BLOGARCHIEFzondag 12 november 2017

KNNV Vogelexcursie Meijendel - 11 november 2017

Vandaag vond de jaarlijkse vergadering van de KNNV Vogelwerkgroep plaats.  Voorafgaande aan de vergadering ging de werkgroep onder leiding van vogelgids Mettje op excursie in de Ganzenhoek in Meijendel. Het was vooral koud en grauw weer. Een dag waarop de vogels het meestal ook laten afweten en dat was vandaag eigenlijk ook wel zo. Toch deden we een paar leuke waarnemingen. 
Zoals de Goudhaantjes die zich weer eens goed lieten horen maar natuurlijk weer slecht te zien waren. Een Grote Bonte Specht bleef roerloos in de top van een dode boom zitten. In een groepje Vinken ontdekten we een Keep. En de groep huismussen was deze ochtend handtam, waren kleddernat van het baden en zager dus niet uit. Ja, en dan is het ineens 12.00 uur. Tijd om op weg te gaan naar de vergadering. 
We bedanken Mettje voor de excursie en Lis voor de ontvangst bij haar thuis.  

Waargenomen: 
Dodaars, Meerkoet, Knobbelzwaan, Merel, Spreeuw, Vink, Keep, Goudhaan, Huismus, Torenvalk, Buizerd, Kuifmees, Glanskop, Grote Bonte Specht, Koperwiek, Koolmees, Pimpelmees, Heggenmus, Roodborst, Zwarte Kraai, Kauw, Ekster, Gaai. 

Fotoverslag:


Helaas dit jaar geen IJseend. 
KNNV Vogelwergroep
Vink (Fringilla coelebs) / Common Chaffinch.
Grote Bonte Specht (Dendrocopus major) / Great Spotted Woodpecker.
Heggenmus (Prunella modularis) / Dunnock.
Op zoek naar een leuke soort.
Roodborst (Erithacus rubecula) / European Robin.
Huismus (Passer domesticus) / House Sparrow. Net uit het bad.
Meijendel - Ganzenhoek.
Even bijkomen en bijkletsen.
Het was een gezellige excursie.
De verstedeling rukt op.
Laten we hopen dat het in de toekomst zo mooi blijft. 
De duinen zijn hier vrijwel nog onaangetast.
 Jammer dat we de Kruisbekken vandaag niet in de kijker kregen.
Op weg naar de vergadering van de KNNV Vogelwerkgroep.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten