BLOGARCHIEFvrijdag 27 oktober 2017

KNNV Vogelweekend Friesland - 20 oktober 2017

Eindelijk was het zover. Op vrijdagochtend vertrokken we met 18 vogelaars naar Hurdegaryp in Friesland. Nadat iedereen was ingedeeld en de bagage in de kofferbakken zat vertrokken we even na 08.30 uur richting de Oostvaardersplassen. Als eerste stond het Kotterbos, een uitkijkheuvel, op het programma. Het duurde niet lang of de eerste Sijzen en Koperwieken waren te horen en het duurde ook niet al te lang voordat er ergens heel ver weg op kale taken twee Zeearenden werden ontdekt. Ofschoon ver weg waren ze toch redelijk goed te zien. Ondertussen was de zon gaan schijnen en leek het een aardige dag te gaan worden. 

Na de koffie in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer vertrokken we naar de Grote Praambult en vervolgens naar de Kleine Praambult. Zoals bekend doet de Grote Zilverreiger het in Nederland erg goed en dat was vanaf de beide `Bulten` goed te zien. We zagen er veel, soms één enkele, soms een groepje van zo'n 8 vogels. De aanwezige Raven en Zwarte Kraaien konden we kwa grootte en vliegbeeld goed metelkaar vergelijken. 

Na een korte wandeling in het Oostvaardersveld en een bezoek aan vogelkijkhut de Poelruiter, reden we naar het Waterloopbos voor een wat langere wandeling. Het was inmiddels gaan regenen en tijdens de wandeling hield het niet op, maar het plezier werd er niet minder door. Leuk was de waarneming van een IJsvogel en een Grote Gele Kwikstaart. De Boomklever liet zich diverse keren duidelijk horen. Om ca 16.00 uur vertrokken we naar het hotel om in te checken. 

Waarnemingen 20 oktober 2017:
Aalscholver, Bergeend, Blauwe Reiger, Boomklever, Boomkruiper, Brandgans, Bruine Kiekendief, Buizerd, Canadese Gans, Dodaars, Ekster, Fuut, Gaai, Glanskop ?, Goudhaan, Goudplevier, Graspieper, Grauwe Gans, Grote Bonte Specht, Grote Gele Kwikstaart, Grote Mantelmeeuw, Grote Zilverreiger, Heggenmus, Houtduif, Huismus, Kauw, Kievit, Kneu, Kokmeeuw, Kolgans, Koolmees, Koperwiek, Kramsvogel, Kuifeend, Matkop ?, Meerkoet, Merel, Nijlgans, Ooievaar, Pimpelmees, Pijlstaart, Putter, Raaf, Rietgors, Roodborst, Slobeend, Smient, Spreeuw, Staartmees, Sijs, Tafeleend, Torenvalk, Veldleeuwerik, Vink, Wilde Eend, Winterkoning Wintertaling, Witgat, IJsvogel, Zanglijster, Zeearend, Zilvermeeuw, Zwarte Kraai, Zwarte Mees. 

fotoverslag 20 oktober 2017:


Aankomst op de parkeerplaats Kotterbos (Oostvaardersplassen). We gaan gaan naar de uitkijkheuvel.
Jaap geeft tekst en uitleg over de Oostvaardersplassen.
Kaartje met de plek waar we stonden.
De heuvel op. Oostvaardersplassen - Kotterbos.
De zon is inmiddels gaan schijnen. Oostvaardersplassen - Kotterbos.
Uitkijkheuvel Kotterbos.
Uitkijkheuvel Kotterbos.
Weer terug naar de parkeerplaats.
Grote Praambult - Oostvaardersplassen.
Grote Praambult - Oostvaardersplassen.
Oostvaardersplassen met herten, dode takken, heckrunderen, grote zilverreigers.
Kijkend naar de 7 Grote Zilverreigers.
Voldoende informatieborden over de vogelkijkhutten, wandelpaden in de Oostvaardersplaasen
Jaap geeft uitleg over de omgeving van de Kleine Praambult. Oostvaardersplassen.
Welke vogels kun je hier verwachten?
 De Poelruiter. Oostvaardersveld.
Uitzicht vanuit de Poelruiter.
We wandelen verder. Metje sluit het hek.
Observatiescherm De Oeverloper. Oostvaardersveld.
Observatiescherm De Oeverloper. Oostvaardersveld.
Grote Zilverreiger (Ardea alba) / Western Great Egret. Oostvaardersveld.
Bezoekerscentrum Waterloopbos.
We verzamelen voor de wandeling door het bos.
Helaas is het gaan regenen. Maar het plezier is er niet minder door.
Herfst in het Waterloopbos.
Waterloopbos. een combinatie van natuur en techniek.
Het heeft wel iets zo'n wandeling in de regen in de herfst door het bos.
Soms klinkt de roep van de Boomklever. Waterloopbos.
En dan weer een plek met paddestoelen. Waterloopbos.
Gewone Zwavelzwam. Waterloopbos.
Vliegenzwam. Waterloopbos.
Een moment om even uit te rusten. Waterloopbos.
Waterloopbos: Niet alleen bos maar ook een soort laboratorium van talloze schaalmodellen van waterbouwkundige projecten. 
Ruimschoots informatie over de diverse schaalmodellen. Waterloopbos.
Hij staat er niet zo scherp op, maar let toch vooral op de kleurtjes. 
De fotograaf in de haven van Den Oever. 
foto: Renée L.

donderdag 26 oktober 2017

KNNV Vogelweekend Friesland - 21 oktober 2017

Na het ontbijt vertrokken we naar het Lauwersmeer. Als eerste stond de kijkheuvel Ezumakeeg-Noord op het programma. Ondanks het grauwe en miezerige weer hadden we een goed zicht op de plas-dras gebiedjes voor ons. We zagen o.a. Slobeenden, Grote Zilverreiger, Buizerd, Krakeenden, Smienten. Vervolgens reden we naar de observatiehut Sylkajút in Ezumakeeg-Zuid. Het is een fantastische hut van waaruit we veel eenden, Watersnippen, Zwarte Zwanen, een Buizerd en Brandganzen zagen. De Ruigpootbuizerd,  die een aantal kenmerken had,  zoals een witte staart, lichte ondervleugels en de biddende vlucht, konden we vanwege het slechte zicht niet voor 100% determineren als een Ruigpootbuizerd. Helaas vloog hij daarvoor te ver weg. 

In Lauwersoog dronken we rond het middaguur koffie. Vervolgens namen we een kijkje in de haven. Op een strekdam zagen we een Paarse Strandloper. Een rondje langs de bedrijventerreinen levert nog wel eens een aardige waarneming op. Deze keer ontdekten we een Zwarte Roodstaart op een  lamp van een loods. 

We reden vervolgens naar de Bantpolder, bekend vanwege de grote aantallen ganzen in de wintermaanden. Hier groepen Goudplevieren, enkele Buizerds, een Torenvalk en groepen Brandganzen. 

In Moddergat beklommen we de dijk van waaraf je een goed uitzicht hebt op de dijk. Altijd weer leuk om zwermen Bonte Strandlopers te zien rondvliegen. Deze middag wemelde het van de Bontjes zowel op het wad als in de lucht. Tussen de vele strandlopers ontdekten we nog één Zilverplevier. Op een veldje met uitgebloeide zonnebloemen zat een groep van 
zo´n 150 Putters. In de bomen veel Kepen, Groenlingen en een groepje Koperwieken.
Om 16.00 uur reden we terug naar het hotel waar Lis en Jaap koffie en appeltaart voor ons hadden besteld. Het was wéér een geslaagde dag met behoorlijk wat leuke soorten. 

Waarnemingen 21 oktober 2017: 
Aalscholver, Bergeend, Blauwe Reiger, Bonte Strandloper, Brandgans, Buizerd, Canadese Gans, Dodaars, Eider, Ekster, Fazant, Fuut, Gaai, Goudplevier, Graspieper, Grauwe Gans, Groenling, Grote Bonte Specht, Grote Gele Kwikstaart, Grote Mantelmeeuw, Grote Zilverreiger, Heggenmus, Houtduif, Huismus, Kauw, Keep, Kievit, Kluut, Kokmeeuw, Kolgans, Koolmees, Koperwiek, Krakeend, Kuifeend, Meerkoet, Merel, Nijlgans, Paarse Strandloper, Pimpelmees, Pijlstaart, Putter, Ringmus, Roodborst, Rotgans, Ruigpootbuizerd ?, Scholekster, Slobeend, Smient, Spreeuw, Steenloper, Stormmeeuw, Tafeleend, Torenvalk, Tureluur, Veldleeuwerik, Vink, Watersnip, Wilde Eend, Wintertaling, Witte Kwikstaart, Wulp, Zanglijster, Zilvermeeuw, Zilverplevier, Zwarte Kraai, Zwarte Roodstaart. 


Fotoverslag 21 oktober 2017


Vogelen vanaf de kijkheuvel Ezumakeeg-Noord.
Kijkheuvel Ezumakeeg-Noord.
Kijkheuvel Ezumakeeg-Noord.
Kijkheuvel Ezumakeeg-Noord.
Kijkheuvel Ezumakeeg-Noord.
Ze staan er een beetje vaag op maar het zijn Wintertalingen. Kijkheuvel Ezumakeeg-Noord.
Kijkheuvel Ezumakeeg-Noord.
Ezumakeeg-Zuid vanuit de Sylkajút. Zwarte Zwaan.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet. Ezumakeeg-Zuid.
Observatiehut Sylkajút Ezumakeeg-Zuid. 
Observatiehut Sylkajút Ezumakeeg-Zuid.
Wintertalingen. Ezumakeeg-Zuid. 
Gezien vanuit de observatiehut Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet.
Kluut (Recurvirostra avosetta) / Pied Avocet. Ezumakeeg-Noord.
 Vanuit de observatiehut Sylkajút Ezumakeeg-Zuid.
Vanuit de observatiehut Sylkajút Ezumakeeg-Zuid.
Het regent flink. Het wordt tijd om weer te gaan.
Konikpaarden. Ezumakeeg.
Haventje van Lauwersoog.
Geen noodlanding, maar gewoon op zoek naar voedsel tussen de straatstenen.
Witte Kwikstaart (Motacilla alba) / White Wagtail.
Lauwersoog.
Steenloper (Arenaria interpres) / Ruddy Turnstone. Lauwersoog.
Steenloper (Arenaria interpres) / Ruddy Turnstone. Lauwersoog.
Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros) / Black Redstart. Lauwersoog.
Haventje van Lauwersoog.
Wie heeft mijn muts gevonden ? 
Paarse Strandloper (Calidris maritima) / Purple Sandpiper. Lauwersoog.
Paarse Strandloper (Calidris maritima) / Purple Sandpiper. Lauwersoog.
56 Steenlopers op een rij. Lauwersoog.
Birdwatching Lauwersoog.
Bantpolder. Vanaf de dijk veel Bonte Strandlopers.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. De Bantpolder.
Op de dijk bij Moddergat.
Bonte Strandlopers (Calidris alpina) / Dunlin. Moddergat.
We zagen o.a. heel veel Bontje strandlopers, Zilverplevier, Eiders. Moddergat. 
Bonte Strandlopers (Calidris alpina) / Dunlin. Moddergat.
De Bantpolder. 
En toen opeens in het gras. Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard. De Bantpolder.
De Bantpolder.
De Bantpolder een uitstekende plek  voor ganzen.
Rotganzen (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose. De Bantpolder. 
Rotganzen (Branta bernicla) / Dark-bellied Brent Goose. De Bantpolder.
Stormmeeuw (Larus canus) / Mew Gull. Omgeving Bantpolder.
Veel Putters, Kepen, Groenlingen en Koperwieken onder aan de dijk van Moddergat.
Het verhaal over de ramp van 1883 in Moddergat.
Vissershuisje in Moddergat. 
Een laatste blik op het wad bij Moddergat. 
De fotograaf in observatiehut Sylkajút Ezumakeeg-Zuid.