BLOGARCHIEFzondag 23 april 2017

De Biesbosch HVB vogelexcursie - 22 april 2017

Vandaag gaan gaan we op vogelexcursie naar de Biesbosch. Het is een nieuwe excursie waarvan het programma in april is samengesteld. Er is geprobeerd een afwisselend programma te maken. Doel was om een combinatie te vinden tussen wandelen en het bezoek van leuke vogelplekken met de auto. 
Het ochtendprogramma bestond uit 2 wandelingen in de de Dordtse Biesbosch. Het middagprogramma vond plaats in de Brabantse Biesbosch met korte stops en wandelingen op de naar ons gevoel leukste plekken van dit deel van de Biesbosch. Om ca 13.00 uur hebben we even de tijd genomen om in het Biesbosch Museum koffie te drinken. Het was een goed moment want even tevoren begon het te regenen. Het was een frisse dag met afwisselend zon en wolken. Gelukkig bleef ons een regenachtige dag bespaard. 

Het hoogtepunt van de dag was natuurlijk de waarneming van beide Visarenden op het nest. Oschoon de visarend in een behoorlijk aantal doortrekt is het broeden van de soort altijd uitgebleven. Vanwege de kou lieten de vogels zich vandaag niet goed zien, wel was er veel vogelzang, zodat we behoorlijk wat soorten konden scoren. Om ca 16.00uur eindigt de excursie langs de Bandijk. Helaas stond het water hoog en waren er amper steltlopers te zien. Ondanks het frisse weer kunnen we mede door het enthousiasme van de deelnemers terugkijken op een geslaagd dagje vogelen.

Met dank aan Ton Hissink en Bouke de Graaf voor de toegestuurde foto's. 

Waargenomen vogelsoorten: Knobbelzwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Canadese Gans, Brandgans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Wintertaling, Zomertaling, Tafeleend, Kuifeend, Fazant, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Ooievaar (parkeerplaats Appelgaarde), Lepelaar, Visarend, Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kleine Plevier, Kievit, Tureluur, Groenpootruiter, Grutto, Wulp, Regenwulp, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zwartkopmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief, Houtduif, Gierzwaluw, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart, Gele Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Gekraagde Roodstaart, Merel, Grasmus, Zwartkop, Rietzanger, Snor, Cetti's Zanger, Kleine Karekiet, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Koolmees, Boomkruiper, Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Kneu, Putter, Groenling, Rietgors.

Vlinders: Klein geaderd Witje, Oranje Tipje.  


Start van de eerste wandelingen in de Dordtse Biesbosch.
Veel vogelzang, maar ze laten zich moeilijk zien.
De eerste wandeling loopt door laantjes met hakhoutgrienden langs de Nieuwe Merwede.
Ton geeft uitleg over de soorten die we horen.
De wilgen worden nauwkeurig beheerd.
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) / Common Chiffchaff.
Het is een leuke wandeling.
Na ca 45 minuten zit de eerste wandeling erop. 
Duidelijk info over de regels.
Natuurpad Nieuwe Merwede.
Fitis (Phylloscopus trochilus) / Willow Warbler.
Foto: Bouke de Graaf
Een inspirerende omgeving.
De terugkeer van de eerste wandeling. 
Zo te horen heeft iedereen het hier naar zijn zin of haar zin gehad.
Langs de Nieuwe Merwede. 
Tongplaat. Een plek waar de Zeearend regelmatig wordt waargenomen.
Dordtse Biesbosch.
De tweede wandeling langs de Tongplaat. Dordtse Biesbosch.
Groenling (Chloris chloris ) / European Greenfinch 
Regelmatig hoor je de Cetti's Zanger. Ze zien is lastiger.
Aankomst van wandeling 1 in de Dordtse Biesbosch.
Zwartkop, Fitis, Gekraagde Roodstaart, Rietzanger ze zijn vandaag allemaal goed te horen.
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting
Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) / Sedge Warbler
Wandelen langs de Tongplaat. Dordtse Biesbosch.
Links ♂ Zomertaling. Totaal zagen we er drie:  2♂♂ en 1 ♀
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common shelduck.
Foto: Ton Hissink
We bezoeken diverse plekken langs de Deeneplaatweg. 
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill.
Foto: Bouke de Graaf
En het is helemaal geen probleem om even lekker in de auto te blijven. 
Grutto (Limosa limosa) / Black-tailed Godwit. Deeneplaatweg.
Rietgors (Emberiza schoeniclus) / Reed Bunting
Foto: Ton Hissink
Vogelen vanaf de Deeneplaatweg. Genoeg te zien en te horen.
Deeneplaatweg. Soms zijn er ook helemaal geen vogels.
Er wordt vandaag enthousiast gevogeld. En dat leverte altijd een boel op.
We maken een korte wandeling in de Noordwaard Polder.
In de Noordwaard Polder zien we o.a. Brandganzen en veel Kokmeeuwen. 
Hier doen we een poging om er een Zwartkopmeeuw tussenuit te halen.
.... en dan begint het te regenen. Tijd voor koffie.
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose. Polder Noordwaard.
Foto: Ton Hissink
Zwartkopmeeuw (Larus Melanocephalus) / Mediterranean Gull.
Foto: Ton Hissink
Polder Noordwaard.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet. Polder Noordwaard.
Op zoek naar Bergeenden. Polder Noordwaard.
Kleine Plevier (Charadrius dubius) / Little Ringed Plover. Boomgatweg.
Kleine Plevier (Charadrius dubius) / Little Ringed Plover. Boomgatweg.
Kleine Plevier (Charadrius dubius) / Little Ringed Plover. Boomgatweg.
Foto: Ton Hissink
Het nest staat bevindt zich op veilige afstand. 
We zagen beide vogels op het nest.
De Visarenden trekken veel bekijks.
Op weg naar vogelkijkhut Maltha. 
Grote Zilverreiger (Ardea alba) / Western Great Egret.
Foto: Ton Hissink
Vogelkijkhut Matha.
Vogelkijkhut Maltha.
Als laatste gaan we naar het vogelkijkpunt langs de Bandijk.
Een laatste blik op de Nieuwe Merwede. Het is 16.00 uur en dat betekent het einde van de vogelexcursie.