BLOGARCHIEFzaterdag 11 februari 2017

Texel - 7 februari 2017

Nadat we gisteren bij Noordwijk de Siberische Taling hadden gezien, vertrokken we in de voormiddag voor de midweek naar Texel. Vandaag hebben we een rondje over het eiland gemaakt en diverse natuurgebiedjes bezocht. We zagen o.a één van de eerste Lepelaars net teruggekomen uit het overwinteringsgebied? Of gewoon in Nederland gebleven. Verder een Pestvogel in Oosterend. Op de Oorsprongweg zagen we een groep van zo'n 100 Veldleeuweriken, ruim 40 Fazanten en groepen Holenduiven. Verder vandaag flinke aantallen, Bergeenden, Wulpen en Smienten. 

Een greep uit de vogelsoorten die we vandaag zagen: Smient, Wintertaling, Wulp, Scholekster, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Meerkoet, Bergeend, Kolgans, Grauwe Gans, Rotgans, Brandgans, Kauw, Dodaars,Sperwer, Bonte Strandloper, Torenvalk, Knobbelzwaan, Aalscholver, Toendrarietgans, Holenduif, Eidereend, Veldleeuwerik, Krakeend, Tafeleend, Slobeend, Grote Mantelmeew, Pestvogel, Spreeuw, Lepelaar, Kleine Zilverreiger, Pijstaart, Roodborst, Koolmees, Merel, Zwarte Kraai, Blauwe Reiger.  


Kolgans (Anser albifrons) / Grater White-fronted Goose.
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied-Brent Goose. 
IJsdijk
Rotgans (Branta bernicla) / Dark-bellied-Brent Goose. IJsdijk.
Wintertaling (Anas crecca) / Eurasian Teal. Ottersaat. Ottersaat.
Bonte Strandloper (Calidris alpina) / Dunlin. 
Kuifeend (Aythya fuligula) / Tufted Duck. Stengweg.
 Dodaars (Tachibaptus ruficollis) / Little Grebe. Stengweg.
Langs de Oorsprongweg Holenduiven, Veldleeuweriken, Fazanten, Wulpen. 
In groepen vliegend over en foeragerend op de akkers.
De Slufter. In deze tijd van het jaar veel overwinterende eenden zoals Pijlstaarten, Smienten, Wilde Eenden. 
De Slufter. In deze tijd van het jaar veel overwinterende eenden zoals Pijlstaarten, Smienten, Wilde Eenden.
Pestvogel (Bombycilla garrulus) /Bohemian Waxwing. Oosterend. Er zat er maar één
Pestvogel (Bombycilla garrulus) /Bohemian Waxwing. Oosterend.
Pestvogel (Bombycilla garrulus) /Bohemian Waxwing. Oosterend.
Pestvogel (Bombycilla garrulus) /Bohemian Waxwing. Oosterend.
Pestvogel (Bombycilla garrulus) /Bohemian Waxwing. Oosterend.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. De Petten.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. De Petten.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. De Petten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten