BLOGARCHIEFmaandag 26 februari 2018

Verslag HVB vogelexcursie Buytenpark Zoetermeer - 24 februari 2018

Leiding: Michèl Gieskens

Vandaag voert de vogelexcursie naar het Buytenpark in Zoetermeer. Michèl Gieskens die het park zeer goed kent is vandaag onze gids. Het is een stralende winterdag met een temperatuur die we de afgelopen winters niet meer hadden. De eerste Heggenmussen verraden al snel hun aanwezigheid met hun heldere voorjaarszang. Groenlingen zingen. Tussen de Vinken zit een Putter. 

Ofschoon de Mandarijneenden er niet echt bij horen zijn het wel juweeltjes en tellen we ze gewoon mee. Het is bijzonder helder waardoor het lijkt alsof Den Haag op een steenworp afstand ligt en in de Meerpolder en Stompwijkse Polder alles binnen handbereik. Een Sperwer vliegt achter ons langs. Voor ons Bergeenden, Kieviten en een paar Grote Zilverreigers. De juveniele Stormmeeuw blijkt toch een 1e winter vogel. Bij de plas-dras-gebiedjes voor ons zit een paartje Pijlstaarten. Je kunt haast niet voorstellen dat je je hier op puin begeeft dat afkomstig is van de stadsvernieuwing van Den Haag. Bergeenden bakkeleien metelkaar over hun aanstaande partner. 

We klauteren de puinheuvel op. Het is het hoogste punt van het park en tevens telpost.  Boven is het nog kouder. Informatieborden informeren over de omgeving. We zien de skyline van Den Haag en Zoetermeer en de torenspitsen van de kerkjes van Stompwijk en Zoeterwoude.  Om 12.30 uur eindigt de excursie die vanwege het weer iets speciaals had. 

Dank aan Michèl die vandaag onze gids was en aan Ton Hissink die weer een aantal vogelfoto's foto's toestuurde.

waargenomen zaterdag 24 febr 2018:
Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans, Bergeend, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Smient, Wintertaling, Mandarijneend, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Ooievaar, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Waterhoen, Meerkoet, Kievit, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Houtduif, Groene Specht, Heggenmus, Roodborst, Roodborsttapuit, Kramsvogel, Meel, Koolmees, Pimpelmees, Ekster, Spreeuw, Huismus, Vink, Putter, Groenling. 

fotoverslag:

Mandarijneend (Aix galericulata) Mandarin Duck.
Mandarijneend (Aix galericulata) Mandarin Duck.
Met 6 deelnemers betreden we het Buytenpark. 
Het is een stralende winterdag.
Kramsvogel (Turdus pilaris) / Fieldfare.
Kijk hoe mooi het Buytenpark is !
Michèl geeft tekst en uitleg over het park.
Op de plasjes ontdekken we al snel de eerste Madarijneenden. 
Op de achtergrond SnowWorld.
Op weg naar de volgende soorten.
Het is helder waardoor we ver de polder in kunnen kijken.
Bergeend (Tadorna tadorna) / Common Shelduck.
Er zijn volop fotogenieke plekken.
We kijken of we er toch niet een bijzondere soort uit kunnen halen.
Altijd handig als je een telescoop bij je hebt.
Knobbelzwaan (Cygnus olor) / Mute Swan.
Knobbelzwaan (Cygnus olor) / Mute Swan.
Er staan regelmatig informatieborden.
Er zijn voldoende wandelmogelijkheden.
Een flinke groep Knobbelzwanen heeft het open water opgezocht.
Michèl geeft uitleg over de verenkleden van de verschillende meeuwen.
Grote Canadese Gans (Branta canadensis) / Greater Canada Goose.
Grote Canadese Gans (Branta canadensis) / Greater Canada Goose.
Hier en daar knotwilgen die het landschap een bijzonder tintje geven. 
Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigeon.
Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigeon.
Het ijs is sterk genoeg.
De Skyline van Den Haag.
De wind maakt het behoorlijk frisjes.
Voldoende info over het park.
We hadden hier Grutto's verwacht maar vanwege het winterse weer zijn ze blijkbaar onderweg blijven hangen 
Kokmeeuwen en een enkele Stormmeeuw.
De lage zon trekt lange schaduwen.
Grauwe Gans (Anser anser) / Greylag Goose.
Vanaf de telpost zien we rondom de verstedelijking.
Informatieborden op de telpost.
Hopelijk blijven de polders behouden.
De telpost.
De skyline van Den Haag.
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) / European Stonechat.
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) / European Stonechat.
Om 12.30 uur eindigt de excursie. 
Met dank aan Michèl die vandaag onze excursieleider was. 
 Blauwe Reiger (Ardea cinerea) / Grey Heron. 
foto: Ton Hissink.
 Grote Canadese Gans (Branta canadensis) / Greater Canada Goose. 
foto: Ton Hissink.
 Huismus (Passer domesticus) / House Sparrow.
foto: Ton Hissink.
 Kievit (Vanellus vanellus) / Northern Lapwing.
foto: Ton Hissink.
vlnr: Kievit, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Bergeend, Stormmeeuw, Kokmeeuw met kap en Bergeend. 
foto: Ton Hissink.

zondag 25 februari 2018

HVB excursie Langs het Markermeer - 17 februari 2018

Leiding: Renée L en Muriel S

In janauari 2011 vond deze excursie voor het laatst plaatst. Vandaag rijden we via de dijk langs het Markermeer en de Gouwzee richting Warder. We starten even voor Durgerdam, klauteren de dijk op en zien de eerste Aalscholvers en eenden. In de polders zitten heel ver weg Kolganzen, die we vandaag wel vaker zullen zien. We rijden door het mooie dorp Durgerdam. Even na het dorp parkeren we bij het ijzeren vogelkijkscherm. Er zit een flinke groep Brandganzen. Verder zien we Kramsvogels en een Torenvalk op een hekje. 

We wandelen over de dijk en lopen omlaag langs het riet. Even laat de Baardman zich horen, maar zien doen we hem niet. We vervolgen de route langs de dijk, de Uitdammerdijk, richting Uitdam. We observeren de eerste Nonnetjes in het Kinselmeer. Helaas zitten ze ver weg aan de overkant van de plas. In de polders zitten flinke aantallen Brandganzen, het zijn er misschien wel 1000 of meer?  Verderop ontdekken we tussen de Kieviten een behoorlijk aantal Goudplevieren. 

We rijden door Uitdam en langs de Uitdammer Die. Het weer is prima in orde, geen wind en het zicht is met de lichte sluierbewolking en het waterige zonnetje uitstekend. We krijgen steeds meer Nonnetjes in de kijkers. En op het Markermeer zien we ook de eerste Brilduikers. Om ca 13.30 is het tijd voor koffie. Daarvoor hebben we Paviljoen Mirror in Monnickendam uitgekozen. Overigens waren we hier ook in 2011. De bediening heeft een tafel klaargezet bij het raam met uitzicht op de Gouwzee. Voor ons dobberen Tafeleenden en Kuifeenden. En dan vanuit het niets een IJsvogel. 
Na het gezellige koffiemoment rijden we naar Zeevang, een veenweidegebied waar in deze tijd van het jaar veel vogels overwinteren. We zien o.a. Smienten, Kolganzen, Wulpen, Grote Zilverreiger en een aantal Buizerds. Een lekkere dikke haas probeert een slootje over te steken, maar die is te breed. 

Via de Zeedijk rijden we naar het vogelkijkpunt Gouwzee een uitstekende plek om watervogels waar te nemen. We zien Brilduikers, Nonnetjes en een vrouwtje Middelste Zaagbek. Tot slot worden we nog verrast door een groep van 10 Krooneenden. Het weer, ik denk aan weercijfer 8, is inmiddels nog fraaier geworden. Op de Zeedijk die naar Marken loopt zetten we de telescopen nog een laatste keer op. Het is ondertussen kwart over vier en tijd om aan de thuisreis te beginnen. Bij het benzinestation Kriterion komen we nog een laatste keer bijelkaar om afscheid te nemen. Iedereen is het er over eens het was een geslaagde vogeldag met veel vogels en uitstekend weer !
  
waargenomen zaterdag 17 februari 2018:
Knobbelzwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Brandgans, Bergeend, Wilde Eend, Krakeend, SLobeend, Smient, Wintertaling, Tafeleend, Krooneend, Kuifeend, Brilduiker, Nonnetje, Middelste Zaagbek, Fazant, Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Buizerd, Torenvalk, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Goudplevier, Kievit, Wulp, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Kokmeeuw, Turkse Tortel, Holenduif, Houtduif, IJsvogel, Graspieper, Heggenmus, Roodborst, Koperwiek, Kramsvogel, Merel, Koolmees, Baardman, Ekster, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, 

fotoverslag:


 We starten op de Durgerdammerdijk voor Durgerdam.
 Het is even zoeken maar al snel zien we de eerste ganzen.
 Polder IJdoorn.
 Polder IJdoorn.
 Het wordt een fraaie dag met uitstekend vogelweer.
 Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel.
 Vogelkijkscherm Durgerdam.
 Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel.
 Torenvalk (Falco tinnunculus) / Common Kestrel.
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose.
 Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose.
 Vogelkijkscherm Durgerdam.
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose.
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose.
Brandgans (Branta leucopsis) / Barnacle Goose.
 Vogelkijkscherm Durgerdam.
 Vogelkijkscherm Durgerdam.
 Vogelkijkscherm Durgerdam.
Ja klopt, Durgerdam is Top ! 
Ook hier tegen natte voeten.
 Vandaag behaalde de Brandgans de hoogste score.
 Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigeon.
 Vogelen vanaf de Durgerdammerdijk.
 Durgerdam.
 Langs het rietperceel liet de Baardman zich nog even liet horen.
 Durgerdam.
Brilduiker (Bucephala clangula) / Common Goldeneye.
Sfeerplaatje van de waterkant.
Nu en dan klauteren we de dijk op. 
Op het fietspad stopt een nieuwsgierige wielrenner uit Amsterdam.
Kuifeend (Aythya fuligula) / Tufted Duck.
Nonnetje (Mergellus albellus) / Smew. Ze zaten vandaag ver weg.
Sfeerplaatje van de oever.
IJsvogel (Alcedo atthis) / Common Kingfisher.
Aalscholver (Phalacrocorax carbo) / Great Cormorant.
Kuifeenden en Tafeleenden voor Paviljoen Mirror.
Kuifeenden en Tafeleenden voor Paviljoen Mirror.
Paviljoen Mirror. Leuk restaurant met uitzicht op de Gouwzee.
Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) / Western Great Egret. Zeevang.
Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) / Western Great Egret. Zeevang.
Smient (Anas penelope) / Eurasian Wigeon.
Buizerd (Buteo buteo) / Common Buzzard.
Vogelen in Zeevang tussen Edam en Warder.
Kieviten en Goudplevieren in Zeevang.
Krooneend (Netta rufina) / Red-crested Pochard.
Krooneend ♀ (Netta rufina) / Red-crested Pochard.
Krooneend ♂ (Netta rufina) / Red-crested Pochard.
Nonnetje (Mergellus albellus) / Smew. Gouwzee.