekken naar de laatste bestemming: Wollebrand.
De Zeven Gaten.
De Zeven Gaten.
Even ruimte maken voor deze hardloper.
Kuifeenden op de waterberging Wollebrand.
Tijd om weer naar huis te gaan. 
Als de excursie op z'n einde loopt begint het lekker weer te worden.
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck. Wollebrand.
De Zeven Gaten schijnt in het voorjaar een goede plek voor weidevogels te zijn.
Wie weet komen we in het voorjaar nog even terug voor de weidevogels.
Canadese Gans (Branta canadensis) / Canada Goose. De Zeven Gaten.
Canadese Gans (Branta canadensis) / Canada Goose. De Zeven Gaten.
foto: Ton H.
Bergeend, Kuifeenden en 2 Wintertalingen. De Zeven Gaten.
foto: Ton H.

zaterdag 12 november 2016

KNNV vogelexcursie Ganzenhoek - 12 november 2016

Vanaf de parkeerplaats voor Hotel Duinoord begint de excursie. Het is een typische herfstdag. Gelukkig is het droog en het waait nauwelijks. Al meteen horen we een eerste Grote Bonte Specht die zich ook nog eens goed laat bekijken. Hij zit helemaal vrij aan het einde van een kale tak. Nu en dan maken we een korte stop om te kijken en te luisteren. Kleine groepjes Goudhaantjes zitten soms dichtbij, maar laten zich toch moeilijk bekijken, wel laten ze hun kenmerkende tsie tsie roepjes horen. Bij het eerste meertje observeren we een IJseend. Een soort die in deze tijd van het jaar wel in Nederland wordt gezien, maar slechts in klein aantal. Onze IJseend is meer onder dan boven water, toch weten we er een paar bewijsplaatjes van te maken. 

We wandelen verder en bij het volgende meertje zit een fraaie Grote Zilverreiger. Hij wandelt behoedzaam door de boomjes die in het water staan en dat roept een beetje het beeld op van een mangrove in de tropen. Er zwemmen ook nog 2 Tafeleenden op de plas. Helaas vandaag geen Krooneenden, die hier wel vaak worden gezien. We wandelen weer verder en dan horen we wederom een groepje Goudhaantjes, deze keer in gezelschap van enkele Glanskoppen. Ze laten herhaaldelijk hun kenmerken piet-sje-peit-sje roepje horen.  
Rond 12.00 uur is het tijd voor koffie in Brasserie de Badmeester. 's Middags buigen we ons over het excursieprogramma voor 2017 dat in rap tempo uit de vogelhoed wordt getoverd. 
In de late namiddag doen we nog een poging de Pestvogels in de kijker te krijgen. Helaas blijken ze nu even niet te zitten. Om ca 17.00 uur eindigt de vogelexcursie.  


waargenomenKnobbelzwaan, Kolgans, Tafeleend, IJseend, Wilde Eend, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Ooievaar (2 overvliegend op de heenweeg bij de Wippolderlaan), Dodaars, Meerkoet, Grote Bonte Specht, Grote Gele Kwikstaart (overvliegend), Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Merel, Kramsvogel (2 in Voorburg bij het zoeken naar de Pestvogels), Goudhaan, Pimpelmees, Koolmees, Glanskop, Boomkruiper, Gaai, Spreeuw, Huismus, Vink.IJseend (Clangula hyemalis) / Long-tailed Duck. Meijendel. Ganzenhoek.
IJseend (Clangula hyemalis) / Long-tailed Duck. Meijendel. Ganzenhoek.
IJseend (Clangula hyemalis) / Long-tailed Duck. Meijendel. Ganzenhoek.
foto: Henk W.
Kardinaalsmuts.
Genoeg mooie plekjes.
De KNNV vogelwerkgroep.
We hebben deze ochtend leuke soorten waargenomen.
Tijd voor koffie.
Brasserie De Badmeester.