BLOGARCHIEFzaterdag 5 november 2016

Texel HVB 29 oktober 2016

Het is 06.45 uur als we met 19 deelnemers de parkeerplaats van de Appelgaarde verlaten. De route naar Den Helder verloopt vlot. Voor de boot van 08.30 uur zijn we ruimschoots op tijd. De onlangs in de vaart genomen veerboot Texelstroom brengt ons naar de overkant. De zon is nog maar amper boven de horizon als we het eiland oprijden. Als eerste staan de bosjes langs Zuider-Haaks op het programma. We horen overvliegende Koperwieken en in de struiken zien we een paar Groenlingen. Altijd al een veerboot willen kopen? In het NIOZ-haventje staat de veerboot Schulpengat te koop. Als we in de richting van de Mokbaai kijken zien we een groep van ca 75 Rotganzen op een strandje. We rijden verder naar het NIOZ-haventje. Op het gras een Zanglijster en even verderop een Graspieper op een paaltje. Niet veel verder horen en zien we een groepje Putters. Wat het weerbericht heeft voorspeld blijkt uit te komen. Het wordt een fraaie dag met lenteachtige temperaturen. Via Oudeschild rijden we naar de IJsdijk. In Ottersaat zien we de eerste Watersnippen. Die zullen we vandaag nog vele malen zien.

We rijden verder naar de vogelkijkhut in Dijkmanshuizen. Voor 19 vogelaars is de hut veel te klein. Aan weerszijden hebben we goed zicht op het plas-dras-gebiedje dat voor ons ligt. Zeven Kleine Zwanen zijn bezig hun veren te poetsen. Op de wieken van de ene molen zit een Buizerd en op die van de andere een Torenvalk. Ook hier weer Watersnippen. Nu en dan vliegen er Veldleeuweriken over. Van echte vogeltrek is vandaag geen sprake, er is simpelweg te weinig wind. In het Wagejot zitten vanwege hoogwater veel vogels. We observeren o.a. Kluten, Smienten, Stormmeeuwen, Rotganzen en achter de plasjes in het grasland Brandganzen en Kolganzen. We rijden via de Lancasterdijk naar Minkewaal en vervolgens naar de parkeerplaats van de Krassekeet.

We gaan op zoek naar Zaagbekken en Brilduikers. Je hebt hier wel een telescoop nodig want ze zitten ver, lastig dus om ze goed in beeld te krijgen. Toch zien we Middelste Zaagbekken, Brilduikers, Eidereenden en Rotganzen. In Polder het Noorden zitten Pijlstaarten. We rijden naar Utopia. We maken hier een korte wandeling. Boven ons vliegt een Buizerd. In Utopia zitten weer Watersnippen. Helaas dit jaar geen Bontbekplevieren. 
Het is inmiddels 13.15 uur en het wordt tijd voor koffie. In de Robbenjager zijn ze ons niet niet vergeten: een lange tafel staat voor ons klaar. Wat opvalt is de jaarlijks toenemende drukte bij de Robbenjager en de Vuurtoren. Om die reden zien we af van een wandeling door de Tuintjes. Dus wordt het plan gewijzigd en rijden we naar het uitkijkpunt in de Slufter.
We kiezen voorde ingang aan het einde van de Oorsprongweg. Er zitten flink wat vogels: Bonte Strandlopers, Tureluurs, een Slechtvalk, een Buizerd, een Sperwer en veel Wulpen en Goudplevieren.

Het is hier altijd weer even genieten van het fraaie uitzicht met in de verte de Noordzee. 
Na ongeveer een uur, het is inmiddels namiddag, rijden we naar de Mokbaai. Op dit tijdstip heb je de zon in de rug en zijn de vogels, die hier wat verder zitten, goed waar te nemen. 
Het wemelt van de steltlopers. We noemen een paar soorten: Bonte Strandloper, Kluut, Kanoet, Grutto, Rosse Grutto, Zilverplevier en Goudplevier. In de verte 3 Brilduikers. Op een paaltje een Slechtvalk die even later voor paniek zorgt, waardoor heel veel vogels op de wieken gaan. We genieten van de vliegbeelden. Het einde van de excursie nadert. Rond 18.00uur nemen we nog een patatje in de snackbar bij het vertrekpunt van de veerboot. 
Door het mooie weer maar vooral door het enthousiasme van de deelnemers kunnen we terugkijken op een geslaagde vogelexcursie.

waargenomen: Kleine Zwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Brandgans, Rotgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, SLobeend, Smient, Wintertaling, Kuifeend, Eidereend, Brilduiker, Middelste Zaagbek, Fazant, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Ooievaar (onderweg bij Delft), Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Slechtvalk (2x), Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Zilverplevier, Goudplevier, Kievit, Kanoet, Drieteenstrandloper, Steenloper, Bonte Strandloper, Tureluur, Groenpootruiter, Grutto, Wulp, Rosse Grutto, Watersnip, Kemphaan, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Houtduif, Veldleeuwerik, Graspieper, Heggenmus, Roodborst, Zanglijster, Koperwiek, Kramsvogel, Merel, Goudhaan, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Boomkruiper, Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Putter, Groenling, Sijs, Rietgors.


Marsdiep. De overtocht naar Texel.
Bij het ochtendgloren rijden we Texel op. 
Het strakke interieur van de nieuwe Texelstroom.
De eerste stop bij Zuider Haaks. De weg naar het haventje van het NIOZ.
Steenloper (Arenaria interpres) / Ruddy Turnstone. Het Horntje. 
Er is nauwelijks wind en dat betekent geen of nauwelijks vogeltrek.
Texelstroom. Het Horntje. 
Voor velen vandaag de eerste oversteek met de nieuwe veerboot.   
Eider (Somateria mollissima) / Common Eider. Haventje NIOZ.
Met een goeie vogelgids kom je er altijd wel uit.
Watersnip (Gallinago gallinago) / Common Snipe. Ottersaat.
Watersnip (Gallinago gallinago) / Common Snipe. Ottersaat.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied avocet. Ottersaat.
Vogelen op de IJsdijk.
Vanwege hoogwater zitten er veel steltlopers in de polders en de plas-dras-gebiedjes.
Soms zitten ze ver, maar met de telescoop kom je er wel uit.
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose. Ottersaat.
Kolgans (Anser albifrons) / Greater White-fronted Goose. Polders langs de IJsdijk.
Kleine Zwaan (Cygnus columbianus bewickii) / Bewick's Swan. Dijkmanshuizen.
Kleine Zwaan (Cygnus columbianus bewickii) / Bewick's Swan. Dijkmanshuizen.
Kleine Zwaan (Cygnus columbianus bewickii) / Bewick's Swan. Dijkmanshuizen.
Vogelobservatiehut Dijkmanshuizen. 
Dijkmanshuizen.
De vogelobservatiehut is te klein voor de hele groep. Dijkmanshuizen.
Een goeie vogelgids is onmisbaar.
Op weg naar de volgende vogelhotspot.
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied Goose Brent. Omgeving Wagejot.
Op zoek naar leuke soorten in het Wagejot.
Dijkmanshuizen.
Soms best wel lastig om de steltlopers op naam te brengen.
Wintertaling, Steenlopers en Smient. Wagejot.
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose. Vogelkijkpunt Krassekeet - Lancasterdijk.
Steenloper (Arenaria interpres) / Ruddy Turnstone. Wagejot.
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose. Vogelkijkpunt Krassekeet - Lancasterdijk.
Krakeend (Anas strepera) / Gadwall. Utopia.
Krakeend (Anas strepera) / Gadwall. Utopia.
Tijd voor koffie in De Robbenjager.
Koffie en appelgebak in De Robbenjager. 
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. Stengweg - De Cocksdorp.
Bij laagwater zijn er veel steltlopers te zien op de Lancasterdijk even voor de Cocksdorp.
Lancasterdijk even voor de Cocksdorp. Goeie steltloper plek.
In het Ganzenreservaat Zeeburg zaten nog geen Rotganzen.
Groenlingen voor de ingang van de Slufter. Oorsprongweg.
De Slufter. 
Er valt hier altijd wel iets te zien. Vandaag bv weer een Slechtvalk, Buizerds en een Sperwer.
Vogelkijkpunt de Slufter. Oorsprongweg.
Voor de meeste deelnemers niet de eerste keer dat ze hier waren.
Mokbaai. In de namiddag goed vogel met zon in de rug.
In deze tijd van het jaar weer veel Wulpen en Bergeenden.
.... en heel veel steltlopers. Kanoeten, Bonte Strandlopers, Groenpootruiter, Grutto, Rosse Grutto, Zilverplevieren, Goudplevieren .... sommigen in grote aantallen. De Mokbaai.
Nog even vogelen. In de verte wacht de veerboot. De Mokbaai.
Kanoet (Calidris canutus) / Red Knot. De Mokbaai.
Nog een laatse blik op De Mokbaai.
Om ca 17.00 uur eindigt de excursie.
Na een patatje in de haven nemen we de boot van 18.00 uur voor de overtocht naar Den Helder.
Slechtvalk (Falco peregrinus) / Peregrine Falcon. De Mokbaai. Foto Ton H.
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose. Polders langs de Lancasterdijk.
Foto Ton H.
Buizerd (Buteo buteo). Common Buzzard. Utopia. Foto Ton H.
Krakeend (Anas strepera) / Gadwall. Utopia. Foto Ton H.
Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) / Great Egret. De Mokbaai. Foto Ton H.
De Mokbaai. Foto Ton H.
Wintertaling (Anas crecca) / Common Teal. Utopia. Foto Ton H.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten