BLOGARCHIEFdinsdag 17 januari 2017

Reeuwijkse Plassen - HVB excursie. 14 januari 2017.

De Reeuwijkse Plassen bestaan uit tientallen plassen die door smalle dijkjes (al dan niet met bebouwing) van elkaar worden gescheiden. De plassen Broekvelden en Vettenbroek worden door grote aantallen watervogels als rust- en voedselgebied gebruikt. Het gaat om duizenden watervogels. Vandaag maken we met 12 deelnemers onder leiding van Ton Haase een wandeling om Broekvelden. De wandeling bedraagt ca 6 km. Als we op de parkeerplaats aankomen ligt er een dun laagje sneeuw op de weg. Het is onder nul dus het beloofd een echte winterse wandeling te worden. De plas is niet bevroren, slechts op enkele plekken zien we een dun laagje ijs. Waar we ook kijken, overal zwemmen overwinterende eenden.
We zien ook leuke zangertjes zoals Ringmus, Huismus, Winterkoning, Vink, Heggenmus. Regelmatig wordt er gestopt op zoek naar nieuwe soorten. Het wordt een leuke wandeling. In de weilanden zien we veel ganzen waaronder Kolganzen en Brandganzen. Om ca 13.00 uur gaan we naar restaurant paviljoen De Reeuwijkse Hout om op temperatuur te komen en de excursie nog even onder de loep te nemen. Het was weer een geslaagde lange ochtendexcursie, met dank aan Ton.

Waargenomen: Winterkoning, Roodborst, Aalscholver, Vink, Koolmees, Merel, Ekster, Grauwe Gans, Waterhoen, Kievit, Pimpelmees, Grote Bonte Specht, Heggenmus, Brandgans, Grote Zilverreiger, Smient, Slobeend, Krakeend, Tafeleend, Bergeend, Wintertaling, Buizerd, Kolgans, Brilduiker, Tafeleend, Huismus, Dodaars, Fuut, Ringmus, Stormmeeuw, Kuifeend, Rosse Stekelstaart, Zilvermeeuw, Fazant, (…. Ze staan wel een beetje doorelkaar)

M. Kommer.

Krijgen we dit jaar dan eindelijk weer eens een echte winter? 
Reeuwijkse Hout. We maken een wandeling van ca 6 km om plas Broekvelden.
Ekster (Pica pica) / Eurasian Magpie.
Roodborst (Erithacus rubecula) / European Robin.
Vink (Fringilla Coelebs) / Chaffinch. 
Waterhoen (Gallinula chloropus) / Moorhen. 
Pimpelmees (Parus Caeruleus) ) / Blue Tit.
Ton loopt voor ons uit op zoek naar leuke soorten.
Eindelijk, ijs op de plas.
Vogels spotten op de plas.
Er worden heel veel overwinterende eenden gespot.
Krakeend (Anas strepera) / Gadwall. 
Wilde Eend (Anas platyrhynchos)  / Mallard.
We gaan verder, ook al heb je het koud. 
Leuk dat Maarten vandaag al weer op de been was.
Eenzame Buizerd "op de wieken" (Buteo buteo) Common Buzzard.
Op de voorgrond: Kolgans (Anser albifrons) / White-fronted Goose.  
Meerkoet (Fulica atra) / Common Coot. 
Brilduiker (Bucephala clangula) / Common Goldeneye. 
Kuifeend (Aythya fuligula) / Tufted Duck. 
Brilduiker (Bucephala clangula) / Common Goldeneye.
Hier wordt goed werk verricht.
Vogelkijkscherm Gemaal Bosmankade. 
Vogelkijkscherm Gemaal Bosmankade.
Vogelkijkscherm Gemaal Bosmankade.
Tafeleend (Aythya ferina) / Common Pochard.
Krakeend (Anas strepera) / Gadwall.
Ringmus (Passer montanus) / Tree Sparrow. 
Ringmus (Passer montanus) / Tree Sparrow.
Rosse Stekelstaart (Oxyura jamaicensis) / Ruddy Duck. 
De excursie eindigt om 13.00 uur. Het was weer een leuke vogelochtend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten