BLOGARCHIEFzaterdag 12 november 2016

KNNV vogelexcursie Ganzenhoek - 12 november 2016

Vanaf de parkeerplaats voor Hotel Duinoord begint de excursie. Het is een typische herfstdag. Gelukkig is het droog en het waait nauwelijks. Al meteen horen we een eerste Grote Bonte Specht die zich ook nog eens goed laat bekijken. Hij zit helemaal vrij aan het einde van een kale tak. Nu en dan maken we een korte stop om te kijken en te luisteren. Kleine groepjes Goudhaantjes zitten soms dichtbij, maar laten zich toch moeilijk bekijken, wel laten ze hun kenmerkende tsie tsie roepjes horen. Bij het eerste meertje observeren we een IJseend. Een soort die in deze tijd van het jaar wel in Nederland wordt gezien, maar slechts in klein aantal. Onze IJseend is meer onder dan boven water, toch weten we er een paar bewijsplaatjes van te maken. 

We wandelen verder en bij het volgende meertje zit een fraaie Grote Zilverreiger. Hij wandelt behoedzaam door de boomjes die in het water staan en dat roept een beetje het beeld op van een mangrove in de tropen. Er zwemmen ook nog 2 Tafeleenden op de plas. Helaas vandaag geen Krooneenden, die hier wel vaak worden gezien. We wandelen weer verder en dan horen we wederom een groepje Goudhaantjes, deze keer in gezelschap van enkele Glanskoppen. Ze laten herhaaldelijk hun kenmerken piet-sje-peit-sje roepje horen.  
Rond 12.00 uur is het tijd voor koffie in Brasserie de Badmeester. 's Middags buigen we ons over het excursieprogramma voor 2017 dat in rap tempo uit de vogelhoed wordt getoverd. 
In de late namiddag doen we nog een poging de Pestvogels in de kijker te krijgen. Helaas blijken ze nu even niet te zitten. Om ca 17.00 uur eindigt de vogelexcursie.  


waargenomenKnobbelzwaan, Kolgans, Tafeleend, IJseend, Wilde Eend, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Ooievaar (2 overvliegend op de heenweeg bij de Wippolderlaan), Dodaars, Meerkoet, Grote Bonte Specht, Grote Gele Kwikstaart (overvliegend), Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Merel, Kramsvogel (2 in Voorburg bij het zoeken naar de Pestvogels), Goudhaan, Pimpelmees, Koolmees, Glanskop, Boomkruiper, Gaai, Spreeuw, Huismus, Vink.IJseend (Clangula hyemalis) / Long-tailed Duck. Meijendel. Ganzenhoek.
IJseend (Clangula hyemalis) / Long-tailed Duck. Meijendel. Ganzenhoek.
IJseend (Clangula hyemalis) / Long-tailed Duck. Meijendel. Ganzenhoek.
foto: Henk W.
Kardinaalsmuts.
Genoeg mooie plekjes.
De KNNV vogelwerkgroep.
We hebben deze ochtend leuke soorten waargenomen.
Tijd voor koffie.
Brasserie De Badmeester.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten