BLOGARCHIEFwoensdag 25 januari 2017

Koudekerksche Inlaag - Plompe Toren - Prunjepolder - Brouwersdam. 22 januari 2017.

Aan de reeks fraaie winterdagen van de afgelopen week blijkt maar geen einde te komen. Mooi vogelweer, lekker helder en zonnig, nauwelijks wind. We gaan vandaag naar een paar leuke plekken op Goeree en Schouwen. Vanwege hoogwater in het haventje van Stellendam slaan we deze prima vogelplek over, misschien vanmiddag bij laagwater ? We rijden meteen door richting de Plompe Toren en de Koudekerksche Inlaag. In een oer-Hollands slootje hangen 4 Lepelaars rond. De jonge gekleurringde Lepelaar is doorgegeven aan de Lepelaarswerkgroep. Uiteraard zijn we benieuwd naar de lifehistorie. Op de Oosterschelde zwemmen Middelste Zaagbekken en Rotganzen. 
En dan staat als tweede de Prunjepolder op ons programma. Op de natte plasjes ligt ijs en je weet het, dan zijn de vogels vertrokken. In een wak zien we nog een tiental Pijlstaarten. We houden het hier voor gezien en rijden naar de Brouwersdam waar we vanwege de windstilte geen kitesurfers verwachten. Dat klopt. Bij de Spuisluis staan veel vogelaars over het water te turen. Er zitten veel vogels: IJseenden, Middelste Zaagbekken, Eidereenden, Zwarte Zee-eenden, Kuifduikers, Geoorde Futen, Bilduikers, om maar wat te noemen. En dan wordt het mistig boven het open water, de temperatuur gaat gauw onderuit. We besluiten huiswaarts te keren.
Het pontje van Maassluis brengt ons over de Nieuwe Waterdag. 

waargenomen soorten: Kolgans, Brandgans, Rotgans, Bergeend, Pijlstaart, Slobeend, Smient, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Eidereend, Zwarte Zee-eend, IJseend, Brilduiker, Middelste Zaagbek, Kuifduiker, Geoorde Fuut, Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger, Blauwe Reiger, Lepelaar, Buizerd, Torenvalk, Scholekster, Kluut, Kievit, Tureluur, Zwarte Ruiter, Groenpootruiter, Wulp, Watersnip.


Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Koudekerkseweg - Koudekerksche Inlaag.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Koudekerkseweg - Koudekerksche Inlaag.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Koudekerkseweg - Koudekerksche Inlaag.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Koudekerkseweg - Koudekerksche Inlaag.
Reeën. Koudekerksche Inlaag.
Reeën. Koudekerksche Inlaag.
Tureluur (Tringa totanus) / Common Redshank. Koudekerksche Inlaag.
Middelste Zaagbek (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. Plompetorenweg.
Middelste Zaagbek (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. Plompetorenweg.
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose. Koudekerksche Inlaag.
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose. Koudekerksche Inlaag.
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose. Koudekerksche Inlaag.
Rotgans (Branta bernicla) /  Dark-bellied Brent Goose. Plompetorenweg.
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose. Koudekerksche Inlaag.
Rotgans (Branta bernicla) /  Dark-bellied Brent Goose. Plompetorenweg.
Wulp (Numenius arquata) / Eurasian Curlew. Koudekerksche Inlaag.
Groenpootruiter (Tringa nebularia) / Common Greenshank. Prunjepolder.
Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) / Spotted Redshank. Prunjepolder.
Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) / Spotted Redshank. Prunjepolder.
Slootje met veel steltlopers in de Koudekerksche Inlaag.
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck. Prunjepolder.
Groenpootruiter (Tringa nebularia) / Common Greenshank. Prunjepolder.
Kievit (Vanellus vanellus) / Northern Lapwing. Prunjepolder.
Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) / Little Egret. Prunjepolder - Haventje De Heerenkeet.
Slobeend (Anas clypeata) / Northern Shoveler. Prunjepolder.
Slobeend (Anas clypeata) / Northern Shoveler. Prunjepolder.
Slobeend (Anas clypeata) / Northern Shoveler. Prunjepolder.
Middelste Zaagbek (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. Brouwersdam
Brilduiker ♂ (Bucephala clangula) / Common Goldeneye. Brouwersdam.
Zwarte Zee-eend (Melanitta nigra) / Black scoter. Brouwersdam.
Brilduiker ♀ (Bucephala clangula) / Common Goldeneye. Brouwersdam.
Met het pontje van Maassluis steken we de Nieuwe Waterweg over.
Overtocht enkeltje € 5,30,  maar dan ben je wel eerder thuis.
Maassluis "by night". 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten