BLOGARCHIEFmaandag 31 december 2018

De laatste keer vogelen in 2018 - 30 december 2018

Nog één keer vogelen in 2018 en dat deden we in de haventjes van Stellendam, in de omgeving van de Plompe Toren en in de Prunjepolder. Het was een grauwe, nevelige dag met toch altijd weer een aantal leuke waarnemingen. Opvallend was het aantal Lepelaars dat we in de Prunjepolder zagen. We telden er meer dan 20. Met de de zachtere winters gaat het erop lijken dat steeds meer Lepelaars kiezen voor overwinteren in eigen land. De Torenvalk die we achter de Plompe Toren fotografeerden had ons niet in de gaten en bleef op zijn paaltje, zodat hij zich gemakkelijk liet fotograferen vanuit het geopende portier van de auto. 
En op de kade van de Binnenhaven van Stellendam ontdekten we een vrouwtje Middelste Zaagbek. Kleine Zilverreigers kwamen we regelmatig tegen. Het is hier een algemene soort geworden. Rond een uur of drie zijn het licht en het zicht zo slecht geworden dat we besluiten huiswaarts te gaan. Door de oversteek met pontje van Maassluis zijn we binnen een uur al weer thuis.  

waargenomen:
Fuut, Aalscholver, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Lepelaar, Knobbelzwaan, Canadese Gans, Grote Canadese Gans, Rotgans, Brandgans, Bergeend, Smient, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifend, Middelste Zaagbek, Buizerd, Ruigpootbuizerd, Torenvalk, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Goudplevier, Kievit, Steenloper, Wulp, Tureluur, Kokmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Houtduif, Merel, Koolmees, Pimpelmees, Spreeuw, Gaai, Zwarte Kraai, Kauw, Vink. 

fotoverslag:


 Pontje van Maassluis.
 Druk verkeer op de Waterweg.
 De ene na de andere boot komt langs varen.
 Krakeend (Anas strepera) / Gadwall. Buitenhaven van Stellendam. 
 Middelste Zaagbek (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. 
Binnenhaven van Stellendam.
 Middelste Zaagbek (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. 
Binnenhaven van Stellendam.
 Middelste Zaagbek (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. 
Binnenhaven van Stellendam.
 Middelste Zaagbek (Mergus serrator) / Red-breasted Merganser. 
Binnenhaven van Stellendam.
 Steenloper (Arenaria interpres) / Ruddy Turnstone.
Binnenhaven van Stellendam.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel.
Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel.
Tureluur (Tringa totanus) / Comon Redshank. Koudekerksche Inlaag.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Prunjepolder.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Prunjepolder.
Kleine Zilverreiger (Egretta garzette) / Little Egret. Prunjepolder.
Kleine Zilverreiger (Egretta garzette) / Little Egret. Prunjepolder.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Prunjepolder.
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose. Prunjepolder.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Prunjepolder.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Prunjepolder.
Lepelaar (Platalea leucorodia) / Eurasian Spoonbill. Prunjepolder.
15.00 uur: Langzaam wordt het zicht minder, mist begint op te trekken. 
Prunjepolder: Het einde van 2018 nadert.

Rondje Zuid-Holland HVB - 29 december 2018

Leiding: Maarten Souverijn
Fotografie: Muriel Kommer


Vandaag vond de laatste HVB excursie van het jaar, Rondje Zuid-Holland, plaats. We bezochten 2 gebiedjes: Stadspark Cronesteyn in Leiden en Polders Poelgeest in Oegstgeest. Het was een sombere decemberdag waarop de zon achter de wolken bleef. In Cronesteyn laat zich al vrij snel een eerste Grote Zilverreiger zien. In de verte Grauwe Ganzen, Nijlganzen en enkele Canadese Ganzen. Nu en dan horen en zien we Vinken en steeds weer Staartmezen die zich ook van dichtbij laten bekijken. Op een hekje zit een Buizerd voor zich uit te staren. 

In de Tuin van de Smid, de polderoase van Leiden, zoals de Smid beweert, drinken we koffie. Het is inderdaad een gezellig paviljoen. Voor het tweede deel van de excursie verplaatsen we ons naar Oegstgeest. Oegstgeest dat me altijd weer aan Jan Wolkers doet denken. Op mijn literatuurlijst van de middelbare school stonden maar liefst 6 titels van Jan. Maar goed terug naar de Polders. In Oegstgeest parkeren we onze auto's in een nieuwbouwwijk dat naast het natuurgebiedje ligt. 

We wandelen door het gebied dat uit verschillende plas-dras bestaat. Kieviten vliegen over en in het water Krak- en Kuifeenden. Veel meer levert Polder Poelgeest deze middag niet op. 
Om ca 13.30 uur eindigt de excursie waarbij een ieder elkaar een fijne jaarwisseling toewenst. 

waargenomen:
Aalscholver, Grauwe Gans, Canadese Gans, Nijlgans, Buizerd, Torenvalk, Staartmees, Vink, Pimpelmees, Heggenmus, Boomkruiper, Koolmees, Roodborst, Smient, Krakeend, Kuifeend, Grote Zilverrreiger, Fazant, Spreeuw, Kievit, Ekster, Kokmeeuw, Smient, Blauwe Reiger, Ooievaar ca 5 bij vertrek vanaf de Appelgaarde, Knobbelzwaan, Bergeend, Wilde Eend, Meerkoet. 

fotoverslag:


 We betreden Stadspark Cronesteyn in Leiden.
 Voor de geïnteresseerden staat er een informatiebod. 
 Ofschoon het park niet groot is tref je er fraaie Hollandse landschappen aan.
 Overwinterende Smienten.
 Ja, de vraag rijst, wat zij de zwaan in het oor heeft gefluisterd ? 
 Canadese Ganzen
 Het is een grauwe dag.
 Knobbelzwanen
Kuifeenden
 Knobbelzwanen
 Paartje Krakeenden
 Fazant
 Er is blijkbaar nog voldoende gras voor deze kudde schapen.
 De stad rukt op. De randstad verstedelijkt in hoog tempo.
 Tijd voor koffie in de Tuin van de Smid.
 Nou, een heel pakket regels.
 We wachten op de laatste deelnemers.
 De koffie was prima en de appelgebak ook.
 Fazanten zijn er volop.
En dan zijn er chocolaatjes van de excursieleider.
 Eerst de boterhammen opeten en dan een bonbon.
 Wintertalingen
 Polders Poelgeest
 Plas-dras midden tussen de nieuwbouwwoningen.
 Polders Poelgeest
Wintertalingen, Kieviten, Smienten en Aalscholvers. Polders Poelgeest.