BLOGARCHIEFvrijdag 24 maart 2017

Landje van Geijsel en Polder Ronde Hoep - 11 maart 2017

Het bezoek aan Landje van boer Geijsel is ook dit jaar weer in het excursieprogramma opgenomen. Het is immers een van de eerste voorjaarsexcursies waarbij we de Grutto's weer verwelkomen en we de eerste zangertjes horen. Gelukkig hebben we deze keer heel fraai weer, een aangenaam zonnetje en nauwelijks wind. Dat was in 2013 wel anders, toen moesten we hier de dagexcursie afblazen. Bij de schuur van boer Geijsel is druk, wij zijn kennelijk niet de enigen die er vandaag op uit zijn getrokken om met name de Grutto's te observeren. Ook Smienten, Wintertalingen, een Kemphaan, Bergeenden, Pijlstaarten zijn aanwezig. Vanaf het Landje van Geijsel rijden we naar de Ouderkerkerplas langs de drukke A9. Op de plas zwemmen nog duizenden Smienten. Als ik intensief door mijn telescoop tuur, haal ik er nog 3 Krooneenden uit, 2 mannen en één vrouw. De groep is inmiddels onder de A9 doorgelopen om vanaf het weggetje een tweede blik op het Landje van Geijsel te werpen. 

We probererer nog wat nieuwe soorten te vinden en wie weet een IJslandse Gutto. 

In het riet langs de Ouderkerkerplas zit luid een Rietgors te zingen. Hij blijft maar doorgaan. En dan krijg je toch wel het gevoel dat het voorjaar er aan zit te komen.

Om ca 12.00 uur rijden we terug naar Ouderkerk aan de Amstel om in Pop-up Grand Café De Banq een kop koffie te drinken. Enkele deelnemers kiezen ervoor om de Portugees-Joodse begraafplaats Beth Haim van nabij te bekijken. 

Om ca 14.00 vervolgen we onze dag naar Waverhoek. Het is een mooie route waarbij we aan de rechterkant uitzicht hebben op Polder Ronde Hoep. 

In Polder Groot-Mijdrecht maken we een korte wandeling. Enkele deelnemers kiezen voor de volledige wandeling om de plas-dras-gebiedjes. Ook hier zien we weer veel Gutto's. Leuk is de waarnemeing van een Dwerggans. Als laatste bezoeken we de Grote Wije. Helaas zijn de Lepelaars die hier op de eilandjes broeden nog niet terug. Even verderop zien we nog een groepje Putters. Om ca 16.00 uur eindigt de excursie. 

Met dank aan Ton Hissink voor een aantal toegestuurde foto's.
En natuurlijk dank aan Pieter Drenth, van wie we de nauwkeurig bijgehouden daglijst ontvingen. 

waargenomen soorten: Putter, Kleine Mantelmeeuw, Brilduiker, Tafeleend, Dwerggans, Brandgans, Graspieper, Kolgans, Tureluur, Lepelaar, Watersnip, Kemphaan, Kluut, Kauw, Houtduif, Halsbandparkiet, Ekster, Roodborst, Pimpelmees, Waterhoen, Koolmees, Winterkoning, Merel, Krooneend, Grote Zilverreiger, Krakeend, Blauwe Reiger, Rietgors, Kuifeend, Grauwe Gans, Fuut, IJslandse Grutto, Zwarte Ruiter, Witte Kwikstaart, Aalscholver, Wilde Eend, Scholekster, Spreeuw, Kievit, Pijlstaart, Slobeend, Meerkoet, Mient, Bergeend, Grutto, Wintertaling, Huismus, Vink, Grote Bonte Specht, Zanglijster. 


We zijn vandaag niet de enigen.
Overal om de schuur van Geijsel zien we vogelaars.
Ofschoon we hier al vele malen zijn geweest, blijft het een prima vogellocatie.
Pieter hield vandaag de daglijst bij.
Landje van Geijsel heeft inmiddels internationale erkenning.
Ja, druk was het vandaag zeker.
Veel Grutto's, Kieviten en een enkele Kemphaan.
Hopelijk gaat  2017 een goed jaar worden voor de weidevogels.
De Grutto's zitten nog in verschillenden kleden.
Maar ook in de lucht is de Grutto een prachtige verschijning.
Watersnip (Gallinago gallinago) / Common Snipe. Landje van Geijsel.
foto: Ton Hissink
Groepje Grutto's met wat Kieviten. Landje van Geijsel.
foto: Ton Hissink
Scholeksters un gezelschap van een paar Slobeenden.
foto: Ton Hissink
Kolgans (Anser albifrons) / Greater White-fronted Goose. Landje van Geijsel.
foto: Ton Hissink
Landje van Geijsel. foto: Ton Hissink
Er worden toch nog steeds nieuwe soorten gezien. Landje van Geijsel.
Pieter wijst op 2 langsvliegende Witte Kwikstaarten. Landje van Geijsel.
En dan wordt het tijd om aan de overkant van Geijsel te gaan kijken.
Parkeren bij het Geijsel is met deze drukte wel een probleem.
Enthousiaste deelnemers !!
Op de achtergrond de Ouderkerkerplas. In de wintermaanden overwinteren er duizenden Smienten op de plas. 
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting. Ouderkerkerplas.
Vogelen langs Ouderkerkerplas met op de achtergrond de drukke A9.
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting. Ouderkerkerplas.
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting. Ouderkerkerplas.
Landje van Geijsel, maar nu vanaf de overkant gezien. 
Grote Zilverreiger (Ardea alba) / Western Great Egret.
Landje van Geijsel vanaf de overkant gezien, levert weinig nieuwe soorten op.
Ze blijven maar kort om vervolgens naar hun broedgebieden te gaan.
Schuurtje van het Landje van Geijsel.
En dan wordt het tijd voor koffie in Ouderkerk aan de Amstel.
Koffie in Grand Café de Banq. Ouderkerk aan de Amstel.
Grand Café de Banq. Ouderkerk aan de Amstel.
Het middagprogramma wordt aangekondigd .... langs Polder Ronde Hoep naar Waverhoek.
Polder Groot-Mijdrecht.
Achter de Brandganzen 4 Lepelaars.
Jammer, dat ze niet op de foto willen.
Ook hier weer heel veel Grutto´s. Polder Groot Mijdrecht.
In Waverhoek gelegen.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet. Polder Groot-Mijdrecht.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet. Polder Groot-Mijdrecht.
foto: Ton Hissink
Wintertaling (Anas crecca) / Eurasian Teal. Waverhoek.
Gezellig met z'n drieën op de foto.
Wandeling in Polder Groot-Mijdrecht.
Niet iedereen maakt de hele wandeling om de plasjes van Groot-Mijdrecht.
Wandeling door Polder-Groot Mijdrecht.
Links: Dwerggans (Anser erythropus) / Lesser White-fronted Goose. Polder Groot-Mijdrecht.
Waverhoek.
Wandeling door Polder Groot-Mijdrecht.
Grote Wijhe.
Botshol.
Grote Wije. Lenteplaatje. 
En dan nadert het einde van deze excursie.
Grote Wije. Vanaf hier rijden we weer terug naar de Appelgaarde.