BLOGARCHIEFvrijdag 29 december 2017

Rondje Zuid-Holland HVB - 28 december 2017

Gids: Maarten Souverijn

Vandaag staat de laatste excursie van 2017 op het programma.  Het is inmiddels een traditie het excursieprogramma af te sluiten met een Rondje door Zuid-Holland. Er wordt niet alleen gevogeld, maar we kijken ook terug op de excursies van het afgelopen jaar. Dit laatste doen we met koffie en appelgebak in de theetuin van Polderpark Cronesteyn. Voor en na de koffie wandelen we door Cronesteyn. 

Leuk was de waarneming van een Vuurgoudhaan, die we ondanks zijn rusteloze gedrag toch goed in beeld kregen. In de sloten zagen we o.a. Smienten, Canadese Ganzen, enkele Krakeenden en een Haas in diepe slaap. 

's Middag maakten we een wandeling in Landgoed Nieuw Leeuwenhorst in Noordwijkerhout van het Zuid-Hollands Landschap. Het gebied kent een rijke geschiedenis waarover op de website van het Zuid-Hollands Landschap het nodige is te vinden: https://www.zuidhollandslandschap.nl

Rond 15.00 uur eindigt de excursie in Paviljoen De Klip in Wassenaar. De erwtensoep was hier uitstekend !  

waargenomen: 
Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Grauwe Gans, Canadese Gans, Nijlgans, Buizerd, Torenvalk, Krakeend, Wilde Eend, Slobeend, Kuifeend, Wintertaling, Winterkoning, Vuurgoudhaan, Goudhaan, Roodborst, Winterkoning. 

fotoverslag:


Wandelen door Polderpark Cronesteyn.
Knobbelzwaan (Cygnus olor ) / Mute Swan. Polderpark Cronesteyn. 
De Knobbelzwanen geven de omgeving een extra mooi tintje. Polderpark Cronesteyn.
Canadese Gans (Branta canadensis) / Greater Canada Goose.
op de achtergrond Krakeenden (Anas strepera) / Gadwall. Polderpark Cronesteyn.


Grote Zilverreiger (Ardea alba) / Western Great Egret. Polderpark Cronesteyn.

Polderpark Cronesteyn.

Waterhoen (Gallinula chloropus) / Common Moorhen. Polderpark Cronesteyn.

Polderpark Cronesteyn. Een moment om even stil te staan bij de excursies van het afgelopen jaar. 


En dan is er koffie en appelgebak in het theehuis. 


Vuurgoudhaan (Regulus ignacapillus) / Common Firecrest. Polderpark Cronesteyn. 
Volg de pijlen ....
Boomkruiper (Certhia brachydactyla) / Short-toed Treecreeper. Polderpark Cronesteyn. 
Polderpark Cronesteyn. 
Blauwe Reiger (Ardea cinerea) / Grey Heron. Polderpark Cronesteyn.
Polderpark Cronesteyn.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. Polderpark Cronesteyn.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. Polderpark Cronesteyn.
Aalscholver (Phalacrocorax carbo) / Cormorant. Polderpark Cronesteyn.
Polderpark Cronesteyn.
Polderpark Cronesteyn.
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose. Polderpark Cronesteyn.
Nieuw Leeuwenhorst van het Zuid-Hollands Landschap. 
Aan de andere kant van het scherm: Krakeenden, Slobeenden, Wintertalingen. Kuifeenden.

Vogelkijkscherm Nieuw Leeuwenhorst - Noordwijkerhout.
Wintertaling (Anas crecca) / Eurasian Teal. Nieuw Leeuwenhorst. 
Misschien toch een IJsvogel ....... ? 
Nieuw Leeuwenhorst.
Slobeend (Anas clypeata)  / Northern Shoveler. Nieuw Leeuwenhorst.
Nieuw Leeuwenhorst.
Nieuw Leeuwenhorst.
Kuifeend (Athya fuligula) / Tufted Duck.
Krakeend (Anas strepera) / Gadwall.
Nieuw Leeuwenhorst.

maandag 18 december 2017

Scheveningse Haven en het Zuiderhavenhoofd HVB - 17 december 2017.

Gids: Marcel van Rooijen 

Het excursiejaar 2017 loopt ten einde. Op 28 december vindt de laatste excursie met als traditionele excursie het Rondje Zuid-Holland plaats. Maar vandaag eerst nog een ochtendexcursie in de Scheveningse Haven en op het Zuiderhavenhoofd o.l.v. Marcel van Rooijen. 

Als eerste staat de Kleine Burgemeester op het programma. Die was gisteren gemeld maar blijkt er deze ochtend al niet meer te zitten. Omdat het laagwater is, zou het best zo kunnen zijn dat hij elders zit te foerageren. 
We rijden naar het Zuiderhavenhoofd. Aan het einde van de pier zetten we de telescopen op om te kijken of er boven zee iets leuks te zien is. Tegen de horizon passeren Alken cq Zeekoeten. Nu en dan Roodkeelduikers. Op de betonblokken zit een paar Oeverpiepers. Er zijn veel vissers. Af en toe bungelt  er een visje aan hun lijn. Beneden op de betonblokken lopen Paarse Strandlopers. Het zijn vogels die hier altijd de wintermaanden doorbrengen. 

Rustig en vooral zonnig weer zorgen voor een ontspannen excursie. 
Naarmate de ochtend vordert wordt het alleen maar drukker op het havenhoofd. Rond 12.00 uur eindigt de excursie. Ofschoon we geen bijzondere soorten zagen was het toch een prima en bovenal gezellige excursie met fraai winterweer. 

waargenomen:  Aalscholver, Roodkeelduiker, Alk/Zeekoet, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Fuut, Steenloper, Paarse Strandloper, Scholekster, Overpieper, Graspieper.


We staan klaar om het Zuiderhavenhoofd op te lopen.
Fraai weer.
Het is laagwater en op het strandje zitten Scholeksters.
Kijken of er nog iets anders tussen zit.
Groepsfoto. We waren met z'n negenen.
Scholekster (Haematopus ostralegus) / Eurasian Oystercatcher. 
Let op de witte keelband kenmerkend voor adult winter.
Vandaag weer flink veel vissers.
Steenloper (Arenaria interpres) / Ruddy Turnstone. 
Soms voorbijtrekkende Roodkeelduikers.
En als je niet wilt vogelen, dan maak je maar een praatje.
Béééééééét .......... !? Of toch niet ?
Mooi licht boven zee.
Paarse Strandloper (Calidris maritima) / Purple Sandpiper.
Paarse Strandloper (Calidris maritima) / Purple Sandpiper.

zondag 10 december 2017

De eerste sneeuw in 2017 - 10 december 2017

De eerste sneeuw is een feit. En een flink pak ook. Ofschoon de temperatuur niet onder nul komt, blijft de sneeuw liggen. De tuinvogels komen vandaag massaal op het vogelvoer af. Groenlingen en Vinken vliegen op en af. Nu en dan hangt de Grote Bonte Specht aan het netje met pinda's. De Putter van de afgelopen dagen is ook weer terug. We maakten een paar foto's vanuit de woonkamer door de dubbele beglazing, waardoor de kwaliteit van  de foto's te wensen overlaat. 


Drukte op de voedersilo.
 Putter (Carduelis carduelis) / European Goldfinch.
Een dik pak sneeuw.
Grote Bonte Specht (Dendrocopus major) / Great Spotted Woodpecker.
Groenling (Chloris chloris) / European Greenfinch.
Houtduif (Columba palumbus) / Common Wood Pigeon.
Putter (Carduelis carduelis) / European Goldfinch.
Groenling (Chloris chloris) / European Greenfinch.
Groenling (Chloris chloris) / European Greenfinch.
Groenling (Chloris chloris) / European Greenfinch.
In de boom van de buren wachten de vogels op het moment om in onze tuin te vliegen.
Vink (Fringilla coelebs) / Common Chaffinch.
Vink (Fringilla coelebs) / Common Chaffinch.