BLOGARCHIEFzaterdag 30 september 2017

KNNV vogelexcursie Zeeland - 23 september 2017

We beginnen vandaag bij de Hellegatsplaten. Als eerste staat vogelobservatiehut De Kluut op het programma. Het is fraai nazomerweer. Vanuit de hut observeren we een Grote Zilverreiger. Eigenlijk blijft het bij deze ene soort. Voor de hut horen we een Cetti's Zanger. Nu en dan zingt de Tjiftjaf. Verderop de roep van de Groene Specht.
We wandelen terug naar de parkeerplaats. We zien regelmatig Atalanta's, een Gehakkelde Aurelia en een Dagpauwoog. 
We vervolgen de route over de ventweg langs de A59. De tweede hut ligt aan de andere kant van de N59. Via een smalle tunnel komen we bij de Adolfsplaten. Op de strekdam voor de hut zitten Kieviten. Een Cetti's Zanger zingt luid. Voor de hut dobberen Krakeenden en Wilde Eenden. We rijden door naar Battenoord in de hoop de Europese Flamingo's te zien. We hebben geluk, want bij aankomst zitten ze op de plek waar ze het meest worden gezien. We tellen er meer dan 50. Vanaf de dijk zien we Visdiefjes, een Lepelaar en een Kleine Zilverreiger. 
Rond 12.30 uur rijden we naar Oude Tonge. Op het terras van Hotel-Restaurant Lely drinken we koffie. De appeltaart en wavels zijn uitstekend. Het middagdeel brengen we door in de Prunjepolder. Omdat het deze middag hoogwater wordt verwachten we veel vogels in de plas-dras-gebiedjes. We mogen niet klagen want de eerste Zwarte Ruiters zitten onder aan de dijk. We observeren deze niet alleen veel behoorlijk wat soorten, maar van een aantal ook behoorlijke aantallen. Rond 17.00 uur keren we terug naar Den Haag. Het was een prima vogeldag met fantastisch weer. Veel zon en amper wind, wat wil je nog meer.

Waargenomen: 
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Canadese Gans, Brandgans, Rotgans, Bergeend, Kuifeend, Krakeend, Smient, Slobeend, Wilde eend, Aalscholver, Blauwe Reiger, Lepelaar (ca 40), Europese Flamingo, Dodaars, Fuut, Havik, Buizerd, Torenvalk, Boomvalk, Waterhoen, Meerkoet, Kluut, Bontbekplevier (ca 50), Goudplevier, Zilverplevier (ca 60), Kievit, Bonte Strandloper, Watersnip, Wulp (ca 500), Groenpootruiter, Zwarte Ruiter (ca 10), Tureluur, Kokmeeuw, Grote Mantelmeew, Zilvermeeuw, Visdief, Houtduif, Turkse Tortel, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Graspieper, Grote Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, , Roodborst, Tapuit, Merel, Cetti's Zanger, Kleine Karekiet, Zwartkop, Tjiftjaf, Pimpelmees, Koolmees, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Groenling, Putter. 

fotoverslag:


De spinnen zijn in deze tijd van het jaar erg actief.
Op weg naar vogelobservatiehut De Kluut.
Schitterend weer. Een goed begin van de dag.
Uitzicht vanuit De Kluut. 
Grote Zilverreiger (Ardea alba) / Western Great Egret. 
Vogelobservatiehut De Kluut.
Nest van een Boerenzwaluw in De Kluut.
Even genieten van het najaarszonnetje.
Voldoende informatie over de Hellegatsplaten.
Uitzicht op de Ventjagersplaten vanuit de 2e naamloze hut.
Vanuit de hut is er altijd wel iets te zien.
Ventjagersplaten.
Een van de weinige hutten in Nederland die geen naam heeft. 
Prunjepolder.
Prunjepolder.
Overal zitten vogels. Prunjepolder.
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck. Prunjepolder.
Prunjepolder. Niet alleen vogels.
Prunjepolder.
Prunjepolder.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Prunjepolder. 
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Prunjepolder.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Prunjepolder.
Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea) / Grey Wagtail. Prunjepolder. 

vrijdag 29 september 2017

Marquenterre 14, 15 en 16 augustus 2017 (deel 1)

Van 14 t/m 20 augustus 2017 verbleven we in de omgeving van het vogelpark van Marquenterre. Het park ligt in Noord-Frankrijk en bevindt zich het Natuurreservaat van de Baai van de Somme. Een uitgebreid padennetwerk loopt door het gebied en op veel plekken zijn vogelkijkhutten en kijkpunten. Natuurgidsen zijn behulpzaam bij het vinden van de hutten en het beantwoorden vragen van bezoekers. Kortom alles is prima geregeld. Meer informatie is te vinden op de website: www.parcdumarquenterre.fr,

Maandag en woensdag brachten we vrijwel de hele dag door in het "Parc". Op dinsdag bezochten we Natuurreservaat Baie de la Somme en La Pointe du Hourdel. In de nabijheid van de Hourdel zijn veel zeehonden te zien. De Fransen hebben er een toeristische attractie van gemaakt de zeehonden in bootjes van zeer nabij te bekijken. 

In de Baie de la Somme wordt gejaagd. Wij waren er getuige van hoe de jagers met hun volledige uitrusting het gebied in liepen op weg naar hun jachthutten. Jachthutten bevinden zich ook elders in het duingebied langs de oevers van duinmeertjes. Door middel van lokeenden en het afspelen van vogelgeluiden wordt geprobeerd de overtrekkende eenden naar de meertjes te lokken. 

Vogelwaarnemingen 14, 15 en 16 augustus 2017:
Lepelaar, Kraanvogel, Dodaars, Oeverloper, Torenvalk, Staartmees, Wilde eend, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Witte Kwikstaart, Kluut, Grutto, Kleine Zilverreiger, Aalscholver, Kokmeeuw, Ooievaar, Wulp, Kievit, Koolmees, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Spreeuw, Sperwer, Cetti´s Zanger, Kneu, Tjiftjaf, Zwartkop, Kuifmees, Meerkoet, Waterhoen, Slobeend, Grutto, Steltkluut, Zwarte Stern, Scholekster, Tureluur, Groenpootruiter, Oeverloper, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Buizerd, Fuut, Geoorde Fuut, Grote Bonte Specht, Groene Specht. 

fotoverslag:


Natuur- en Vogelpark van Marquenterre.
Kraanvogel (Grus grus) / Common Crane.  De vogel is 23 jaar geleden in het park gekomen, was gewond, is verzorgd en is daarna gebleven.
Vogelgids Hedwige geeft informatie over het park.
Ze sprak een aardig woordje Nederlands. Gestudeerd in Lille. 
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Gezien vanuit één van de vele vogelhutten.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Gezien vanuit één van de vele vogelhutten.
Ooievaar (Ciconia ciconia) / White stork. Ergens onderweg in een akker.
We zagen regelmatig groepjes jagers.
Jachthut met lokeenden.
Het jachtseizoen was net geopend.
Opening jachtseizoen op 5 augustus 2017.
Grijze zeehonden op e zandplaten van Hourdel aan de Baai van de Somme.
Overzichtsfoto in het Maison de la Baie de Somme.
Maison de la Baie de Somme. Bij ons een Bezoekersinformatiecentrum.
Maison de la Baie de Somme. 
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Parc du Marquenterre.
Tureluurs, Groenpootruiters, een Spreeuw, een Kievit. Parc du Marquenterre.
Oeverloper (Actitis hypoleucos) / Common Sandpiper. Parc du Marquenterre.
Kieviten en in het midden een Zwarte Stern (Chlidonias niger) / Black Tern. 
Parc du Marquenterre.
Kieviten en in het midden een Zwarte Stern (Chlidonias niger) / Black Tern. 
Parc du Marquenterre. Parc du Marquenterre.
Parc du Marquenterre.
Steltkluut (Himantopus himantopus) / Black-winged Stilt. Parc du Marquenterre.
Steltkluut (Himantopus himantopus) / Black-winged Stilt. Parc du Marquenterre.
Ooievaar (Ciconia ciconia) / White Stork. Parc du Marquenterre.
Boomkikker. Parc du Marquenterre.
Grote Zilverreiger (Ardea alba) / Western Great Egret. Parc du Marquenterre.
Veel informatieborden in de vogelkijkhutten. Hier een bord met de westelijke route.
Parnassia. Parc du Marquenterre.