BLOGARCHIEFwoensdag 22 februari 2017

Texel - 10 februari 2017

Aan alles komt een eind, ook aan een midweek Texel. De dooi is weliswaar ingezet maar het blijft koud. De polderslootjes zijn dichtgevroren en veel ganzen en eenden zijn naar andere oorden vertrokken. Toch zijn er nog volop vogels op het eiland. Vanaf de Zwinweg bij het Lage Land vliegt een IJsvogel voor langs onze auto. Hij duikt meteen in een slootje langs de weg. De vogel maakt een vrij tamme indruk. Last van de kou of heeft hij de laatste dagen maar weinig vis kunnen vangen ? We maken een paar foto's waarvan er één nu de openingsfoto van onze site is.  

Langs de Oorsprongweg zitten nog steeds flinke aantallen IJsgorzen, Holenduiven en Veldleeuweriken. Soms vliegen ze op als het schrikkanon van een boer weer een schot lost. Maar de knallen maken geen grote indruk, want kort daarop landen ze weer de de akkertjes. 
In het slootje zit weer een Witgat. Deze soort trekt in deze periode van het jaar door Texel. Het zijn prachtige vogeltjes die hun naam pas eer aan doen wanneer ze opvliegen. 

In polder Waal en Burg zitten Smienten dicht opeengepakt in de wakken. Ook de Kramsvogels die we gisteren zagen zitten er nog steeds. 

En bij de Volharding de vogels die er de afgelopen dagen ook zaten, een Zilverplevier, enkele Eidereenden, Goudplevieren ... een stuk of 20, Bonte Strandlopers, Tureluurs. 
Over de rietkragen van de Roggesloot jaagt weer een vrouwtje Blauwe Kiekendief. 

Een groep van zo'n 18 Dodaarzen zwemt rond in een wak langs de Stengweg, misschien zijn het er meer, tellen is immers lastig bij deze soort die vaak liever onder dan boven water is. Vanaf de Lancasterdijk een Buizerd en veel Steenlopers. Overal zitten Bergeenden. We sluiten onze midweek af met een kort bezoek aan de Haven van Oudeschild in de hoop de Grote Burgemeester, die we hier gisteren zagen, nog een keer te zien. Helaas. We rijden richting ´t Horntje ... 

O.a. waargenomen: Krakeend, Bergeend, Slobeend, Smient, Kramsvogel, IJsvogel, Witgat, Zilverplevier, Eidereend, Goudplevier, Bonte strandloper, Blauwe Kiekendief, Buizerd,Torenvalk, Dodaars, Vink, IJsgors, Veldleeuwerik.

IJsvogel (Alcedo atthis) / Common Kingfisher. Zwinweg - Oude Land. 
Holenduif (Columba oenas) / Stock Dove. Oorsprongweg.
Deze Holenduiven, Houtduiven en Kauwen zijn totaal niet onder de indruk van het schrikkanon. 
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose. Lancasterdijk.
De Volharding. Na een week vorst ligt er ijs. 
De Volharding. In de zomer heerst hier het massatoerisme.
De Volharding. Bitterkoud. 
De Volharding. Nu begrijp ik waar die naam vandaan komt.
Ook het plasje van de Robbenjager is dichtgevroren.
Dodaars (Tachibaptus ruficollis) / Little Grebe. Stengweg
Dodaars (Tachibaptus ruficollis) / Little Grebe. Stengweg
Drijvers Vogelweid de Bol. 

maandag 20 februari 2017

Texel - 9 februari 2017

Wanneer we ons chalet verlaten worden we door een groepje Staartmezen opgewacht. Ofschoon de soort vrij tam is en dus goed te benaderen, blijkt het toch altijd weer lastig om er een paar fatsoenlijke foto's van te maken. Ze zijn gewoon heel erg onrustig. Maar het fotograferen van Staartmezen was niet het doel van deze dag. 

Vandaag is het plan Kleine en Wilde Zwanen te vinden. En op het lijstje staan ook Bonte Kraai en Grote Burgemeester. We rijden eerst naar de Veenselangweg. Een straffe oostenwind en een temperatuur van net onder het vriespunt, het is verschrikkelijk koud, toch zetten we onze telescopen op. Al snel zien we 2 Kleine Zwanen. Een stukje verderop zit ook nog een juveniele Wilde Zwaan. We schieten wat bewijsplaatjes, leuk voor onze site.

In het gebied is de laatste dagen ook nog een Bonte Kraai waargenomen. Die blijkt in gezelschap van een groepje Zwarte Kraaien. Tussen de Spreeuwen zitten ook nog wat Kramsvogels. We rijden verder naar De Petten en de Mokbaai. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief vliegt laag over de rietkragen op zoek naar prooi. In Waal en Burg zien we een tweede Blauwe Kiek. 

Langs de Slufterweg maken we een paar foto´s van een Witgat. Op dit moment duiken ze overal op langs slootkantjes. Bij de Volharding, het is laagwater, zien we de gebruikelijke soorten zoals Goudplevier, Wulp, Bonte Strandloper, Tureluur, Grote Mantelmeeuw, Stormmeeuw en Eidereend. 

In de namiddag gaan we naar de haven van Oudeschild om de laatste soort van deze dag te vinden: de Grote Burgemeester. Op 2 steigers zitten veel meeuwen, zodat we de Grote Burgemeester snel in de kijker krijgen. En hiermee is het lijstje voor vandaag keurig afgewerkt.

Een greep uit de soorten die we vandaag zagen: (ze staan weer doorelkaar) 
Staartmees, Koolmees, Pimpelmees, Roodborst, Spreeuw, Kramsvogel, Smient, Slobeend, Kleine Zwaan, Grote Zwaan, Bonte Kraai, Tureluur, Bergeend (weer héél veel), Pijlstaart, Blauwe Kiekendief, Torenvalk, Buizerd, Huismus, Vink, Witgat, Goudplevier, Wulp,Tureluur, Bonte Strandloper, Scholekster, Holenduif, Veldleeuwerik. 


Kramsvogel (Turdus pilaris) / Fieldfare. Veenselangweg.
Kramsvogel (Turdus pilaris) / Fieldfare. Veenselangweg.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. Veenselangweg. 
Kleine Zwaan (Cygnus bewickii) / Bewick's Swan. Veenselangweg. 
De Kleine Zwanen afgebeeld op de voorgrond van de foto. 
Kleine Zwaan (Cygnus bewickii) / Bewick's Swan. Veenselangweg. 
De Kleine Zwanen afgebeeld op de voorgrond van de foto.
Wilde Zwaan (Cygnus cygnus) / Whooper Swan. Veenselangweg.
Kleine Zwaan (Cygnus bewickii) / Bewick's Swan. Veenselangweg.
Bonte Kraai (Corvus cornix) / Hooded Crow. Veenselangweg.
Schapenboet
Blauwe Kiekendief ♀ (Circus cyaneus) / Hen Harrier. Mokbaai.
Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigeon. Polder Waal en Burg. 
Het ijs drijft de vogels de wakken in.  
Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigeon. Polder Waal en Burg.
Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigeon. Polder Waal en Burg.
Kramsvogel (Turdus pilaris) / Fieldfare. Polder Waal en Burg.
Kramsvogel (Turdus pilaris) / Fieldfare. Polder Waal en Burg.
Polder Waal en Burg.
Polder Waal en Burg.
Witgat (Tringa ochropus) / Green Sandpiper. Waal en Burg.
Witgat (Tringa ochropus) / Green Sandpiper. Waal en Burg.
De Slufter. Door de harde oostenwind is het water uit het gebied gestroomd. 
Witgat (Tringa ochropus) / Green Sandpiper. Slufterweg.
Grote Burgemeester (Larus hyperboreus) / Glaucous Gull. Waddenhaven Oudeschild.
Grote Burgemeester (Larus hyperboreus) / Glaucous Gull. Waddenhaven Oudeschild.

zondag 12 februari 2017

Texel - 8 februari 2017.

Vandaag doet de winter zijn intrede op het eiland. Het is een koude nacht geweest met temperaturen van even onder nul. Bovendien heeft het een beetje gesneeuwd. Maar de sneeuw is in de ochtend al weer snel verdwenen. Met de pittige oostenwind voelt het zeer koud aan .... gevoelstemperatuur, zoals dat tegenwoordig heet, ca 8 graden onder nul ! We zitten dan ook meer in dan buiten de auto. Van de geplande wandeling over de dijk met uitzicht op de Schorren zien we dan ook af. 
Toch bezoeken we vandaag veel gebiedjes met leuke soorten. Zo zaten de Toendrarietganzen aan de Oorsprongweg weg vandaag heel dichtbij. Wilde de Torenvalk bij het Uitkijkpunt van De Slufter maar niet van dat paaltje af. Zaten er weer zo'n 150 Veldleeuweriken en ruim 30 IJsgorzen op de akkers van de Oorsprongweg. Zagen we een vrouwtje Blauwe Kiekendief in de Mokbaai, maar ook één in De Petten. Misschien ging in beide gevallen om dezelfde vogel? Zwommen er in de Roggesloot ter hoogte van De Cocksdorp ruim 50 Pijlstaarten.
Bleef het gelukkig droog. En werd het een topvogeldag !

De daglijst van Texel 8 februari (ze staan weer niet in de juiste volgorde): Kolgans, Buizerd, Vink, Heggenmus, Holenduif, Houtduif, Torenvalk, Wintertaling, Slobeend, Krakeend, Kievit, Graspieper, Bergeend, Kuifeend, Pijlstaart, Wulp, Kleine Zilverreiger, Tureluur, Blauwe Kiekendief, Slechtvalk, Kluut, Toendrarietgans, Rotgans, Grauwe Gans, Veldleeuwerik, IJsgors, Witgat, Brilduiker, Middelste Zaagbek, Goudplevier, Steenloper, Bontbekplevier, Bonte Strandloper, Drieteenstrandloper. Hoornderweg. 
Zilvermeeuw (Larus argentatus) / European Herring Gull. Haven van Oudeschild.
Vandaag op zoek naar de Grote Burgemeester. Helaas vandaag niet, maar we gaan er van uit dat we hem morgen wel vinden.
Zilvermeeuw (Larus argentatus) / European Herring Gull. Haven van Oudeschild.
Zilvermeeuw (Larus argentatus) / European Herring Gull. Haven van Oudeschild.
Zilvermeeuw (Larus argentatus) / European Herring Gull. Haven van Oudeschild.
Dodaars (Tachybaptus ruficolis ) / Little Grebe. Haven van Oudeschild.
Toendrarietgans (Anser serrirostris) / Tundra Bean Goose. Oorsprongweg.
Toendrarietgans (Anser serrirostris) / Tundra Bean Goose. Oorsprongweg.
Toendrarietgans (Anser serrirostris) / Tundra Bean Goose. Oorsprongweg.
Toendrarietgans (Anser serrirostris) / Tundra Bean Goose. Oorsprongweg.
Blauwe Kiekendief ♀ (Circus cyaneus) / Hen Herrier. Mokbaai.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet. Krassekeet.
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) / Common Ringed Plover. Stengweg.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. 
Uitkijkpunt De Slufter.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel.
Uitkijkpunt De Slufter.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel.
Uitkijkpunt De Slufter.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel. 
Uitkijkpunt De Slufter. 
In het doodlopende deel van de Oorsprongweg (richting De Slufter) 
zitten altijd wel leuke soorten.
Vandaag een flinke groep Veldleeuweriken aan weerszijden van de Oorsprongweg.
Veldleeuweriken. Oorsprongweg. 
Witgat (Tringa ochropus) / Green Sandpiper. Oorsprongweg.
Witgat (Tringa ochropus) / Green Sandpiper. Oorsprongweg.
Goudplevier (Pluvialis apricaria) / European Golden Plover. Stengweg. 
Iedere dag bij laagwater liepen er ruim 30 Goudplevieren. 
Goudplevier (Pluvialis apricaria) / European Golden Plover. Stengweg.
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) / Common Ringed Plover. Stengweg.
Goudplevier (Pluvialis apricaria) / European Golden Plover. Stengweg.
Bonte Strandloper (Calidris alpina) / Dunlin. Stengweg.
Bonte Strandloper (Calidris alpina) / Dunlin. Stengweg.