BLOGARCHIEFwoensdag 9 november 2016

Vogelwachtersuitje - 5 november 2016

Ondanks het grauwe weer was het een super geslaagde vogelwachtersdag. Trouwens, wat zitten er toch veel vogels in die Zeeuwse polders en op de slikken. Gelukkig zijn er veel foto's geschoten die deze dag extra onvergetelijk maken. De foto's die rondgingen en de foto's die ik maakte heb ik hieronder op een rijtje gezet. Heb je er nog een paar waarvan je vindt dat ze erbij moeten, stuur ze me toe. 
Petje af voor Boudewijn, goed georganiseerd, prima catering en een gevarieerd programma. 

Dank aan Arris Jan voor de lijst van waarnemingen van deze dag: 

waargenomen : 
Aalscholver, Bergeend, Bonte Strandloper, Brandgans, Brilduiker, Buizerd, Fuut, Goudplevier, Grauwe Gans, Groenpootruiter, Grote Zaagbek, Grote Zilverreiger, Heggenmus, Houtduif, Holenduif, Kanoet, Kemphaan, Kievit, Zilverplevier, Kleine Strandloper, Kleine Zilverreiger, Kluut, Knobbelzwaan, Krakeend, Kramsvogel, Lepelaar, Meerkoet, Middelste Zaagbek, Nijlgans, Pijlstaart, Roodborst, Rosse Grutto, Rotgans, Scholekster, Slobeend, Smient, Spreeuw, Torenvalk, Tureluur, Watersnip, Wilde Eend, Wintertaling, Wulp, Zilvermeeuw, Zwarte Kraai, Zwarte Ruiter, Ekster, Putter, Vink. 

Fotoverslag:

Grinddijk haventje Stellendam. Altijd een goeie plek bij laagwater.
Genoeg te zien.
Weer speelt mee, waterig zonnetje maakt veel goed.
Wat valt er te zien ?
Hollandse luchten.
Het hele slikgebied wordt gescand.
Geen trek in vogels, dan maar foto's maken.
Vandaag geen 500mm. 
Iedereen was het er over eens, we hebben veel gezien.
We zagen er o.a. Lepelaars, Zilverplevieren, Middelste Zaagbek, Grote Zaagbek, Tureluurs, Wulpen, Brilduikers.
De telescopen kwamen goed van pas.
Mooi geweest. Tijd voor iets anders.
Tijd voor koffie.
Gelukkig werd er veel gefotografeerd. 
Koudekerkse Inlagen en Plompe Toren.
Koffie en appelgebak in 't Wapen van Stellendam.
Koffie en appelgebak in 't Wapen van Stellendam.
Koffie en appelgebak in 't Wapen van Stellendam.
Koffie en appelgebak in 't Wapen van Stellendam.
Plompe Toren, helaas vandaag nog geen Velduilen.
Omgeving Koudekerkse Inlagen en Plompe Toren.
Bij de Koudekerkse Inlagen en Plompe Toren minder vogels dan verwacht.
Het was nog laagwater en dan zitten ze hier niet.
Bergeenden, die zaten er volop in vrijwel alle bezochte gebiedjes.
Zes Kleine Zilverreigers en één Grote.
Grote Zilverreiger.
Zilvermeeuwen, het blijven mooie beesten.
Haventje voor De Heerenkeet.
Blauwe Jaap voor de deur van De Heerenkeet.
Lunch in De Heerenkeet.
Vogelen in de Koudekerkse Inlagen.
Lunch in De Heerenkeet. Foto Boudewijn.
Lunch in De Heerenkeet. Foto Boudewijn.
Lunch in De Heerenkeet. Foto Boudewijn.
Lunch in De Heerenkeet. Foto Boudewijn.
Lunch in De Heerenkeet. Foto Boudewijn.
Lunch in De Heerenkeet. Foto Boudewijn.
Lunch in De Heerenkeet. 
Lunch in De Heerenkeet.
Lunch in De Heerenkeet.
Lunch in De Heerenkeet.
Lunch in De Heerenkeet.
Lunch in De Heerenkeet.
Prunjepolder.
Prunjepolder.
Kanoeten. Prunjepolder.
Kluten. Prunjepolder.
Middelste Zaagbek. Foto Marco.
Wulp. Foto Marco.
Wulp. Foto Marco.
Zilverplevier. Foto Marco.
Zilverplevier. Foto Marco.
Grote Zilverreiger met 6 Kleine Zilverreigers. Lijkt net moeder met 6 jongen.
Grote Zilverreiger. Foto Marco.
Heggenmus. Foto Marco.
Buizerd. Foto Frederik.
Kievit. Foto Frederik.

1 opmerking:

 1. Hoi André,
  Bedankt voor het plaatsen van dit leuke fotoverslag van ons vogelwachtersuitje.
  Het zorgt voor een blijvende herinnering aan deze geslaagde dag.
  groet,
  Boudewijn

  BeantwoordenVerwijderen